Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringssonder (5.8)

Ved ernæringssonder forstås sonder, som via svælget, er anbragt i ventriklen, duodenum eller jejunum, til indgift af ernæring, væske og/eller medicin.

Håndhygiejne

Der udføres håndhygiejne før og efter håndtering af ernæringssonde. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

Anlæggelse af ernæringssonde

Der anvendes éngangshandsker ved anlæggelse af ernæringssonde.

Der anvendes en steril ernæringssonde.

Sonden kan før anlæggelsen smøres med steril gel eller fugtes med sterilt vand/legionella-filtreret vand.

Skift af ernæringssonde

Sonden skiftes efter fabrikantens anvisning.

Ved genanlæggelse skal der anvendes en ny steril sonde.

Ernæringssæt

Ernæringssættet skiftes dagligt.

Ved frakobling af sondeernæring skal studsen på ernæringssættet beskyttes mod forurening.

Sondeernæring

Producentens anvisninger for holdbarhed efter anbrud følges.

Til intensive patienter skal kolde væsker være fremstillet af sterilt eller legionella-filtreret vand.

Sprøjte til bolusindgift

Inden brug:

Træk postevand eller afkølet kogt vand op og gennemskyl sprøjte og ernæringsudstyr.

 

Efter brug:

Sprøjter markeret ”single use” kasseres efter hvert brug.

 

Sprøjter markeret ”single patient use” rengøres straks efter hvert brug som nedenstående

  • • Kom sprøjten i varmt sæbevand. Kan rengøres i kapsel eller fad – ikke i håndvasken

  • • Sprøjten rengøres indvendig ved at trække stemplet ind og ud, indtil alle spor af ernæring er væk

  • • Adskil sprøjte og stempel og rengør omhyggeligt i varmt sæbevand

  • • Skyl sprøjte og stempel i rindende vand og ryst overflødigt vand af

  • • Tør med papirshåndklæde

  • • Sprøjte og stempel (stadig adskilt) opbevares rent og tørt

  • • Sprøjten udskiftes efter producentens anvisning.

 

Hvis stemplet går trægt, markeringerne bliver uklare eller sprøjten er beskadiget, skal den kasseres.

 

Målgruppe

Alt personale på Regionens hospitaler.

 

Referencer

Retsinformation ”Vejledning om anvendelse af perorale fødesonder”. VEJ nr. 10241 af 21/11/2007. Ministeriet for sundhed og Forebyggelse. Tilgået den 13. april 2021.

 

SSI ”Legionella i varmt brugsvand. Overvågning, udredning og forebyggelse af legionærsygdom”. 1. udgave 2000. Den centrale Afdeling for Sygehushygiejne. Statens Serum Institut. Tilgået den 13. april 2021.