Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicin

 

Lægemidler standardsortiment
Rammeordinationer

Retningslinier for den person der giver kontrast

Procedure for anbrudt akutkasse

Håndtering af medicinaffald i BDA

Lægemidler standardsortiment

Lægemiddel

Benyttes

 

E-Z-HD
Barium sulfate

Per os ved:
Oesophagus-, ventrikel og tarmpassage us.

Se PRI: Kontrast til mave-tarmundersøgelser

Lidokain/Adrenalin
10 mg/5 mikrogr./ml

 

Injektionsvæske ved
Invasive procedure ultralyd

Ultravist 370mg./ml

Iv Injektionsvæske ved CT us.
Per os ved:
Oesophagus-, ventrikel og tarmpassage.
Rectalt ved colon us.
hvor bariumsulfat er kontraindiceret.

 

Iomeron 300 mg/ml

Iv Injektionsvæske ved CT us. – Per os ved CT us.

 

Pinex 500 mg

Tbl. p.n. efter ordination

 

Akutkasse:

Indhold i ”akut kassen” anvendes ved hjertestop, anafylaktisk chok ect…

Se indholdet på kassen

 

 

Kontraindiceret

 

E-Z-HD / Bariumsulfat

Ved obs. perforation og forestående operation.

 

 

KONTRAINDIKATIONER

 

 

Ultravist

Kontrast allergi

 

Patienter i Metformin-behandling

Metformin udskilles uomdannet gennem nyrerne. Ved nyreinsufficiens, af alle årsager, inkl. nyreinsuffciens udløst af jodholdig kontraststof, kan der ske ophobning af metformin i stå store mængder i blodbanen, at det kan udløse laktat acidose. Metformin er ikke i sig selv nefrotoksisk. Det er især vigtigt, at der hos disse patienter altid foreligger en P-creatinin/eGFR mindre end 7 dage gammel!

Se PRI: CT – Metforminbehandling og Iv-kontrast

 

Ved forhøjet se-creatinin skal der hydreres både før og efter us. acetylcystein kan anvendes – (se PRI)

 

Amning: Se PRI Kontrast - Retningslinjer for intravaskulær anvendelse af jodholdige kontraststoffer

 

Gadovist

Nyresygdom: Se PRI: MR – Kontrast

Bivirkninger ved ovenstående lægemidler

Se PRI / lægemiddelkatalog.

 

Referencer

Lægemiddelkataloget: http://medicin.dk/

Regionalt dokument: Medicinering – Lægemiddeladministration
 

Rammeordinationer

På Billeddiagnostisk afdeling arbejder vi som hovedregel med rammeordinationer.

 

Formål

  • • Sikre at, lægemiddelordination foregår efter gældende love og regler og med høj grad af sikkerhed, kvalitet og dokumentation.

 

Definition af begreber

  • • Generel rammeordination: iværksættelse af behandling med medicin til grupper af patienter med en velskrevet tilstand kan uddelegeres til andre sundhedsfaglige personer.

  • • Eksempel kan være kontrastordinationer i forhold til CT-protokoller

 

Beskrivelse

 

CT:

Fremgår i oversigten over CT-protokoller.

CT – Philips – Kontrast efter vægt

CT – Siemens – Kontrast efter vægt

CT - Protokoller m. i.v.-kontast Ultravist 370 mgI/ml

 

Rum 3:

Fremgår af følgende link Kontrast til mave-tarmundersøgelser

 

MR:

Fremgår i følgende link MR – Kontrast

 

Ændringer af disse rammeordinationer kan forekomme, hvis den enkelte radiolog skønner det nødvendigt.

1.

Ved peroral eller rectal indgift af Bariumholdigt kontrast ændres ordinationen til Ultravist(vandopløselig), hvis der kan være mistanke om perforation eller undersøgelsen er præoperativ.

 

2.

Ved i.v. indgift af Ultravist kan kontrastindgift fravælges pga. forhøjet se-creatinin samt ved tidligere allergisk reaktion for indholdsstoffet.

 

3.

Ved i.v. indgift af Gadovist kan kontrastindgift fravælges ved forhøjet GFR, som beregnes vha se-creatinin.

 

 

Retningslinier for den person der giver kontrast

 

De radiografer/sygeplejersker der udfører undersøgelsen er ansvarlig for indgivelse af det ordinerede kontraststof og mængde (se PRI CT - Protokoller m. i.v.-kontast eller relevante undersøgelse under rum 3).

Som dokumentation skal radiografen/sygeplejersken skrive kontraststof, mængde og indgiftsform efterfulgt af brugernavn i generel note i Easyviz.

 

 

Procedure for anbrudt akutkasse


Beskrivelse

Der er anbrudt/åbnet en akut kasse.
Restindhold håndteres som medicinaffald.
Ny akutkasse findes i medicinskabet.

Der sendes en mail til de medicinansvarlige + afsnitsleder om at bestille en ny.

 

Formål

At vi altid har en uanbrudt akut kasse til rådighed.

 

 

Håndtering af medicinaffald i BDA


Beskrivelse

Bortskaffelse af medicin og kontrast.

 

Ultravist (Kemiaffald):

Ultravist rester + tom emballage puttes i de gule sække i CT til klinisk risikoaffald.

Når spanden er fuld lukkes den gule sæk med strips og sættes i skyllerummet.

 

OBS: Hvis der er stikkende/skærende genstande skal den gule spand lukkes med låg og sættes i skyllerummet.

 

Kontrastrester fra mave/tarmundersøgelser:

Kontrasten puttes i de gule poser i den gule spand i skyllerummet.

Den gule spand stilles på gulvet i skyllerummet og portøren tager det med som specialaffald.

 

Medicinaffald:

Glasampuller puttes i kanyleboks.

Hætteglas i gul sæk i CT.


Formål:

At sikre at medicin og medicinrester bliver bortskaffet på forsvarlig vis i henhold til håndtering af affald.