Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Operationer i vagten

Beskrivelse af de oftest forekommende operationer i vagten

 

Formål

 • • At læger og sygeplejersker i vagten bruger tidssvarende operationsmetoder til operationer, der forekommer i vagten

 • • At der bruges standardiserede utensilie-fremstillinger til de pågældende operationer

 

Tårevejslæsioner

Definition

Læsion af fraførende tåreveje med involvering af epitelsiden

Ulykkesmekanismer

Direkte traumer såsom stik- og kvæstningslæsioner, slag og slagsmål, hundebid. Desuden avulsion efter træk af kroge og lignende i laterale øjenkrog.

Diagnose

Ved mistanke om tårevejslæsion foretages forsigtigt undersøgelse med henblik på diagnose. Der foretages almindelig øjenundersøgelse inkl. visus samt bedømmelse af evt. følgelæsioner på andre dele af øjet inkluderende selve bulbus. Denne undersøgelse foretages normalt på akutstuen. Hos børn sker dette bedst i fuld bedøvelse på operationsstuen, hvor man i forvejen har forberedt forældrene på, at en eventuel reparation af tårevejene kan være nødvendig i samme seance.

Operationsindikation

Øvre, hhv. nedre kanalikel er i varierende grad den dominerende med henblik på afløbet af tårer fra øjet. Hos den enkelte patient kan man ikke i den akutte tilstand udpege den dominerende kanalikel. Man risikerer således epiphora ved undladelse af reparation af en læderet kanalikel. Man ved, at ubehandlede kanalikellæsioner i 100 % af tilfældene giver anledning til total stenose af den involverede kanalikel. Der er derfor indikation for reparation af enhver kanalikellæsion, både af øvre og nedre kanalikel.

Patientinformation

Ved konstatering af overrivning af kanalikel informeres patienten herom. Patienten orienteres om, at vi vanligvis vil søge at reparere enhver kanalikellæsion, idet en undladelse af en sådan kan risikere at give permanent tåreflåd. Ved undladelse af reparation af kanalikellæsion vil dette i hvert enkelt tilfælde medføre, at den pågældende kanalikelfunktion som afløb for tårerne ophører. Patienten orienteres desuden om, at hvis man under operationen skønner, at en reparation af den læderede kanalikel vil kunne medføre læsion af den ikke-læderede, vil man undlade forsøg på reparation af den læderede.

Behandlingsprincip

Hovedprincippet i behandlingen er, at man reparerer den læderede kanalikel, men man under ingen omstændigheder må lædere den intakte. Ved bikanikulær intubation skal man således altid forsøge at intubere den læderede kanalikel først. Hvis dette ikke er muligt, er der ingen grund til at sondere den intakte kanalikel.

Anæstesi

Hos børn altid i GA. Hos voksne som hovedregel i GA. Hvor traumets karakter og kirurgens rutine taler herfor, kan operationen foretages i LA.

Teknisk udførelse

Kanalikellæsionerne opereres senest 24-28 timer efter ulykkestidspunktet. Operationerne udføres på operationsstuen.

I den relevante næsehalvdel anlægges mecher (der findes mecher til voksne og specielle mecher til børn) vædet i en opløsning af Lidokain 100 mg/ml + Noradrenalin 10 mg/ml, ufortyndet til brug hos voksne; men til brug ved børn (<7 år) fortyndes opløsningen til 1/10 (dvs. 1 ml af ovennævnte opløsning samt 9 ml sterilt saltvand) Figur 1. Ved anlæggelse af en sådan meche har man forberedt sig på en sonde til intranasal fiksation.

Figur 1Figur 1

Overrivningsstedet identificeres, og denne procedure kan lettes ved anvendelse af operations mikroskop. Hvis man ikke umiddelbart kan se den overrevne distale del af kanaliklen, kan man sprøjte flurorescein-farvet vand, Viscoat eller luft gennem den modsidige kanalikel. Man anvender instrumenter fra "DCR-kassen" Figur 2 eller efter behov løstpakkede instrumenter Figur 3.

DSC00799Figur 2

 

DSC00806Figur 3

Der anlægges herefter en form for silikonesonde. Der disponeres over en række forskellige typer af sonder, som kan anvendes afhængig af traumets art og kirurgens rutine:

1. Monokanikulær sonde til intrakanalikulær fiksation Figur 4.

Figur 3Figur 4

S1.1501-mini monoka: Denne sonde er let at anvende og kan bruges i langt de fleste tilfælde.

Sondens længde klippes til, så den andrager 12 mm distalt for læsionsstedet. Punctum dilateres, og den monokanikulære sonde føres ud gennem den proksimale læsion og ind i den distale læsions side. Til slut presses hovedet "collaretten" ned i punctum, således at vingerne ligger plant med øjenlågskanten. Der kan med fordel anvendes en speciel ”plug-inserter” Figur 4a

DSC01001Figur 4a

2. Monokanikulær sonde med gennemføring til næsen Figur 5

Figur 6Figur 5

Der disponeres over følgende typer:

a. FCI S1.1630: Monoka med stor collarette. Collarette på 4 mm, stålsonde på 80 mm

b. FCI S1.1620: Monoka til børn. Collarette 4 mm, stålsonde på 60 mm

c. FCI S1.1710: Monoka medium collarette. Collarette på 3 mm, stålsonde på 80 mm

Med stålsonden sonderes igennem punctum, igennem begge læsionens sider og ud i næsen.

Stålpinden gribes i næsen, og sonden trækkes på plads. Selve hovedet, "collaretten", presses på plads med en suturpincet.

3. Jünemann sonde Figur 6 eller Rietleng sonde Figur 7 til bikanikulær intubation. FCI S1.1270

 

DSC00844 Figur 6

 

DSC00907Figur 7

Man starter med sondering af den læderede kanalikel. Begge sonder føres igennem til næsen. Herefter føres silikoneslangen igennem sonden og fanges med tårevejssonde Figur 8 eller sonde med krog Figur 9. Ved denne procedure tilrådes stor forsigtighed, da man let risikerer blødning fra næsen med følgelig tab af oversigt.

Silikoneslangerne syes sammen med sig selv med 4-0 silke. Alternativt kan man sy en "prop" af spongostan til silikoneslangerne.

