Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fingeramputation og ergoterapi

 

Patientgruppe

Patienter, der har fået amputeret en eller flere fingre, eller dele heraf.

 

Beskrivelse

De første gange amputationspatienten ses vil behandling ud over mobilitets- og sensibilitetstræning bestå af sårskifte og generel kontrol af sår og eventuelle suturer, som fjernes 10-14 dage postoperativt. Når såret er helet, kan mobilitetstræningen intensiveres, og arvævsbehandling og yderligere sensibilitetstræning påbegyndes.

 

 

Patienten henvises elektronisk via EPJ til ergoterapi fra kirurgisk ambulatorium, eller der modtages GOP fra et andet hospital.

Relevant journal gennemlæses, og patienten indkaldes hurtigt til behandling og træning, da der er åbne sår og dermed risiko for infektion.

 

Amputationspatienter er i høj risiko for neuromdannelse på amputationsstumpen, og det er særdeles vigtigt at påbegynde neuromprofylakse i form af bankeøvelser, første gang patienten ses i ergoterapien.

 

Formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse er at vurdere, om såret ser ud og heler som forventet, samt vurdere den generelle tilstand i forhold til ødem, smerter, bevægelighed og sensibilitet.

 

Ved første besøg i ergoterapien fjernes den anlagte bandage, og sår og bevægelighed undersøges. Hvis der er ødem, laves ødembehandling. Der foretages ledmåling, hvis dette er muligt, og smerter kan afdækkes ved brug af NRS-score. Der spørges ind til sensibilitetsforstyrrelser, og ergoterapeuten kan ved berøring af amputationsstumpen hurtigt få et indtryk af, om der er tale om øget, nedsat eller normal sensibilitet. Berøring kan være ubehagelig for patienten, og det er vigtigt, at ergoterapeuten pointerer vigtigheden af stimulation for at normalisere sensibiliteten.

 

Med baggrund i den ergoterapeutiske undersøgelse konkluderes det, hvilken ergoterapeutisk intervention der skal iværksættes.

 

Formålet med den ergoterapeutiske genoptræning/ behandling er at soignere såret og forebygge/ behandle sensibilitetsproblematikker og bevægeindskrænkninger, så patienten opnår højst mulig funktion i fingeren/ hånden

 

 

Såret renses ved hvert besøg i ergoterapien, og 10-14 dage efter operation fjernes suturerne. Undervejs instrueres i bankeøvelser, hvor patienten skal banke amputationsstumpen mod bordpladen eller anden overflade for at forhindre neuromdannelse. Yderligere sensibilitetsbehandling kan være opvarmning i gruskasse, stimulering med børster, ruller eller vibratorer, hvor det afficerede område påvirkes. I forløbet kan der foretages en Semmes Weinstein-test for at følge udviklingen. Der instrueres i aktive bevægeøvelser – eventuelt med passiv hjælp, hvis bevægelsen er meget indskrænket. Patienten opfordres til hyppig bevæge- og sensibilitetstræning derhjemme.

 

Ved behov kan der arrangeres lægekontrol hvor lægen konsulteres.

 

 

Registrering

ZZ0175y: Udarbejdelse af genoptræningsplan til specialiseret genoptræning

Når ovenstående kode er brugt gælder det at:

Ved 1. træningsbesøg skal følgende koder anvendes:

AWG1: startkode til specialiseret ambulant genoptræning

ZZ5049: ergoterapeutisk undersøgelse

BLNR: aktivitetstræning af fysisk funktion

Ved efterfølgende træningsbesøg skal følgende kode anvendes:

BLNR: aktivitetstræning af fysisk funktion eller BTP: færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse.

Ved afsluttende træningsbesøg skal følgende koder anvendes:

BLNR: aktivitetstræning af fysisk funktion eller BTP: færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse.

ZZ5049: ergoterapeutisk undersøgelse

BVD: generelle pædagogiske interventioner

AWX21: slutkode til specialiseret ambulant genoptræning

Øvrige koder anvendes efter behov:

BNPA: Sårbehandling

BLP: Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet

BVA: Kommunikation (bruges ved lægekontrol og statusskrivning)

BMFF0: ødembehandling og ødemprofylakse

 

Hvis der udarbejdes almen genoptræningsplan, skal koden ZZ0175x anvendes.

 

Formål

At sikre alle patienter med fingeramputationer en ensartet ergoterapeutisk intervention

 

Definition af begreber

EPJ: Elektronisk Patient Journal

GOP: Genoptræningsplan

OE: Overekstremitet

SKS: Sundhedstyrelsens Klassifikationssystem

Semmes Weinstein: Valideret sensibilitetstest

Neurom: hvis en central nerveende ikke finder ind i den gamle nerveskede, danner de udvoksede nervetråde et sammenfiltret nøgle og danner en øm knude.

NRS: Numerisk rangskala

Nederst på formularen