Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Traumemanual - obstetriske patienter

 

Gravide multitraumatiserede kvinder ses af obstetrisk bagvagt når graviditetslængden er 24 + 0 uger eller længere.
Ved graviditetslængde 24+0 når uterus 3-4 fingre over umbilicus.

 • • 

Kvindens almentilstand stabiliseres primært.

 • • 

Herefter vurderes fosterets tilstand.

 • • 

Kode: 404


Fysiologiske ændringer under graviditet.

Respiratorisk:

 • • 

Øget ventilation.

 • • 

Øget oxygenbehov.

 • • 

Mindre funktionel residual kapacitet.

 • • 

Fysiologisk hyperventilation. Respiratorisk alkalose.

 

Kardiovaskulært:

 • • 

Puls øges til 85-90.

 • • 

Blodtrykket falder med 5-10 mm Hg i første og andet trimester.

 • • 

Plasmavolumen øges med op til 50%.

 • • 

Cardiac output stiger.

 • • 

Gravide kan miste op til 1200-1500 ml blod før de får tegn på hypovolæmi.

 • • 

20-30% af cardiac output går til uterus i 3. trimester.


Efter 23-24 uger (uterus 3-4 fingre over umbilicus) forårsager uterus vena cava kompression.
Kvinden skal lejres i venstre sideleje i op til 25-30 graders vinkel.
Displacering af uterus væk fra vena cava eller forløsning vil øge cardiac output med 25-30%

Gastrointestinalt
Ventrikelretention.


Traumer

 • • 

<12.uge:
fosteret vil normalt være godt beskyttet i den tykvæggede uterus. Smerter eller blødning kan være tegn på truende abort. Kvinden skal tilses af gynækologisk afd. i forløbet, men ikke akut med mindre der er symptomer fra uterus.

 • • 

12.-28. uge:
fosteret er rimeligt beskyttet af amnionvæsken mod stød og slag. Ved blødning, smerter eller mistanke om vandafgang tilses kvinden.

 • • 

Efter uge 28:
Ved stumpt traume mod abdomen risiko for abruptio placentae: smerter, hyperton uterus, evt. blødning.
Kvinder med abruptio placentae har øget risiko for ar udvikle DIC.

Perimortem sectio

 • • 

Kan overvejes for at bedre kvindens cirkulation som hovedmål. Fra graviditetsuge 20 til 23 og fremefter.

 • • 

Kan selvfølgelig også overvejes for at redde barnet.

 • • 

Neonatalt transporthold aktiveres.

 

Andet

 • • 

Undersøgelsesprogram for multitraumatiserede gravide følger retningslinjer for ikke gravide. Gælder for alle relevante undersøgelser også røntgenundersøgelser, CT-scanning og MR-scanning også med kontrast

 • • 

Både basal og avanceret genoplivning af gravide foregår efter vanlige principper fraset lejring i venstre sideleje efter uge 23-24.

 • • 

Der defibrilleres og gives medicinsk behandling på vanlig vis.

 • • 

Tetanusprofylakse efter vanlige retningslinjer for ikke gravide.

 • • 

Rhesusprofylakse.


Udstyr

 • • 

Sectiobakke.

 • • 

Sonic-aid.

 • • 

Adgang til ultralydscanner.

 • • 

Udstyr til neonatal genoplivning.