 

DSC00962Figur 8

 

Picture 10Figur 9

Suturering: man kan suturere direkte i kanaliklen med 7-0 Vicryl under mikroskop. Knuden skal sidde udenfor kanaliklens væv. Det perikanalikulærevæv sutureres med Vicryl 6-0. Øjenlågets bagside og forside syes efter vanlige principper.

Udskrivning og kontrol

Fjernelse af hudsutur enten her eller hos praktiserende øjenlæge efter 1 uge. Fjernelse af sonden her efter 6 uger. Der gives altid oculoguttae Spersadex Comp. (1 mg/ml - 5mg/ml) x 4. Der tillægges peroral antibiotisk behandling, hvor læsionsmekanismen taler herfor.

Tårevejsoperation – overrevet tårekanalikel

Standardfremstilling

Genskabelse af tårekanalikler

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Fremstilling:

 • • Tårevejsbakken

 • • Øjenforbinding

 • • Sonde (spørg operatør, Jünemann, Rietling)

 • • (Mini Monoka findes frem separat)

 • • Evt.:

  • • Ambulant sæt

  • • Grisehaler (ved Jünemann)

  • • Linsepincet

Sutur:

 • • 7.0 Vicryl (kanaliklen)

 • • 6.0 Ethilon (P1) (Huden)

Medicin:

 • • Evt. Lidokain m. adrenalin 20 mg/ml

Slimhindeanalgesi:

 • • Voksne: ufortyndet, Lidokain 100 mg/ml med noradrenalin 10 mg/ml,

 • • Børn < 7 år: fortyndet, 1/10 dvs. 1 ml (Lidokain 100 mg/ml med noradrenalin 10 mg/ml) samt 9 ml sterilt vand

Anæstesi:

 • • LA

 • • GA

Lejring:

 • • Rygleje

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Præoperativt

Ved ”snavsede” skader afvaskes med vand

Børn < 15 år, kendt latex-allergi, risiko for latex-allergi: anvend latexfri handsker

Operationsforløb:

Ved anlæggelse af sonde på voksen anlægges mecher vædet i en opløsning af Lidokain 100 mg/ml med noradrenalin 10 mg/ml, ufortyndet.

Ved anlæggelse af sonde på børn < 7 år anlægges mecher vædet i en opløsning af Lidokain 100 mg/ml med noradrenalin 10 mg/ml fortyndet til 1/10 (det vil sige 1 ml af ovennævnte opløsning samt 9 ml sterilt saltvand). Overrivningsstedet identificeres, og denne procedure kan lettes ved anvendelse af operationsmikroskopet. Hvis man ikke umiddelbart kan se den overrevne distale del af kanaliklen, kan man sprøjte fluoresceinfarvet vand, viskoelastisk præparat (Viscoat, Healon etc.) eller luft gennem den modsidige kanalikel. Der anlægges herefter en form for silikonesonde.

Læsion af 2 kanalikler:

 • • Ved Mini Monoka: Sondens længde klippes til, så den andrager 12 mm distalt for læsionsstedet. Punctum dilateres, og den monokanikulære sonde føres ud gennem den proksimale læsion og ind i den distale læsions side. Til slut presses hovedet "collaretten" ned i punctum, således at vingerne ligger plant med øjenlågskanten. Der kan med fordel anvendes en speciel ”plug-inserter”

 • • Jünemanns sonde eller Rietleng sonde: Man starter med sondering af den læderede kanalikel. Begge sonder føres igennem til næsen. Herefter føres silikoneslangen igennem sonden og fanges med tårevejssonde eller sonde med krog. Ved denne procedure tilrådes stor forsigtighed, da man let risikerer blødning fra næsen med følgende tab af oversigt. Silikoneslangerne syes sammen med sig selv med 4-0 silke. Alternativt kan man sy en "prop" af Spongostan til silikoneslangerne

Suturering: man kan suturere direkte i kanaliklen med 7-0 Vicryl under mikroskop. Knuden skal sidde udenfor kanaliklens væv. Det perikanalikulære væv sutureres med Vicryl 6-0. Øjenlågets bagside og forside syes efter vanlige principper.

Læsion af 1 kanalikel:

Der disponeres over følgende typer:

a. FCI S1.1630: Monoka med stor collarette. Collarette på 4 mm, stålsonde på 80 mm

b. FCI S1.1620: Monoka til børn. Collarette 4 mm, stålsonde på 60 mm

c. FCI S1.1710: Monoka medium collarette. Collarette på 3 mm, stålsonde på 80 mm

Med stålsonden sonderes igennem punctum, igennem begge læsionens sider og ud i næsen.

Stålpinden gribes i næsen, og sonden trækkes på plads. Selve hovedet, "collaretten", presses på plads med en suturpincet.

Postoperativt:

 • • Kloramfenikolsalve

 • • Øjenforbinding

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Mini Monoka / tårevejs soft plug

Collagen intracanicular Plug ”Soft Plug”

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Indikation:

Isættelse af Collagen Plugs i tårepunkterne kan evt. afhjælpe øjengener pga. tørre øjne

Oasis Soft Plugs (Ref. 6404) opløses efter 3 måneder

Oasis Form Fit (R Luerlock ef. 6303-T) skal fjernes

Mini Monoka skal fjernes efter 2 måneder

Fremstilling:

 • • Bordstykke

 • • Hulstykke

 • • Kirurgisk suturpincet

 • • Lille nåleholder

 • • Tårevejssæt

 • • Gallipot med krøller

 • • 5 ml luer lock sprøjte (x 2 ved LA + rød og grå kanyle)

 • • 1 pakke Soft Plugs eller 1 pakke Mini Monoka (begge findes i skab 2 på gang)

 • • Mærkater

 • • Evt. plug-inserter

Lejring

 • • Rygleje

Anæstesi

 • • Lokal oculogtt. Tetracain

 • • Evt. lokalanæstesi (Lidokain med Adrenalin 20 mg/ml)

 • • Evt. generel anæstesi

Operationsbeskrivelse:

Sondens længde klippes til, så den andrager 12 mm distalt for læsionsstedet. Punctum dilateres, og den monokanikulære sonde føres ud gennem den proksimale læsion og ind i den distale læsions side. Til slut presses hovedet "collaretten" ned i punctum, således at vingerne ligger plant med øjenlågskanten. Der kan med fordel anvendes en speciel ”plug-inserter”

