Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Traumemanual – obstetriske patienter

 

Gravide multitraumatiserede kvinder ses af obstetrisk bagvagt når graviditetslængden er 24 + 0 uger eller længere.

Ved graviditetslængde 24+0 når uterus 3-4 fingre over umbilicus.

 • • Kvindens almentilstand stabiliseres primært.

 • • Herefter vurderes fosterets tilstand.

 • • Kode: 404.


Fysiologiske ændringer under graviditet

Respiratorisk:

 • • Øget ventilation

 • • Øget oxygenbehov

 • • Mindre funktionel residual kapacitet

 • • Fysiologisk hyperventilation. Respiratorisk alkalose

 

Kardiovaskulært:

 • • Puls øges til 85-90

 • • Blodtrykket falder med 5-10 mmHg i første og andet trimester

 • • Plasmavolumen øges med op til 50 %

 • • Cardiac output stiger

 • • Gravide kan miste op til 1200-1500 ml blod før de får tegn på hypovolæmi

 • • 20-30 % af cardiac output går til uterus i 3. trimester


Efter 23-24 uger (uterus 3-4 fingre over umbilicus) forårsager uterus vena cava kompression.
Kvinden skal lejres i venstre sideleje i op til 25-30 graders vinkel.
Displacering af uterus væk fra vena cava eller forløsning vil øge cardiac output med 25-30%

Gastrointestinalt
Ventrikelretention.

 

Traumer

 • • <12. uge:

 • Fosteret vil normalt være godt beskyttet i den tykvæggede uterus. Smerter eller blødning kan være tegn på truende abort. Kvinden skal tilses af Gynækologisk afd. i forløbet, men ikke akut med mindre, der er symptomer fra uterus.

 • • 12.-28. uge:

 • Fosteret er rimeligt beskyttet af amnionvæsken mod stød og slag. Ved blødning, smerter eller mistanke om vandafgang tilses kvinden.

 • • Efter uge 28:

 • Ved stumpt traume mod abdomen risiko for abruptio placentae: smerter, hyperton uterus, evt. blødning.
  Kvinder med abruptio placentae har øget risiko for ar udvikle DIC.

 

Perimortem sectio

 • • Kan overvejes for at bedre kvindens cirkulation som hovedmål. Fra graviditetsuge 20 til 23 og fremefter

 • • Kan selvfølgelig også overvejes for at redde barnet

 • • Neonatalt transporthold aktiveres

 

Andet

 • • Undersøgelsesprogram for multitraumatiserede gravide følger retningslinjer for ikke gravide. Gælder for alle relevante undersøgelser også røntgenundersøgelser, CT-scanning og MR-scanning også med kontrast

 • • Både basal og avanceret genoplivning af gravide foregår efter vanlige principper fraset lejring i venstre sideleje efter uge 23-24

 • • Der defibrilleres og gives medicinsk behandling på vanlig vis

 • • Tetanusprofylakse efter vanlige retningslinjer for ikke gravide

 • • Rhesusprofylakse
   

Udstyr

 • • Sectiobakke

 • • Sonic-aid

 • • Adgang til ultralydsscanner

 • • Udstyr til neonatal genoplivning