Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Fælles – Håndtering af selvbookinghenvisninger

Beskrivelse

I forbindelse med COVID-19 i foråret 2020 blev det ”Åbne Ambulatorium” lukket ned på alle matrikler i regionen. Imidlertid har Billeddiagnostisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital haft et stort pres på fra både regionen og praksis med hensyn til, at der igen blev åbnet op, så patienterne selv kan være medbestemmende over, hvor og hvornår de ønsker at komme til undersøgelse.

 

For at imødekomme disse ønsker er der i november 2020 implementeret selvbooking, så den patientgruppe, som tidligere kunne benytte Åbent Ambulatorium, fremover skal benytte selvbooking. Dette gælder for nedenstående matrikler og undersøgelser:

Oversigt over undersøgelser fordelt på matrikler

Nord

Røntgenundersøgelse af thorax.

Hobro

Røntgenundersøgelse af thorax.

Røntgenundersøgelse af knogler (undtagen flere undersøgelser, undersøgelser der skal lægevisiteres og tolk).

Farsø

Røntgenundersøgelse af thorax.

Røntgenundersøgelse af knogler (undtagen flere undersøgelser, undersøgelser der skal lægevisiteres og tolk).

 

Thisted

Røntgenundersøgelse af thorax.

Røntgenundersøgelse af knogler (undtagen flere undersøgelser, undersøgelser der skal lægevisiteres og tolk).


Generel information om selvbooking

  • Patienterne kan først booke en tid 1 døgn efter, at vi har modtaget henvisningen.

  • Patienterne har 5 dage til at booke en tid indenfor 3 uger.

  • Patienterne skal bruge deres Nem-ID for at booke en tid online.

  • Patienterne modtager en Nem-SMS og et brev i deres e-Boks, som informerer dem om, at deres selvbookinganmodning er klar på nettet. Dem, der ikke er tilmeldt Nem-SMS eller e-Boks, går vi ud fra, at de i forvejen har aftalt med den henvisende læge, at de skal booke en tid online.

Arbejdsgangen i forbindelse med selvbooking

PAS

Dem, der tømmer postkassen, registrerer selvbooking-henvisninger lige som de tidligere gjorde med Åbent Ambulatorium-henvisninger:

 

Ventegruppe:                      Å

Visitatorgruppe:                  000


RIS

Farsø og Hobro skiftes til at visitere hinandens RU af knogler i visitatorgruppe 000 (se nedenstående skema), mens Nord visiterer alle RU af thorax hver dag.

Billede 3

 

Sekretæren skriver ”WEB FARSØ”, ”WEB NORD” eller ”WEB HOBRO” i Generel note afhængig af patientens postnummer - medmindre der står på henvisningen, at patienten ønsker undersøgelsen udført på en bestemt matrikel.

 

Henvisninger sendt til selvbooking, som ikke er egnet til det (f.eks. med tolk, flere undersøgelser, eller dem, der kræver lægevisitation, osv.), skal bookes manuelt hos den matrikel, hvor de hører til, med en begrundelse i Generel note.

 

Henvisningen får et hvidt flag og en SKS-kode.

Bookplan

Henvisningen ligger ”klar til booking” på bookinglisten under ventegruppe ”Å”. Hver matrikel håndterer deres egne henvisninger (der står f.eks. ”WEB XXXX i visitatortekst).

Hver matrikel har oprettet to forskellige web-opgaver, én til RU af thorax, og én som gælder for alle slags RU af knogler:

Billede 1

Billede 2

 

Dobbeltklik på en henvisning. Tast opgaven manuelt ind og se, om den ønskede opgave kommer frem (det hjælper at taste ”web hob”, hvis man leder efter ”RU thorax WEB HOBRO” eller ”RU knogler WEB HOBRO”):

Billede 5

 

 

Web-brev og Patientrettigheder er automatisk valgt på opgaven, så vi behøver ikke at vælge dem.

 

Klik på Til web, nederst på højre side:
 

Billede 6

 

 

En dialogboks dukker op. Her kan du se, at den sidste dato, hvor patienten kan selvbooke en tid, er om 5 dage, så det passer fint. Klik på Opret.

Billede 8

 

Så forsvinder henvisningen.

Vi skal jævnligt tjekke og vedligeholde Bookinganmodninger (nederst ved stifinderen). Højreklik på det og vælg Afdelingens ikke bookede webanmodninger.

 

 

Billede 13

Billede 10

 

Klik på fanen Opgave eller forløb, så alle opgaver, som hører til en bestemt matrikel, bliver vist samlet. Her kan man f.eks. se, at tidsfristen på 5 dage for selvbooking er udløbet (kolonnen ”Web udløbet” bliver rød). Den henvisning skal så bookes manuelt. Dobbeltklik på webanmodningen og vælg opgaven igen. Denne gang vælger du den rigtige opgave (f.eks. ”RU af venstre håndled”, i stedet for f.eks. ”RU knogler-WEB xxxx”) og sender brev og Patientrettigheder.

Billede 11

 

 

Man annullerer en gammel webanmodning på den liste ved at højreklikke på den og vælge Slet anmodning. Husk at annullere den også i PAS efterfølgende.

Billede 12

 

Hvis patienten har problemer med at selvbooke, kan de finde på at bede os om at booke aftalen manuelt. Det gør man som beskrevet i ovenstående.