Postoperativt:

Øjensalve ved Plugs (spørg operatør)

Ved BW: Fin kirurgisk pincet og Vanna saks

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Øjenlågsskade

Gennemgående / ikke gennemgående

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Fremstilling:

 • • Bleph. custom pack

 • • Ambulante instrumenter

 • • Gazepinde

 • • Bipolær sæt

 • • 2 stk. Diffenbach (kun ved gennemgående)

 • • Evt. L-formet pincet (kun ved gennemgående)

Sutur:

 • • Ethilon 6.0 (P1)

 • • Vicryl 6.0 (kun ved gennemgående)

Medicin:

 • • Lokalanæstesi: Lidokain med adrenalin 20 mg/ml

Apparatur

 • • Operationslampe

 • • Bipolær apparat 50 W foot – 1½ output

Lejring:

 • • Rygleje

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Præoperativt:

 • • Ved purulente og synligt urene skader afvaskes med vand

Postoperativt:

 • • Forbinding

 • • Mefix / Evt. Steristrips

 • • Jelonet

 • • Steril øjenforbinding

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Isolerede øjenlågsskader

Seksten trin til sikker succes

 1. 1. Brug først og fremmest lidt sund for fornuft (common sense)

 2. 2. Tilgodese almindelig skadestueprincipper

  • • Har du tænkt på Tetanus? Allergi? Almentilstand? Medicin?

 1. 3. Rengør såret. Ved purulente og synligt urene skader afvaskes med vand eller fysiologisk saltvand

 2. 4. Inspicer skaden

 3. 5. Tag stilling! Sutur eller ej sutur

 4. 6. Mindre rifter i hudens spalteretning behøver sjældent sutur

 5. 7. Skader som inddrager øjenlågskanten (linea alba) skal principielt sys

 6. 8. Ved påkrævet sutur vurder følgende:

  • • Skal bagvagt kontaktes?

  • • Kan det ledt ordnes i ambulatoriet?

  • • Skal sygeplejerske indkaldes?

 1. 9. Kend din anatomi

 2. 10. Sy lagene sammen til korrekt anatomisk position (det er altså vigtigt!)

 3. 11. Anvend som regel 6-0 Vicryl i muskel og conjunctiva

 4. 12. Anvend som regel 6-0 nylon i huden

 5. 13. Ved svære substanstab: Sørg for at cornea har det godt – sy det du kan, uden at få stramning. Lad MP rekonstruere senere

 6. 14. Hudsuturer fjernes efter 4–10 dage

 7. 15. Antibiotika systemisk sjældent indiceret

 8. 16. Ved skader på bulbus/tåreveje – følg venligst separat instruks

Fjernelse af fremmedlegemer

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Fremstilling til ikke-perforerende fremmedlegemelæsion:

 • • Bordstykke

 • • Hulstykke

 • • Gallipot m. krøller x 2

 • • 3 ml sprøjte m. luer lock

 • • Hydrolysekanyle

 • • Gazepinde

 • • Øjenspærre

 • • Evt. Horners hulmejsel

 • • Evt. Rosenbor findes i øjenambulatoriet 8. sal (kun spidsen skal være steril)

Sutur:

 • • Spørg operatøren

Medicin:

 • • Oxybuprokain og Tetrakain

 • • Bupivacain 5 mg/ml

 • • Lidokain 20 mg/ml

Lejring:

 • • Rygleje

Sygepleje præoperativt

Øjet skylles med NaCl, som løber ned i kapsel. Der må ikke gnides på øjet, for ikke at lave skade fra fremmedlegemet på øjet

Operationsbeskrivelse

Øjet inspiceres under operationslampe. Evt. fremmedlegemer fjernes med Horners hulmejsel eller Rosenbor. Der kan evt. anvendes Mikroskop.

OBS! Rifter og perforationer kan være vanskelige at se.

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Anæstesi:

Dråbeanæstesi, lokalanæstesi eller generel anæstesi

Postoperativt:

 • • Kloramfenikolsalve

 • • Forbinding

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Absces

Incision af absces med ilægning af sårbandage

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Fremstilling:

 • • Custom pack (bleph.)

 • • Krøller

 • • Colibripincet

 • • Gilettebladholder

 • • Giletteblad nr. 11

 • • Pean

 • • Stor stump saks

 • • Øjenforbinding 2 stk. (evt. 1 stk. Mesorb i stedet for den ene)

 • • Aquacel hydrofiber sårbandage

 • • Mefix

 • • Evt. 20 ml sprøjte

 • • Evt. steril kapsel

Medicin:

 • • Afbalanceret NaCl

 • • Lidokain med Adrenalin 2 % til lokal anæstesi

Apparatur:

 • • Operationslampe

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Lejring:

 • • Rygleje

Anæstesi:

 • • Lokal anæstesi

 • • Generel anæstesi

Operationsvejledning til absces i relation til øjenlåg

Operationsforløb:

 1. 1. Anæstesi: På grund af inflammation i området virker lokalanæstesi dårligt. Derfor foretages incision uden anæstesi

 1. 17. Incision: Der incideres med skalpelblad nr.11 i punktum maksimum til pus kan ses

 2. 18. Udvidelse af incision kan evt. foretages stumpt med øjenlågssaks

 3. 19. Der klemmes let på vævet for at klemme så meget pus ud som muligt

 4. 20. Incision af absces

 5. 21. Evt. skylning med rigeligt lunkent vand, der har afløb i kapslen

 6. 22. Duppes let tør

 7. 23. Efter individuel vurdering kan anlægges Kofferdamdræn eller Aquacel (der er klippet i en lang strimmel). Ved valg af Aquacel indføres dette i caviteten, således at en lille snip afslutter cavitetens øverste hul

 8. 24. Foldede kompresser lægges over kaviteten

 9. 25. Øjenforbinding lægges på

 10. 26. Fæstnes med Mefix

Postoperativt:

Aquacel sårbandage skiftes dagligt i de første ca. 4 dage. Kontrol i øjenambulatoriet 1. dag herefter, evt. ved hjemmesygeplejerske. – Efter de 4 dage vurderes sårskiftehyppigheden.

