Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Åben indlæggelse

Formål

At beskrive hvordan vi tilbyder åben indlæggelse til alvorligt syge og døende patienter, der har problemer og behov, der kræver behandling og pleje under indlæggelse.

 

Definition af begreber

Ved en åben indlæggelse forstås, at patienten har mulighed for at blive indlagt direkte i Kirurgisk sengeafsnit, såfremt hjemmeplejen, palliationssygeplejerske og egen læge ikke kan løse patientens pleje- og behandlingsproblemer i hjemmet. Åben indlæggelse kan finde sted døgnet rundt på alle dage.

 

Beskrivelse

Formål med åben indlæggelse

Formålet er at give patienten tryghed ved, i et sygdomsforløb med evt. flere indlæggelser, at kunne blive indlagt i samme sengeafsnit og møde kendt personale.

 

Målgruppe

Tilbud om åben indlæggelse kan kun gives til alvorligt syge og døende patienter med potentielle problemer og behov, som kræver pleje og behandling under indlæggelse.

Patienter med forløb (i tilknytning til primærlidelsen) på følgende afsnit kan tilbydes åben indlæggelse i Klinik Kirurgi på ovenstående vilkår: UK5, AK1, Afsnit 106 og evt. andre afsnit efter forudgående aftale med afsnitsledelsen i kirurgisk speciale, Klinik Kirurgi-Kvinde-Barn.

Overlæge i det enkelte sengeafsnit har beslutningskompetencen til at tilbyde patienten åben

indlæggelse.

 

Når patienten tilbydes åben indlæggelse

 • • egen læge informeres via epikrise

 • • hjemmeplejen informeres via E-brev eller andre ledsagende sygeplejepapirer

 • • patienten medgives patientinformationspjece vedrørende åben indlæggelse

 • • ”åben indlæggelse” registreres i PAS

 

Når patienten anvender åben indlæggelse

 • • patienten, pårørende, egen læge, hjemmesygeplejerske eller palliationssygeplejerske kontakter det pågældende sengeafsnit, taler med en sygeplejerske og laver aftale for indlæggelsen

 • • patienten informeres om at møde direkte i sengeafsnittet

 • • har patienten behov for det, kan det pågældende sengeafsnit rekvirere transport

 • • ved overbelægning i afsnittet vurderer afdelingssygeplejersken eller den ansvarshavende sygeplejerske muligheden for at flytte en anden patient til et af de andre sengeafsnit og kontakter derefter de øvrige afsnit med henblik på overflytning.

Når indlæggelse er aftalt

Sengeafsnittet:

 • • bestiller seng

 • • registrerer indlæggelsen i PAS

 • • informerer vagthavende læge mhp. information om patienten og journaloptagelse

 • • modtager patienten

 

Referencer