Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Interne beredskabshændelser

 

Indholdsfortegnelse

Formål1

Definition af begreber1

Beskrivelse1

Brandslukningsmateriel på 4. og 5. sal1

Flugtvej1

Brandinstruktion2

Registrering af TrygFondens Brandskole2

Referencer2

 

Formål

At sikre, at personalet på Klinisk Genetisk Afdeling har kendskab til sygehusets overordnede og afdelingens interne plan.

Definition af begreber

ABDL anlæg

Automatisk BrandDørs-Lukke anlæg.

 

Beskrivelse

Ved brand følges ”Varslingsinstruks ved brand” der sammen med flugtvejsplaner og brandtryk-knapper er opsat for enden af gangene på både 4. og 5. sal.

Der må ikke forefindes brandbart materiale på flugtvejene, ligesom flugtvejene ikke må blokeres i det daglige.

 

Brandslukningsmateriel på 4. og 5. sal

Midt på gangen er der håndsprøjte med vand, kulsyrehåndslukker, samt brandslange i skab.

I køkkenet på 5. sal er der et brandtæppe og dørene er udstyret med ABDL anlæg.

Der er flugtvejs-panikbelysning.

For enden af gangene er der brandtrykknapper, der sammen med røgdetektorer alarmerer personalet.

 

Flugtvej

Bygningen forlades via flugtvejene (trapperne) og alt personale samles på parkeringspladsen foran hovedindgangen til bygningen.

 

Brandinstruktion

Alle nyansatte (fast personale) gennemgår brandkursus i forbindelse med ”Central Introduktion af nyt personale”.

Alle ansatte gennemgår hvert år TrygFondens Brandskole (E-læringskursus).

Afdelingens arbejdsmiljørepræsentant viser alle nyansatte varslingsinstrukser, flugtplaner og brandslukningsmateriel.

 

Registrering af TrygFondens Brandskole

Lederen er ansvarlig for registrering af gennemført ”Brandskole” i ”SD-akkreditering”.

 

Referencer

Varslingsinstruks ved Brand

Instruks for administrative opgaver ved brandinstruktion

Brandsikring af bygninger, Aalborg Sygehus Nord og Dronninglund

Retningslinje for sikring af, at bygninger, forsyninger og øvrige faciliteter understøtter Aalborg Sygehus opgaveløsning, drift og sikkerhed.