Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

P-dialysekateter, fjernelse

 

Formål

Beskrivelse af sygeplejen til patienter, der kommer til fjernelse af P-dialysekateter.

 

Definition af begreber

P-dialysekateter = peritonealkateter

Fjernelse af P-dialysekateter tilbydes til patienter fx pga. infektion eller ophør med P-dialysekateter

 

Beskrivelse

Planlægning:

Behandlingen ordineres af en nefrologisk læge på baggrund af en vurdering af behovet for fjernelse af P-dialysekateteret (se i øvrigt nefrologisk afdelings ”Egnethed og tilmelding” og ”Peritonealdialyse – kateteranlæggelse” i PRI).

 • • Nefrologisk læge sender henvisning mhp. assistance til operation til urologisk sekretær, som booker en tid.

 • • Fjernelse af P-dialysekateter-pjece udleveres til patienten af P-amb/8Ø.

 • • Fjernelse af P-dialysekateteret foregår på Urologisk operationsafdeling i lokalanæstesi. Patienten er ikke fastende.

 

Sygepleje:

 • • Patienten møder på U9 enten fra 8Ø eller fra hjemmet.

 • • Patienten informeres om den del af proceduren, som foregår på U9

 • • Patienten klargøres til OP (ifølge instruks).

 • • Vær opmærksom på evt. pausering af blodfortyndende medicin.

 • • Administration af evt. præmedicin.

 • • Postoperativt observeres for evt. blødning og smerter i ca. 2 timer.

 • • Efter et ukompliceret postoperativt forløb, i ca. 2 timer udskrives patienten til hjemmet.

 • • Ved et kompliceret forløb skal patienten indlægges på 8Ø. Der rekvireres en båretransport, hvor det angives, at 8Ø betaler.

 

Referencer

IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel 2009; standard 1.2.5