Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lejringsinstruks, i urologisk og gynækologisk operationsafsnit

Formål

 • • At sikre at patienten lejres korrekt før, under og efter operation for at forebygge og dermed undgå lejringskomplikationer i forbindelse med operationer udført på urologisk og gynækologisk operationsafsnit Nord

 • • At ensarte og kvalitetssikre sygeplejen ved lejring af operationspatienten

 • • At sikre personalet på operationsstuen de bedst mulige arbejdsvilkår

Definition af begreber

Beskrivelse

Generelt

Læger og sygeplejersker på operations- og anæstesiafsnittet samarbejder om lejring af patienter under anæstesi/operation. Primært vil lejringen fra thorax og proximalt herfor være anæstesisygeplejerskens arbejdsområde, og operationssygeplejerskens fra thorax og distalt hos patienten. Det endelige ansvar for lejringen har den opererende kirurg. Portører modtager vejledning i lejeudstyr og hjælpemidler samt undervisning i strategien for lejring af operationspatienter.

Der tages hensyn til individuelle patientvariationer og lejringen foregår i samråd med patienten før anæstesi, således at problemer/gener med den enkelte lejring kan afhjælpes. Dette fraviges dog hvis det skønnes, at der kan blive problemer med håndtering af luftveje. Såfremt den sovende patient forflyttes, skal der anvendes spilerdug. Ved kommunikationsvanskeligheder søges oplysninger i journal og VIPS sygeplejejournal.

Lejringsinstrukserne (se bilag) danner grundlag for, hvilke hjælpemidler der skal anvendes til den enkelte lejring. Hjælpemidlerne skal være let tilgængelige på afdelingen/operationsstuen.

Der skal foreligge dokumentation for, at lejringen er udført efter instruksen. Ved afvigelser skal dette skrives i sygeplejejournalen og på anæstesijournalen, signeret af henholdsvis operations- og anæstesipersonale.

Lejring ved urologiske og gynækologiske operationer

Se bilagene:

 • • Lejringskomplikationer

 • • Lejring af patient i rygleje

 • • Lejring af patient i GU-leje

 • • Lejring af patient i bugleje

 • • Lejring af patient i TLH

 • • Lejring af patient til sectio

 • • Lejring af patient til urethraplastik

 • • Lejring af patient til laparoskopisk myomektomi

 • • Lejring af patient til laparoskopisk lymfeknudestaging med begge arme langs siden

 • • Lejring af patient i sideleje med nyreknæk

 • • Lejring af patient til åben radikal prostatektomi og cystektomi

 • • Lejring af patient i GU leje med røntgen

 • • Lejring af patient til PNL

 • • Lejring af patient til ROBOT laparoskopisk hysterektomi

 • • Lejring af patient til ROBOT laparoskopisk prostatektomi

 • • Lejring af patient til ROBOT cystektomi

 • • Lejring af patient til ROBOT Anderson Haynes, 45 graders sideleje

 • • Lejring af patient til ROBOT heminefrectomi og nefrectomi, 45 graders sideleje

 • • Lejring af patient til gynækologisk laparoskopi med begge arme langs siden

 • • Lejring af svært bariatriske patienter

Lejringsskade

Ved mistanke om lejringsskade kontaktes den opererende kirurg, som vurderer om der er tale om mulig lejringsskade. Ved begrundet mistanke om lejringsskade, vurderer opererende kirurg, om der er behov for tredje parts bedømmelse, og dokumenterer omfanget af lejringsskaden. Der dokumenteres evt. med foto.

Personalet fra sengeafsnittet sender et registreringsskema (se bilag) med beskrivelse af gener samt kopi af anæstesijournal og perioperativ plejeplan til afdelingssygeplejersken i operationsafsnittet og anæstesiafdelingen.

Ved begrundet mistanke om lejringsskade, revurderes instruksen for pågældende lejring.

Referencer

Amtssygehuset Herlev. Lejringsstandarder. 2000.

Andersen Y. Kvalitetssikring fra A til Z – en grundbog for sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd. 1995

Anæstesi- og intensiv specialet, Region Nordjylland:

Anæstesiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus:

Sygepleje til den bedøvede patient

Anæstesisektor Nordjylland. Introduktionsmateriale for nyansatte anæstesisygeplejersker. 2007.

Fryd J. Nerveskader på operationspatienter. Dråben 18. årgang nr. 3. 2003.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Kehlet H og Wilmore D. Multimodal strategies to improve surgical outcome. The American journal of surgery 183. 2002.

Martin, JD og Warner M. Positioning in Anesthesia and Surgery. 1997.

Mogensen, J.V. og Vester-Andersen, T. Anæstesi 2. udgave, 1.oplag. 2001.

Ortopædkirurgien, Aalborg Sygehus:

Compartmentsyndrom

Skanning P og Voldum L (red). Anatomi og fysiologi. Nyt nordisk forlag – 1.udgave. 1995.

Stevnhøj S og Vanger Larsen A. Beskyttelse af øjnene hos patienter i generel anæstesi med tildækket ansigt. Dråben 20. årgang nr.3. 2005.

Urologisk afdeling, Aalborg Sygehus. Introduktionsmateriale for operationssygeplejersker/sosa/sygehjælpere. 2003.

Vesterdal A (red.). Sygepleje –teori og metode II. 3. udgave. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 1997.

Hølmer, Per (2010): Forebyggelse af lejringskomplikationer, kap 8 i : Rørvik, Anette K og Sebens, Susanne (red) Operationssygepleje. Nyt Nordisk forlag Arnold Busk 1. udgave.

 

Drageset, Sigrunn og Haugen, Arvid Steinar (2011): lejring av operasjonspatienten. Kap 16 i : Hovind, Inger Liv (red) ; Anestesisykepleie. 2. udgave. 1. oplag. Forlaget Akribe AS ISBN 978-82-7950-134-3.

 

Lange, Kai H. W. (2014) Anæstesiologiske komplikationer. Kap 14, s. 313-314. i : Rasmussen Lars og Steinmetz, Jacob (red) ; Anæstesi. Fadl´s Forlag. 1. oplag, 4. udgave, København. ISBN: 978-87-7749-697- 4.