Evt. Kofferdamdræn skiftes dagligt i ambulatoriet

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Arteria temporalis biopsi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Fremstilling:

 • • Custom pack (bleph.)

 • • Ambulant sæt

 • • Firegrenede sårhager

 • • Bipolær pincet + ledning

 • • Markeringspen (usteril)

 • • Gazepinde

 • • Tuffer

 • • Saks (usteril sygeplejerske klipper hår bort, udenfor stuen)

 • • Evt. 2 buede peaner

 • • Sterilt plaster

Sutur:

 • • Vicryl 5.0 (til at underbinde arterien)

 • • Ethilon 6.0 til huden med lille nål

Medicin:

 • • Lidokain med adrenalin 2 % (20 mg/ml)

Apparatur:

 • • Operationslampe

 • • Bipolær-apparat (50 W foot – 1,5 output)

I øvrigt:

 • • Klorhexidin farvet 0,5 %

 • • Rekvisition til Patologisk Institut

 • • Glas med formalin

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Lejring:

 • • Rygleje evt. med drejet hoved

Anæstesi:

Lokal anæstesi lægges af operatøren før eller efter afdækning af patienten

Præoperativt:

Huden afvaskes med farvet klorhexidin x 2 (krølle på pean)

Operationsforløb:

 • • Ramus frontalis art. temporalis superficialis forløb udpalperes og optegnes med tusch

 • • Ved manglende palpation, udfindes den side uden puls

 • • Håret omkring klippes med saks, og hårrester samles op med plaster

 • • Der desinficeres med alkohol servietter

 • • Der iodes to gange; mellem hver iodning skal der lufttørres

 • • Patienten afdækkes med hulstykke

 • • Der anlægges infiltrationsanæstesi med Lidokain med adrenalin 2 % (20mg/ml) på begge sider langs arterien

 • • Der foretages skarp superficiel incision lige over aftegnede karforløb

 • • Der foretages hæmostase med gazekompresser og diatermi

 • • Herefter stump dissektion med saks og vatpind indtil, arterien visualiseres

 • • Minimum 3 cm af karlængden skal frilægges forsigtigt ved dissektion af hudbroer, og eventuelle sidegrene skal underbindes med 5.0 Vicryl

 • • Der gøres underbinding af arterien (evt. med gennemstikning, hvis større arterie) i kranielle og kaudale del med 5.0 Vicryl

 • • Arterien klippes af mellem ligaturerne, anbringes i Formalin og sendes til Patologisk Institut

 • • Der sikres igen hæmostase

 • • Subcutis sutureres med 5.0 Vicryl enkeltsuturer

 • • Cutis sutureres med 6.0 Ethilon fortløbende sutur

Postoperativt

Afrensning med saltvand og evt. steristrips på suturerne

Sutur fjernelse 6-10 dage postoperativt

Patienten informeres om at forholde sig roligt lige efter, at biopsien er taget, evt. benytte ispose til at undgå hævelse af området

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Reference

ARTERIA TEMPORALIS BIOPSI

Exenteratio bulbi

Fjernelse af øjenæblets indhold

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Fremstilling:

 • • Strabismuskasse

 • • Lapiskopper

 • • Bordafdækning

 • • Øjenafdækning

 • • Gazekrøller x 2

 • • Gazepinde x 2

 • • Tuffer x 2

 • • Jelonet

 • • Nålebox

 • • Corneasaks (grov)

 • • Exenterationsske

 • • Giletteblad nr. 15

 • • Øjenforbinding

 • • Conformer (ligger i sterilt depot)

 • • Evt. Glas med formalin + seddel til Øjenpatologerne

 • • Gilette bladholder

 • • Suturpincet x 2

 • • Evt. pean x 2

 • • Evt. metal occulikugler

 • • Evt. acrylkugler efter mål

Apparatur:

 • • Evt. Bipolærsæt (50 W foot – 1,5 output)

 • • Evt. Mikroskop

Sutur:

 • • Vicryl 5.0

 • • Vicryl 7.0 (til conjunctiva)

Medicin:

 • • Lidokain m. adrenalin 2 % (i lokal anæstesi)

 • • Bubivacain 5 mg/ml (HA)

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Lejring:

 • • Rygleje

Anæstesi:

 • • Generel anæstesi evt. lokal anæstesi

Operationsbeskrivelse:

 • • Mikroskop anvendes

 • • Conjunctiva løsnes. Evt. holdesuturer (Silke 4.0) i sclera eller muskler

 • • Cornea afklippes. Bulbusindhold fjernes med exenterationsske. Speciel opmærksomhed på fjernelse af al uveavæv

 • • Blødning standses med kompression eller bipolær pincet evt. antibiotika i hulrummet. (Garamycin 40 mg/ml, ½ ml)

 • • Skråklip i sclera. Implantat (kugle) indsættes, hvis planlagt. Sclera sutureres. med Vicryl 5.0 enkeltsuturer

 • • Tenon sutureres. med Vicryl 7.0 enkeltsuturer

 • • Conjunctiva sutureres med Vicryl 7.0 – gerne fortløbende, men IKKE med tobaksposesutur

 • • Antibiotika (Inj. Garamycin 40 mg/ml) injiceres.subkonjunktivalt

 • • Kloramfenikolsalve i øjenhulen

 • • Conformer i øjenhulen. Let komprimerende forbinding

 • • Evt. sende præparat til patologisk undersøgelse

Postoperativt:

 • • Kloramfenikolsalve i øjenhulen

 • • Jelonet og komprimerende forbinding

 • • Fikseres med mefix

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Specielt til HA:

 • • Ikke grov corneasaks

 • • Ikke pean x 2

 • • Bipolær sæt (50 W foot – 1,5 output)

 • • Garamycin 40 mg/ml 1 ml sterilt optrukket:

  • • ½ ml i øjenhule + ½ ml postoperativt

 • • 5 ml sprøjte (til vand)

 • • 3 ml sprøjte

 • • Rød kanyle

 • • Lille grå kanyle

 • • Hydrolysekanyle

 • • Vannasaks

 • • Conformer

 • • Mikroskop

 • • Evt. Silke 4.0 x 2

 • • Evt. sug (steril slange, mellemstykke, sugespids, sugepose)

