Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forflytning

I vores daglige arbejde skal vi medvirke ved forflytninger af patienter. Det er især de indlagte patienter, der har behov for hjælp til forflytning.
Forflytningspolitikken for Aalborg Sygehus har 10 regler:

 

1.

Der foretages kun manuel forflytning, når det er vurderet:

 

at det ikke medfører sundhedsskade

 

at der ikke er behov for teknisk hjælpemiddel

2.

Der skal altid to medarbejdere til teknisk forflytning, når det drejer sig om:

 

lift

 

glidelagen

 

vend-let-seng

3.

Det anbefales, at der er to til forflytning, MEN to personers forflytning må ALDRIG erstatte en forflytning med hjælpemiddel.

4.

Ved enhver forflytning af patienten sikres patientens forståelse igennem information og samarbejde.

5.

Når en patient skal have hjælp til forflytning vurderes og beskrives forflytningsmetode og valg af tekniske hjælpemidler. For at sikre kontinuitet og minimere sundhedsfaren bør vurdering/beskrivelse fremgår af plejeplan.

6.

De nødvendige hjælpemidler skal være til stede, inden arbejdet påbegyndes.

7.

Enhver medarbejder skal have gennemgået instruktion i forflytningsteknik samt have gennemgået instruktion i brug af tekniske hjælpemidler, inden arbejdet med forflytning foretages.

8.

Arbejdet skal være tilrettelagt, således at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

9.

Arbejdsstedet skal være indrettet således, at såvel manuel samt teknisk forflytning kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

10.

Forflytningsinstruktørerne i afsnittene indgår i et aktivt samarbejde med kollegerne om forflytninger.

 

For at sikre en god forflytningsteknik er der altså nogle vigtige hovedregler, der skal overholdes:

1.

Kommunikation med patienten, således at man kan udnytte patientens egne ressourcer og derved opnå en nemmere/mere skånsom forflytning for både patient og hjælper.

2.

For at arbejdet kan udføres forsvarligt, skal der skabes plads omkring patienten samt at man sikrer sig at have det nødvendige antal hjælpere og hjælpemidler inden forflytningen starter.

3.

Man skal arbejde ud fra følgende grundprincipper i forflytningsteknikker:

 

gå tæt til patienten

 

stå med god understøttelsesflade, skridtstående stilling

 

anvend vægtoverføring

 

undgå unødigt muskelarbejde, brug de store muskelgrupper

 

undgå vrid i ryggen

 

kend egne ressourcer og begrænsninger

 

minimer friktionen, brug glidestykker