Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG long leg (spotmåling)

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Originale billeder sendes i Pacs som dokumentation.

Se i mappe på rum 4 i detaljer for hvordan undersøgelsen udføres.

 

Standardoptagelser

 

AP-billede af begge ben (altid begge ben).

Positionering

AP: Patienten står med ret ryg mod plexiglaspladen, indstil håndtagene, så armene hviler ned langs siden.

Der positioneres så patella er midt i femur.

 

Hvis der er benlængdeforskel og patienten ikke kan stå med lige meget vægt på benene, lægges der plader under foden. Opklods indtil patienten føler, at der er ligevægt på benene. Mærk om cristakanten står lige.

 

Centrering

AP: Der centreres, så der er lys over cristakanten og til under fodleddet (dæmp lyset).

 

Der tages to mål med linealen. Fra detektorplade til femur og fra detektorplade til crus. Der vælges et gennemsnit af de to mål, som senere skal tillægges 2 cm, når billeder skal samles.

 

Obs. Det er muligt at ændre på KV og mAs til de enkelte billeder. Er nummereret med nr. 1 som det øverste billede indeholdende bækken.

Normalt tages der 4 billeder afhængig af patientens højde.

 

Billedkriterier

AP: Cristakanten til og med fodleddet skal være medfotograferet. Det er vigtigt at cristakanten kan ses..

 

Vigtigt at skrive på billederne, hvor mange cm der er lagt under patientens fod.

OBS. Der skal skrives på billeder inden de sendes til arbejdsstationen, dette kan ikke gøres på arbejdsstationen.

 

Husk højre/venstre markering.