Specielt til MP:

 • • Giletteblad nr. 11

 • • Vicryl 5.0 x 2

 • • 5 ml sprøjte (skal bruge 5 ml Lidokain m. Adrenalin)

 • • Rød kanyle

 • • Lille grå kanyle

Enucleatio bulbi

Fjernelse af øjenæblet

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Fremstilling:

 • • Øjenafdækning

 • • Strabismuskasse

 • • Enukleationssaks

 • • Lapiskopper

 • • Bordafdækning

 • • Gazekrøller

 • • Tuffer

 • • Gazepinde

 • • 5 ml sprøjte

 • • Hydrolysekanyle

 • • Jelonet

 • • Mefix

 • • Øjenforbinding

 • • Conformer

 • • Evt. Oculikugler

 • • Evt. Giletteblad nr. 15

 • • Nålebox

 • • Seddel til Øjenpatologisk Institut

 • • Glas til at sende bulbus i

Sutur:

Se under operatør

Medicin:

 • • Lidokain med Adrenalin 20 mg/ml (LA)

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Apparatur:

 • • Evt. mikroskop

 • • Bipolær apparat

Lejring:

 • • Rygleje

Anæstesi:

 • • Generel anæstesi evt. lokal anæstesi

Operationsbeskrivelse:

 • • Mikroskop anvendes evt.

 • • Conjunctiva løsnes. Holdesuturer (Silke 4.0) i sclera, der bruges til stabilisering ved fjernelse af bulbus samt markering på øjet.

 • • De 4 rectusmuskler fremdrages med skelehager, og Vicryl 5.0 påsættes de 4 rectusmuskler, de afklippes ved muskelhæftet

 • • Pean på n.opticus så langt posteriort som muligt

 • • Nervus opticus afklippes over peanniveau, så pean stadig sidder på n. opticus stump

 • • Skråmuskler afklippes

 • • Hæmostase med bipolær pincet evt. kompression

 • • Evt. indsættelse af implantat (kugle)

 • • Rectusmuskler sutureres sammen eller på implantat, hvis dette er planlagt, med Vicryl 5.0, der er præplaceret på musklerne

 • • Tenon sutureres med Vicryl 7.0

 • • Conjunctiva sutureres med Vicryl 7.0 – gerne fortløbende, men IKKE tobaksposesutur

 • • Antibiotika (Garamycin 40 mg/ml) injiceres i øjenhulen

 • • Kloramfenikolsalve i øjenhulen

 • • Conformer i øjenhulen. Let komprimerende forbinding

 • • Sende præparat til patologisk undersøgelse

 • • Bulbus sendes til Øjenpatologisk Institut. Bulbusglas er i køleskabet. Seddel til Øjenpatologisk institut og kuvert er i skab i sterilt depot. Glasset pakkes i cellstof, inden det pakkes i kuverten. Afsendes med den øvrige post.

Postoperativt:

 • • Kloramfenikolsalve i øjenhulen

 • • Jelonet og komprimerende forbinding

 • • Fikseres med Mefix

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Specielt til JA:

 • • Vicryl 7.0 x 2

 • • Silke 4.0 x 2

Specielt til EBJ:

 • • Vicryl 7.0

 • • Silke 4.0

 • • Stor krum pean

Specielt til MP:

 • • Bipolær sæt

 • • Krum pean

 • • Vicryl 6.0 x 2 (skal klippes)

 • • Lidokain m. adrenalin i GA

 • • Diffenbach

 • • Spansk nåleholder m. lås

 • • Evt. Vicrylnet

Specielt til KB:

 • • Bipolær sæt (50 W foot – 1,5 output)

 • • ingen giletteblad

 • • Vicryl 5.0

 • • Vicryl 7.0

 • • Silke 4.0 x 2

Specielt til HA:

 • • Diffenbach

 • • Vicryl 5.0 x 4

 • • Vicryl 7.0

 • • Bipolær sæt (50 W foot – 1,5 output)

 • • Buet pean til amotio

 • • 3 ml sprøjte med luer lock

 • • Lille grå kanyle

 • • Rød kanyle

 • • Garamycin a 40 mg/ml 0,5 ml.

 • • Mikroskopafdækning

 • • Vannasaks

Specielt til SM:

 • • Vicryl 5.0 x 2

 • • Silke 4.0 x 2

 • • Vicryl 7.0 x 1

 • • Bipolær sæt (50 W foot – 1,5 output)

 • • 2 Diffenbach

 • • Krum pean (ikke meget krumme)

Diodelaser

Cyklofotokoagulation

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Fremstilling:

 • • G-probe

 • • Klein øjenspærre

 • • Konjunktivalpincet

 • • Øjenforbinding

 • • Hulstykke

 • • Iridexlaser

 • • Beskyttelsesbriller til 810 nm til alle på stuen

 • • Tildæk dørvindue, laserskilt på dør

Operationsbeskrivelse:

Indikation: Hæmoragisk glaukom, neovaskulært glaukom, absolut glaukom

Varmedestruktion med laser af corpus ciliare for at nedsætte kammervandsproduktionen ved glaukom.

Iridexlaseren sættes på: Power:1800-2000mW, Duration:2000ms

Diascleral gennemlysning med henblik på lokalisation af corpus ciliaris

Der anvendes i almindelighed 18-20 applikationer

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Lejring:

 • • Rygleje

Anæstesi:

 • • Lokalanæstesi retrobulbær Lidocain 20mg/ml 5 ml

Postoperativt:

 • • Ultracortenolsalve

 • • Øjenforbinding

 • • Kapsel Diamox Retard 250 mg x 2 i 3 dage, medgives

 • • Recept på Oculgtt. Maxidex x 4 og oculgtt. Atropin1 % x 2

Kontrol ved behov, almindeligvis efter 1 uge. Effekt af behandling kan først vurderes endeligt efter en måneds tid.

