Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præstebistand, Aalborg UH, Thisted

 

Beskrivelse

Indeværende instruks viser, hvilke tilbud der er om præstebistand på Aalborg UH, Thisted i form af hjælp til patienter, der er indlagte, deres pårørende samt afdødes pårørende, hvis den afdøde indleveres på hospitalet.

Hospitalets præst kan som udgangspunkt kontaktes alle hverdage (undtagen mandag) på tlf.: 2492 3128, hvor man har mulighed for at lægge en besked.

Præsten er på hospitalsmatriklen tirsdag og torsdag

Præsten kan kontaktes til enhver tid, hvis en patient, pårørende eller personalet oplever behov for det. Hvis det er nødvendigt, kan præsten også tilkaldes akut aften eller nat.

 

Hvis hospitalspræsten ikke selv kan være til stede i en given situation skal man i alle tilfælde kontakte sin egen sognepræst. Hospitalspræsten tilbyder ikke hjemmebesøg.

Præsten arbejder under tavshedspligt og dokumenterer hverken besøg hos patienten eller indhold af samtale

Altergang og andagter

Afholdes efter behov og ved henvendelse

Juleaften afholdes julegudstjenester – efter opslag

Nøddåb og nødvielse

I tilfælde af behov for nøddåb eller nødvielse kan præsten tilkaldes

Pjece: ”En at tale med”

Sygehuspræsten omdeler en pjeceom sin funktion som præst her. Pjecen kan rekvireres hos præsten.

 

Sorggruppe

Personalet på afsnittet eller præsten kan med fordel henvise pårørende til afdøde til lokal sorggruppe. Afsøg evt. Kræftens Bekæmpelse, Folkekirkens nødhjælp eller det lokale Frivilligcenter.

 

Sjælesorg på nettet

Du kan altid finde en præst at skrive sammen med på: http://www.sjaelesorg.nu/

 

Referencer

Nøddåb, Folkekirken.dk http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/daab/noeddaab/

Religiøs/eksistentiel omsorg (spiritual care) til patienter og evt. pårørende