Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Interne beredskabshændelser

Formål
At sikre, at personalet på Klinisk Genetisk Afdeling har kendskab til sygehusets overordnede og afdelingens interne plan samt sikre hurtig og korrekt alarmering og evakuering i tilfælde af brand.

Faggrupper for hvem denne instruks er relevant
Personale på Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Beskrivelse
Personalet skal følge varslingsinstruks ved brand, se bilag 1. Er også tilgængelig ved brandudstyret på gangen ved køkkenet på 5. sal samt ved brandudstyret på gangen på 4. sal. Oversigtskort over flugtveje er ophængt forenden af gangene på hhv. 5. og 4. sal, se bilag 2.

Brandslukningsmateriel på 4. og 5. sal
Midt på gangen er der håndsprøjte med vand, kulsyrehåndslukker, brandtæppe samt brandslange i skab.

I køkkenet på 5. sal er døren udstyret med ABDL anlæg.

Der er flugtvejs-panikbelysning.

For enden af gangene er der brandtrykknapper, der sammen med røgdetektorer alarmerer personalet.

 

Varslingssystemer i afdelingen
Brandalarmer i rummene der udsender lyd ved røgudvikling
Røgdetektor i gangarealer og rummene som aktiverer branddør. Røgdetektorerne udsender ikke lyd.

Flugtveje
Bygningen forlades via flugtvejene (trapperne) og alt personale samles på parkeringspladsen foran hovedindgangen til bygningen.

Ved brand følges den interne alarmeringsprocedure

Råb ”BRAND” på gangene

Tilkald Brandvæsenet – tryk 0 (for at ringe ud) efterfulgt af 112

Oplys hvad der brænder, brandens omfang og om eventuelle personer, der muligvis ikke er kommet ud

Oplys adresse (Ladegårdsgade 5, 4. eller 5. sal, 9000 Aalborg, Klinisk Genetisk Afdeling)

Oplys navn og telefonnummer

Red mennesker, gennemgå alle rum (hvis muligt)

Bekæmp ilden med rette slukningsredskab

Begræns branden – luk døre og vinduer

Personale samles på parkeringspladsen foran hovedindgangen til bygningen

Ved brandvæsenets ankomst

Underret redningsberedskabet om brandstedets beliggenhed, hvad der brænder, brandens omfang og om eventuelle personer, der muligvis ikke er kommet ud.

 

Brandinstruktion
Alle nyansatte (fast personale) gennemgår brandkursus i forbindelse med ”Central Introduktion af nyt personale”.

Alle ansatte gennemfører årligt obligatorisk e-læring – Brandskolen (Brandskolen - Somatikken | Region Nordjylland (plan2learn.dk).

Afdelingens arbejdsmiljørepræsentant viser alle nyansatte instruks for interne beredskabshændelser og flugtvejsplan.

Begreber
ABDL-anlæg: Automatisk Branddør-lukningsanlæg

Tovholder for denne instruks
Charlotte Andersen, arbejdsmiljørepræsentant

Bilag
Flugtvejsplan
Varslingsinstruks for Aalborg Universitetshospital Nord