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Corneaperforation/scleralperforation

Eksploration af øjet

Perforation af hornhinde/sclera

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

Fremstilling:

 • • Traumekasse

 • • Øjenspærre

 • • Bordafdækning

 • • Øjenafdækning

 • • Lapiskopper

 • • Mikroskopafdækning

 • • Spyd

 • • 3 ml sprøjte med luer lock (Gentamycin)

 • • Hydrolysekanyle

 • • Øjenforbinding

 • • 5 ml sprøjte med luer lock (vand)

 • • Rød kanyle x 2 (Gentamycin og vand)

 • • Grå kanyle

 • • Suturstrammer

 • • Irisspatel

Apparatur:

 • • Mikroskop

 • • Phacoapparat (ved fjernelse af linsen vha. phaco - spørg operatør)

 • • Slitknife

 • • I/A håndtag

 • • Kassette til phacomaskine

 • • Cystotom

 • • Capsulorexispincet

 • • ½ l afbalanceret vand; evt. tilsat ½ ml adrenalin 1 mg/ml

Sutur:

 • • Nylon 10.0 (corneaperforation)

 • • Vicryl 7.0 (ved scleral perforation)

 • • Evt. silke 4.0 (holdesutur)

Medicin:

 • • Evt. gentamycin subkonjunktivalt

 • • Evt. Provisc evt. DiscoVisc

 • • Evt. cefuroxim intracameralt

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Lejring:

 • • Rygleje

Anæstesi:

 • • Generel anæstesi, sjældent lokal anæstesi

Præoperativt:

 • • Ingen forberedelser

 • • OBS: Tetanusprofylakse

Operationsforløb:

Øjet eksploreres så nænsomt som muligt for at fastslå læsionens fulde omfang og karakter. Læsioner sys vandtæt; og evt. suppleres med procedurer som linsefjernelse, forreste vitrektomi og – undtagelsesvis - afklipning af iris-dele.

Operationen foretages kun af rutineret kirurg. Læsionen inspiceres. Sclerallæsionens fulde udstrækning fastlægges. Ofte er det nødvendigt at løsne adhærerende conjunctiva. Vær opmærksom på forholdene ved muskelfæsterne.

Ved kombineret corneoscleral læsion kan der ofte med fordel initialt placeres en vicryl 7.0 enkeltsutur ved limbus for at genskabe de anatomiske forhold. Cornea sutureres med 10.0 nylon enkelt - eller fortløbende sutur afhængig af forholdene. Knuden forsænkes.

Prolaberende uveavæv reponeres. Er der benyttet viskoelastika for at holde kammeret, aspireres dette og erstattes med vand. Hvis der er læsion af linsen med svulmende katarakt, kan denne evt. fjernes under den primære operation.

Sclera sutureres med Vicryl 7.0 enkeltsutur. Prolaberende corpus vitreum bortklippes, undgå træk.

Conjunctiva lukkes med Vicryl 7.0 enkeltsutur armeret med rund, spids nål.

Postoperativt:

 • • Kloramfenikolsalve i øjet

 • • Evt. Jelonet

 • • Øjenforbinding, skjold og plaster

 • • (Narkosen bedes give efter ordination 1 g Pentrexyl i.v. I afdelingen ordineres tbl. Pondocillin 500 mg x 2 i 7 dage postoperativt)

HUSK! Latexfrie handsker til børn under 15 år.

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Panoftalmi

Betændelsesproces i hele øjet

Prøvetagning fra forreste kammer og corpus vitreum

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i lokalanæstesi

Sygepleje på operationsstuen ved patienter i generel anæstesi

 

Operatør beslutter om prøverne skal tages ved hjælp af Infinitimaskinen eller Constellationsmaskinen.

 

Fremstilling til Infinitimaskinen

Fremstilling:

 • • Costumpack - katarakt

 • • Mikroskopafdækning

 • • Colibri øjenspærre

 • • Vinkelmåler (sættes på 3,5 mm)

 • • Anatomisk pincet

 • • Stump saks

 • • Nedenstående er i panoftalmibakken:

  • • Hunstik (til at sætte på returslangen med henblik på prøvetagning)

  • • Mærkater

  • • Mærkater til Vancomycin og Ceftazidime

  • • Diamantkniv

  • • V-lancekniv

  • • Spyd

  • • Hydrolysekanyle

  • • Phaco vitrectom

  • • 1 ml sprøjte x 1 (I alt er der 4 x 1 ml sprøjter, hvoraf 2 sprøjter til prøvetagning fra forreste/bagerste kammer, 1 sprøjte til Ceftazidime, 1 sprøjte til Vancomycin)

  • • Øjenforbinding

 • • Præparatglas med følgende:

  • • 2 stk. Bouillon

  • • 2 stk. Blodagar

  • • 2 stk. anaerobe plader

 • • 2 stk. sedler til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 • • Evt. skjold

Sutur:

Evt. Vicryl 7.0 (spørg lægen)

Klargøring:

Ogtt. Minims Benoxinate Hydrochloride 0,4 % (ingen konserveringsmidler inden prøven er foretaget, da det kan påvirke resultatet)

Medicin:

 • • ½ liter afbalanceret saltvand (Endosol uden Adrenalin)

 • • Lidocain 2 % (20 mg/ml)

 • • Kloramfenikolsalve

Ceftazidim og Vancomycin findes på Operationsafdelingen, hvor det også blandes. Medicin og utensilier, der skal anvendes, findes i medicinskabet i sterilt depot, se Panoftalmi behandlingsvejledning.

Tiloversbleven Ceftazidime og Vancomycin kommes i en hvid plasticpose og denne lukkes og sendes retur til apoteket i de går kasser.

Apparatur:

 • • Mikroskop

 • • Phacomaskine

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Lejring:

 • • Rygleje

Anæstesi:

 • • Lokal eller generel anæstesi

Anvendelse af anterior vitrektom i forbindelse med panoftalmi

 • • Start Infiniti maskinen

 • • Vælg operatørnavn

 • • Kassetten isættes, og vand tilkobles

 • • Maskinen primes

 • • Vitrektomen tilkobles maskinen

 • • Sleeven sættes på vitrektomspidsen (kan være stram)

 • • Slangerne fra vandkassetten sættes sammen med slangerne fra vitrektromen. Blå til blå (returslangen hvorfra prøven tages) og hvid til hvid.

