Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicin

 

Lægemidler standardsortiment
Rammeordinationer

Retningslinier for den person der giver kontrast

Procedure for anbrudt akutkasse

Håndtering af medicinaffald i BDA

 

Lægemidler standardsortiment

Lægemiddel

Benyttes

 

Lidokain/Adrenalin
10 mg/5 mikrogr./ml

 

Injektionsvæske ved
Invasive procedure ultralyd

Ultravist 370mg./ml

Iv Injektionsvæske ved CT us.
Per os ved:
Oesophagus-, ventrikel og tarmpassage.
Rectalt ved colon us.
hvor bariumsulfat er kontraindiceret.

 

Iomeron 300 mg/ml

Iv Injektionsvæske ved CT us. – Per os ved CT us.

 

Pinex 500 mg

Tbl. p.n. efter ordination

 

Akutkasse:

Indhold i ”akut kassen” anvendes ved hjertestop, anafylaktisk chok ect…

Se indholdet på kassen

 

 

KONTRAINDIKATIONER

 

 

Ultravist

Kontrast allergi

 

Se PRI: CT – Metforminbehandling og Iv-kontrast

 

Ved forhøjet se-creatinin skal der hydreres både før og efter us. acetylcystein kan anvendes – (se PRI)

 

Amning: Se PRI Kontrast - Retningslinjer for intravaskulær anvendelse af jodholdige kontraststoffer

 

Gadovist

Nyresygdom: Se PRI: MR – Kontrast

Bivirkninger ved ovenstående lægemidler

Se PRI / lægemiddelkatalog.

 

Referencer

Lægemiddelkataloget: http://medicin.dk/

Regionalt dokument: Medicinering – Lægemiddeladministration
 

Rammeordinationer

På Billeddiagnostisk afdeling arbejder vi som hovedregel med rammeordinationer.

 

Formål

  • • Sikre at, lægemiddelordination foregår efter gældende love og regler og med høj grad af sikkerhed, kvalitet og dokumentation.

 

Definition af begreber

  • • Generel rammeordination: iværksættelse af behandling med medicin til grupper af patienter med en velskrevet tilstand kan uddelegeres til andre sundhedsfaglige personer.

  • • Eksempel kan være kontrastordinationer i forhold til CT-protokoller

 

Beskrivelse

 

CT:

Fremgår i oversigten over CT-protokoller.

CT – Philips – Kontrast efter vægt

CT – Siemens – Kontrast efter vægt

CT - Protokoller m. i.v.-kontast Ultravist 370 mgI/ml

 

MR:

Fremgår i følgende link MR – Kontrast

 

Ændringer af disse rammeordinationer kan forekomme, hvis den enkelte radiolog skønner det nødvendigt.

1.

Ved i.v. indgift af Ultravist kan kontrastindgift fravælges pga. forhøjet se-creatinin samt ved tidligere allergisk reaktion for indholdsstoffet.

 

2.

Ved i.v. indgift af Gadovist kan kontrastindgift fravælges ved forhøjet GFR, som beregnes vha se-creatinin.

 

 

Retningslinier for den person der giver kontrast

 

De radiografer/sygeplejersker der udfører undersøgelsen er ansvarlig for indgivelse af det ordinerede kontraststof og mængde (se PRI CT - Protokoller m. i.v.-kontast eller relevante undersøgelse under rum 3).

Som dokumentation skal radiografen/sygeplejersken skrive venflon anlagt af brugernavn i generel note i Easyviz.

Kontraststof og mængde registreres via motorsprøjten.

 

 

Procedure for anbrudt akutkasse


Beskrivelse

Der er anbrudt/åbnet en akut kasse.
Restindhold håndteres som medicinaffald.
Ny akutkasse findes i medicinskabet.

Der sendes en mail til de medicinansvarlige + afsnitsleder om at bestille en ny.

 

Formål

At vi altid har en uanbrudt akut kasse til rådighed.

 

 

Håndtering af medicinaffald i BDA


Beskrivelse

Bortskaffelse af medicin og kontrast.

 

Ultravist (Kemiaffald):

Ultravist rester + tom emballage puttes i de gule sække i CT til klinisk risikoaffald.

Når spanden er fuld lukkes den gule sæk med strips og sættes i skyllerummet.

 

OBS: Hvis der er stikkende/skærende genstande skal den gule spand lukkes med låg og sættes i skyllerummet.

 

Kontrastrester fra mave/tarmundersøgelser:

Kontrasten puttes i de gule poser i den gule spand i skyllerummet.

Den gule spand stilles på gulvet i skyllerummet og portøren tager det med som specialaffald.

 

Medicinaffald:

Glasampuller puttes i kanyleboks.

Hætteglas i gul sæk i CT.


Formål:

At sikre at medicin og medicinrester bliver bortskaffet på forsvarlig vis i henhold til håndtering af affald.