Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejdsaftale – Åbent Ambulatorium

Formål

-

Definition af begreber

-

Beskrivelse

Med henblik på at yde en endnu bedre service for praksissektoren etablerer Radiologisk afdeling Aalborg Sygehus pr. 1. marts 2010 et åbent ambulatorium

Patienterne skal tilbydes en tid på enten Aalborg Universitetshospital afsnit Nord, Syd, Farsø eller Hobro indenfor de tider, der er fremført nedenfor, og kan herefter møde op i overensstemmelse hermed.

Det er vigtigt, at den praktiserende læge aftaler med patienten, hvor undersøgelsen skal foretages, og straks fremsender henvisningen dertil og i øvrigt på henvisningen anfører ”Åbent Ambulatorium”.

 

Det Åbne Ambulatorium er til elektive thoraxundersøgelser i Aalborg Universitetshospital afsnit Nord, Farsø eller Hobro og knogleundersøgelser Afsnit Farsø eller Hobro.

Undersøgelserne skal være på selvhjulpne patienter over 16 år. Patienter til undersøgelse af columna skal fortsat visiteres af radiolog.
Henvisninger på børn under 16 år er ikke omfattet af det Åbne Ambulatorium, men sendes som tidligere til Afsnit NORD og visiteres af Overlæge Graziella Andersen.

Hvis patienten ikke er mødt op til undersøgelse indenfor 3 uger aflyses undersøgelsen.

Akutte undersøgelse og kræftpakker henvises som tidligere og er ikke omfattet af det Åbne Ambulatorium.
 


Med venlig hilsen
Afdelingsledelsen, Radiologisk afdeling
og Praksiskonsulent Leif Kjærulf Christensen

 

Referencer

Billede 1

-

 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/nordjylland/almen-praksis/patientforloeb/visitationsmeddelelser/billeddiagnostik/roentgent-ambulatorier/