 • • Tryk surgery

 • • Tryk ”anterior vitrectomi”

 • • Tryk ”fill” på skærmen, så vitrektomslangerne fyldes

Vil man foretage vitrektomi uden vand (tør vitrektomi), tages vandsleeven af vitrektomen og kommes i øjenafdækningens pose, så vandet kan løbe deri.

Fremstilling til Constellationmaskinen

Fremstilling:

 • • Costumpack 25G

 • • Mikroskopafdækning

 • • Klein øjenspærre

 • • Stump saks

 • • Fin colibripincet

 • • Anatomisk pincet

 • • Nedenstående er i panoftalmibakken:

  • • Gazepinde

  • • Mærkater

  • • Mærkater til Vancomycin og Ceftazidime

  • • 1 hydrolysekanyler

  • • 1 ml sprøjte x 4 (2 sprøjter til prøvetagning fra forreste/bagerste kammer, 1 sprøjte til Fortum og 1 sprøjte til Vancomycin)

 • • Præparatglas med følgende:

  • • 2 stk. Bouillon

  • • 2 stk. Blodagar

  • • 2 stk. anaerobe plader

 • • 2 stk. sedler til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 • • Evt. skjold

Klargøring:

Ogtt. Minims Benoxinate Hydrochloride 0,4 % (ingen konserveringsmidler inden prøven er foretaget, da det kan påvirke resultatet)

Medicin:

 • • ½ liter BSS plus

 • • Lidocain 2% (20 mg/ml)

 • • Kloramfenikolsalve

Ceftazidim og Vancomycin findes på Operationsafdelingen, hvor det også blandes. Medicin og utensilier, der skal anvendes, findes i medicinskabet i sterilt depot, se Panoftalmi behandlingsvejledning

Tiloversbleven Ceftazidime og Vancomycin kommes i en hvid plasticpose og denne lukkes og sendes retur til apoteket i de går kasser.

Apparatur:

 • • Mikroskop

 • • Constellationmaskinen

Steril sygeplejerskefunktion og Usteril sygeplejerske funktion eller Usteril sygeplejerske funktion ved operationer uden steril sygeplejeassistance

Lejring:

 • • Rygleje

Anæstesi:

 • • Lokal eller generel anæstesi

Opstart og betjening af Constellationmaskinen

Opstart af maskinen:

 1. 2. Tilslut atmosfærisk luft og el.stik (er tilsluttet)

 1. 27. Tænd bag på maskinen

Maskinen indstilles til panoftalmi således:

 1. 3. Tryk på default doctor

 2. 4. Vælg panoftalmi

Nu vises der øverst i venstre hjørne:

 • • Doctor → Panoftalmi

 • • Procedure → Panoftalmi

Maskinen er nu klar til opsætning med div. slanger jvf. nedenfor

I linneddepotet finder du Custompack til ”vitrectomi 25G”

Vand:

 1. 5. Vandcassetten sættes i maskinen

 2. 6. Tilslut slanger efter, hvordan de passer i farver

 3. 7. Ved tilslutning af prober/håndtag/saks/mm. vil der lyse grønt ved rigtig tilslutning og orange ved forkert tilslutning

 4. 8. Tryk ”start prime” (alle tilsluttede håndtag primes samtidig)

 5. 9. Tryk på vandinfusion og luk for vandet på vandslangen. (På skærmen vises, hvor hurtigt vandet løber i ml/min.;

Ved problemer med priming:

 1. 10. Prøv ”restart” eller

 2. 11. ”End case”. Tag kassetten ud og sæt den ind igen – tryk ”SETUP” og prime igen eller

 3. 12. Tryk end case og tag ny costumpack og start ny case.

Afslutning af operation:

 1. 13. Tryk på ”end case” og sæt flueben ved ja til at slukke for infusion, hvorved systemet cleanes.

Er der foretaget ændringer i programmerne under operationen spørger maskinen om de skal gemmes? Det skal de ikke, vi skal trykke CLOSE.

 1. 28. Efter cleaning fjernes alle slanger og vandkassetten trykkes ud.

Nedlukning af Constellation-maskinen:

 1. 14. Tryk på ”options”

 2. 15. Tryk på ”shut down”

 3. 16. Sluk bag på maskinen.

Driftsproblemer under operation:

Hvis der pludselig, under en operation, kommer ”rød skærm” tryk på ”re-start” →priming på ny – (brug en løst pakket vandindføringskanyle) – trykket i øjet bevares derefter i 2 minutter (30 mmHg)

Hvis maskinen pludselig slukker – start op igen. Trykket i øjet bevares i 2 min (30 mmHg). Brug en løs vandindføringskanyle til priming.

I begge tilfælde skal kassetten ikke trykkes ud.

I disse situationer kan maskinen ikke registrere væsken i flasken, så det skal vi selv holde øje med.

Gældende uanset hvilken maskine der anvendes til prøvetagning

I øvrigt:

Lægen kontakter mikrobiologerne. Klinisk mikrobiologisk afdelings åbningstider: KMA's åbningstider og tidspunkter for prøvemodtagelse

 1. 17. Alle dyrkningsmedier findes i køleskab på Øjenoperationsafsnittet. Almindeligvis anvendes 2 stk. blodagarplader (10 %) og 2 stk. anaerobe agarplader. Én af hver til forreste og bagerste kammer

 1. 29. Blodagarpladerne skal opbevares med låget nedad (for at undgå kondensvand og forurening)
  Tjek før brug at agarpladerne er klare og ensartede i overfladen.
  Præparatet placeres, som vist på
  billedet, 3 forskellige steder på agarpladen.

