Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PKU-test

FORMÅL:

At fortage en screening for medfødte stofskiftesygdomme.

SYGEPLEJEHANDLINGER

PKU sedlen udleveres til forældre via Fødegangen.

Er barnet indlagt på afsnit 12 og 13

 • • Prøven tages fra 48 til 72 timer. Derefter bør den alligevel tages, selvom det ikke er optimalt.

 • • Hvis GA < 32 gentages prøven, når barnet når gestationsalderen 32 uger.

 • • Prøven bestilles på rekvisition/svarmodul (RSM).

 • • Det sikres, at PKU-sedlen er korrekt udfyldt. Stregkoden fra blodprøverekvisitionen påføres PKU-sedlen. Bagsiden udleveres til forældrene. Ved udenlandske forældre er det muligt at skaffe vejledning på Engelsk via: www.ssi.dk. Den tørre prøve sendes i en fortrykt SSI – kuvert. PKU sedlen skal i ud postkassen på 12. etage inden kl. 16 mandag til torsdag og inden kl. 15 fredag til søndag.

 • • Hvis forældrene fravælger screeningen, skal et tomt PKU-kort med patientdata og forældrenes underskrift som dokumentation alligevel indsendes til SSI.

Hvis barnet ikke har fået taget PKU inden udskrivelsen / overflyttelse

 • • Gives der besked til Patienthotellet/Barselsafsnittet i sygeplejeepikrisen.

 • • Ved udskrivning til hjemmet gives der telefonisk besked til Patienthotellet.

 • • Forældrene skal orienteres om at få taget prøven på nærmeste sygehus inden 72 timer.

 • • Ved overflytning til andet sygehus gives besked via sygeplejeepikrise.

Ved mors

 • • Vigtigt at Patienthotellet får besked – så de ikke kontakter forældre, der har mistet et barn.

Bortkomne PKU-sedler

 • • Nye forefindes i afsnit 12 og 13.

 • • Skal udfyldes med moderens navn og cpr. nr. samt adresse + barnets cpr. nr.

 • • Er barnet født på et andet sygehus og overflyttet til afsnit 12/13, skal det enkelte hjemmesygehus have besked. De skal orienteres, når PKU prøven er taget, ved at påsætte seddel på PKU om svar til f.eks. Hjørring Sygehus.

SVAR

 • • Forældrene får kun svar, hvis prøven ikke er normal.

 • • Svar kan ses i rekvisition/svarmodul (RSM).