Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Mærkning, transport og udpakning af steriliserbart medicinsk udstyr til og fra genbehandlingsenheden (8.1.10)

Generelt

I decentralt/centralt depot kan udstyr opbevares enten i transportemballage eller i rene beskyttelsesbarrierer. Det skal sikres, at udstyr i transportemballage og udstyr i rene beskyttelsesbarrierer ikke opbevares sammen. I det sterile depot i genbehandlingsenheden og operationsgangen opbevares udstyr i rent beskyttelsesbarrieresystem og/eller sterilt barrieresystem (se bilag 1).

For at beskytte den sterile barriere, skal fabrikssteriliseret udstyr opbevares i beskyttelsesbarriere så længe som muligt. Beskyttelsesbarrieren må først fjernes i forbindelse med, at udstyret anbringes i sterildepot.

Under udpakningsproceduren må det udpakkede udstyr ikke udsættes for unødig forurening, herunder støvpåvirkning.

Mærkning af transportemballage

 • • Der skal være mærkningsmarkering på transportemballagen, så udstyr kan identificeres og udløbsdato kan kontrolleres

 • • Oplysning om oplagring og/eller håndtering

 • • Advarsler og/eller forholdsregler

 • • Symbolforklaring (se bilag 2).

Transportmidler

 • • Transportmidler kan f.eks. være åbne eller lukkede vogne, rulleborde og lignende. Transportmidler skal

  • • Sikre, at udstyrets kvalitet ikke forringes under transport

  • • Sikre afbrydelse af smitteveje.

Rengøring af transportmidler

 • • Såfremt urent og rent/sterilt udstyr transporteres med samme transportmiddel, skal urent udstyr holdes adskilt fra det rene/sterile udstyr, og transportmidlet skal rengøres mellem hver brug

 • • Ved transport af udstyr af samme renhedsgrad, rengøres transportmidlet med faste intervaller

 • • Overflader skal efter rengøring fremstå synlig rene

 • • Rengøring skal foretages i egnede lokaler.

Transportudstyr

 • • Kan være lukkede, genanvendelige kasser og lukkede plastposer

  • • Sikre, at udstyrets kvalitet ikke forringes under transport

  • • Sikre afbrydelse af smitteveje.

Rengøring af genanvendeligt transportudstyr

 • • Rengøres med faste intervaller, når transportudstyr anvendes udelukkende til transport af rent/sterilt udstyr ud og hjem

 • • Rengøres mellem hver brug, når transportudstyr den ene vej anvendes til sterilt/rent udstyr og den anden vej til urent/brugt udstyr eller kun anvendes til urent udstyr

 • • Være intakt og skal kunne tåle rengøring med vand og sæbe

 • • Overflader skal efter rengøring fremstå synligt rene

 • • Rengøring skal foretages i genbehandlingsenheden, hvor sortering og forbehandling foregår.

Transport af rent/sterilt og urent/brugt medicinsk udstyr

 • • Transportvejen tilrettelægges på en måde, der sikrer, at udstyrets kvalitet ikke forringes under transport ved at

  • • Transportmiddel og transportudstyr er afpasset transportvejen

  • • Der er tilstrækkelig plads til at udføre transportopgaven

  • • Transportmiddel skal være fastgjort under transport mellem forskellige matrikler

 • • Ved transport af urent udstyr skal dette foregå, således at afbrydelse af smittevej sikres.

Udpakning af rent/sterilt udstyr

 • • Fra decentralt/centralt depot til sterildepot på genbehandlingsenheden

  • • På et passende sted i relation til decentralt/centralt depot eller sterildepot fjernes transportemballagen

  • • Proceduren skal udføres, så rene og urene arbejdsopgaver adskilles

  • • Udstyret skal udpakkes, så forurening undgås

 • • Fra sterildepot på genbehandlingsenheden til brugssted på operationsafsnittet

  • • På et passende sted i relation til brugsstedet fjernes transportemballagen

  • • Før videre håndtering foretages håndhygiejne (2.1)

  • • Den rene beskyttelsesbarriere bør først fjernes umiddelbart før brug

  • • Den sterile barriere fjernes først under aseptiske forhold.