Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vagt - Forvagtsinstruks

 

Personsøger 621.

Arbejdstider.

 

Forvagten på Radiologisk Afdeling arbejder fra kl. 15.00 til 23.00, herefter rådighedsvagt fra bolig. Lørdage og søndage desuden fra kl. 07.30 – 15.00.

 

Arbejdsområder.

 

Ved vagtens start skal forvagten og bagvagten gennemgå hvilke opgaver der skal laves i løbet af vagten. Det er her vigtigt at forvagten og bagvagten klarlægger hvilke kompetence niveau forvagten har, afhængig af forvagtens rutine.

Det er en meget vigtig funktion for forvagten at være den der sortere undersøgelserne og bestemmer prioriteringen af disse, samt at uddelegere arbejde som overstiger ens kompetence. Det vil sige at det er vigtigt at det er forvagten som har den primære rådighed i hele vagtens forløb.

Undtaget er dog multitraumer som bagvagten skal være primær modtager af.

 

Følgende undersøgelser skal straks ses og præliminært beskrives:

 

  • • alle akutte undersøgelser fra praktiserende læger i dagtiden, hvis det er muligt kontaktes henvisende læge straks (telefon/fax)

  • • alle undersøgelser fra lægevagten (eventuelt henvises patienten videre til skadestuen (i begge tilfælde skal der desuden foreligge et diktat på bånd med endelig beskrivelse)

  • • røntgen af thorax foretaget i vagten beskrives kun efter forespørgsel fra klinisk afdeling, og der foretages samtidig et diktat på bånd med endelig beskrivelse

 

Følgende undersøgelser skal straks ses og straks beskrives såvel præliminært som bånd:

 

  • • alle kontrastundersøgelser, f.eks. oesophagus, colon, intravenøs urografi, fistulografi etc.

  • • røntgenundersøgelse af columna cervicalis, columna thoracalis og columna lumbalis ved mistanke om fraktur og/eller tværlæsion

  • • alle skader på børn op til 15 år

 

 

 

 

Efter anmodning fra skadestuen skal der hurtigst muligt foretages en beskrivelse af de billeder, som skadestuelæge er i tvivl om. I det omfang røntgenlægen har været kontaktet om en patient, skal der altid foreligge en foreløbig og endelig beskrivelse (bånd).

 

Det forventes at forvagten beskriver dagens og vagtens undersøgelser fra skadestuen senest kl. 22.00.

 

Det er meget væsentligt at insufficiente/utilstrækkelige belyste eller usikre undersøgelser markeres på den initiale henvisning til næste dags konference, således at patienten kan genindkaldes. Der anføres et kort notat på henvisningen om dikteret diagnose.

 

Ved alvorlige, uerkendte frakturer tages der straks kontakt til Ortopædkirugisk Afdelings forvagt m.h.p. evt. indkaldelse af patienten til akut videreundersøgelse eller behandling.

 

Det er en del af forvagtens funktion at bistå bagvagten med at afvikle akutte undersøgelser. Det er derfor meget væsentligt, at forvagten i den udstrækning vedkommende kan, deltager i alle større undersøgelser, herunder CT-skanning, ultralydsskanning, drænanlæggelse etc., alt efter hvilken kompetence vedkommende har. Det er derfor væsentligt, at forvagten indgår i et tæt samarbejde med bagvagten .

 

Vagttiden er at betragte som arbejdstid, men også som et led i at opnå rutine og faglig kompetence.

 

Kompetence.

 

Det er forvagtens forpligtigelse at betjene skaderøntgen, thoraxrum og kontrastundersøgelser, og derefter, i samarbejde med bagvagten, deltage i ultralydsskanning, CT-skanning og andet forefaldende arbejde. Forvagten har pligt til at rådspørge bagvagten i alle diagnostiske tvivlstilfælde eller hvor forvagten mener at stå overfor en opgave, han/hun ikke med sikkerhed kan løse.

Det skal indskærpes at metodebeskrivelserne, som alle findes i PRI, skal følges.

Hvor det er muligt bør strålebelastende teknikker erstattes af mindre belastende undersøgelser.

Det er alene radiologen, der bestemmer hvilke undersøgelser, der skal effektueres, men selvfølgelig i samråd med de kliniske afdelinger.

Ved diskrepans (bagvagt versus klinisk afdeling) skal overlæge kontaktes.

 

 

Geert Willander

Uddannelsesansvarlig overlæge