 2. 30. Agarpladerne skal tapes til og returneres påsat label med patientens navn og CPR nummer og med låget nedad (forsendelse se punkt 6)

 3. 31. Ved brug af bouillon kontroller først:

 • • Bouillonen er klar

 • • Ingen bundfald

 • • Ingen hinde foroven

I tilfælde af sparsomt præparat dyrkes i følgende rækkefølge:

 • • Bouillon

 • • Blod agarplade 10 %

 • • Anaerob agarplade

 1. 32. Objektglas: Objektglassene ligger i æsken

 • • Præparatet udstryges og lufttørrer, inden det lægges i forsendelsesetuiet

 • • Sendes i transporthylster (findes i panoftalmi kassen i sterilt depot)

 • • Patientens CPR nummer skrives tæt på objektglassets korte kant, så er der aldrig tvivl om, hvilken side, der er præparatsiden. På bagsiden afmærkes en cirkel omkring præparatet

Ekstra transporthylstre til objektglas fås ved patologerne

 1. 33. Forsendelse: Alle prøverne samles i en engangskapsel som lægges i en klar pose inklusiv rekvisitionsseddel, mærkes HASTER, og placeres i Klinisk Mikrobiologisk afdelings køleskab i prøveindleveringsrummet ved skaderøntgen sammen med rekvisitionen (se vejviser, kode og afhentningstider) / sendes med portør direkte til KMA efter forudgående aftale
  HUSK: Dato og klokkeslæt på rekvisitionsseddel

Hvis prøven tages udenfor mikrobiologernes normale arbejdstid, kontakter øjenlægen vagthavende mikrobiolog og præparatet sendes med portør til mikrobiologisk afdeling

OBS! Præparatglassene skal stå i køleskab til umiddelbart før brug

Fortum og Vancomycin findes på Operationsafsnittet, hvor operatøren blander medicinen og medbringer det på OP. Tiloversblevet Vancomycin og Fortum forbliver i luer lock sprøjterne og lukkes med en blå skrueprop. Det hele kommes i en hvid plasticpose, og denne lukkes og sendes retur til apoteket i de grå kasser.

Operationsforløb:

Prøver tages fra forreste kammer og fra corpus vitreum.

Prøven fra forreste kammer tages med 1 ml sprøjte og lille grå kanyle.

Prøven fra corpus vitreum tages ved hjælp af vitrektom.

Prøvemateriale sprøjtes ud på præparatglas ved hjælp af vitrektor eller prøvematerialet suges ud ved hjælp af 1 ml sprøjte som sættes på den ”blå-slange” (retur-slangen til kassetten).

Alle prøver tages af lægen.

Postoperativt:

 • • Kloramfenikolsalve

 • • Øjenforbinding

 • • Skjold

Skyllerumsarbejde efter instruks Rengøringsprocedurer i skyllerum på Øjen-OP

Reference:

Panoftalmi behandlingsvejledning

Bakteriologisk prøvetagning fra cornea, humor aqueus og corpus vitreum

Generel vagtvejledning for øjenoperationssygeplejerske

 • • Fremstilling til operation (efter fremstillingsprocedure)

 • • Akutbakke

 • • Kirurgisk håndvask

 • • Fremstilling til operationer på andre afdelinger

 • • Anvendelse af mikroskop og operationslamper på alle stuer

 • • Betjening af stol og leje på alle stuer

 • • Betjening af O2 – aggregat på stuerne

 • • Betjening af transportabel O2 – bombe

 • • Betjening af sug sterilt og usterilt

 • • Ventilation

 • • Kendskab til medicin i medicinskab og i køleskab

 • • Kendskab til Instrument-billedbog

 • • Booking

 • • Skyllerumsarbejde efter procedure

 • • Oprydning efter vitrectomioperation på stuen

 • • Pandelampe til indirekte betjening ophtalmoskopi

 • • Direkte ophtalmoskopi

 • • Corneaskjold og bandagelinse

 • • Prøvetagning og forsendelser

 • • DECT telefon til læge, narkose og portør

 • • Taxakort

 • • Køreseddel

 • • Vagtseddel

 • • Vagttelefon

 • • Sygdom i forbindelse med vagten

 • • Oplæring til vagt i Øjenoperationsafsnittet dokumenteres på skema, se nedenfor

 

Navn:

 

Oplæring til vagt

på OP oplæres af sygeplejerske på komptenceniv. 2

 

Usteril Sygeplejerske

Steril Sygeplejerske

Undervist i og anvendelse af

Gulvfunktion med sygeplejerske

Udføre gulvfunktion med steril sygeplejerske

Kan udføre selvstændigt

Undervist i og anvendelse af

Steril assistance med steril sygeplejerske

Steril assistance med usteril sygeplejerske (kompetenceniv. 2)

Kan udføre selvstændigt (gulvfunkt. kompetenceniv. 2)

Standard for spl. på OP ved pt.’er i LA

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard for spl. på OP ved pt.’er i GA

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirurgisk håndvask med desinfektion

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppakning og fremstilling efter standard for usteril sygeplejerskefunk. uden steril OP-sygeplejeassistan-

ce

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremstilling til operationer i andre afdelinger

 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendelse af mikroskop og OP-lampe på alle 3 OP-stuer

 

 

 

 

 

 

 

 

Betjening af stol og leje på stuerne

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygepleje til pt. LA og GA

 

 

 

 

 

 

 

 

Betjening af iltaggregat på stuerne

 

 

 

 

 

 

 

 

Betjening af iltbombe

 

 

 

 

 

 

 

 

Betjening af sug sterilt og usterilt

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilation

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinskab, og køleskabs indhold

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendskab til instr. billedbog

 

 

 

 

 

 

 

 

Booking

 

 

 

 

 

 

 

 

Akutbakke

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyllerumsarbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprydning efter vitrectomioperation på stuerne

 

 

 

 

 

 

 

 

Cryoapparat

 

 

 

 

 

 

 

 

Bipolær apparat

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiniti

 

 

 

 

 

 

 

 

Diodelaser

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandelampe til indirekte ophtalmoskopi

 

 

 

 

 

 

 

 

Direkte ophtalmoskopi

 

 

 

 

 

 

 

 

Corneaskjold

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandagelinse

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoftalmi

 

 

 

 

 

 

 

 

Corneaperforation

 

 

 

 

 

 

 

 

Scleralperforation

 

 

 

 

 

 

 

 

Exenteration

 

 

 

 

 

 

 

 

Tårevejslæsioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Øjenlågslæsioner

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvetagninger og forsendelser

 

 

 

 

 

 

 

 

Abscesser

 

 

 

 

 

 

 

 

Dectlf til narkose

 

 

 

 

 

 

 

 

Dectlf til portør

 

 

 

 

 

 

 

 

taxakort

 

 

 

 

 

 

 

 

kørselsseddel

 

 

 

 

 

 

 

 

vagtseddel

 

 

 

 

 

 

 

 

vagttelefon

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdom i.f.m. vagten