Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

HIM - Ultralyd brugervejledning -Farsø

 

Opstart af ultralydsapparatet:

Tryk på power-knappen øverst til ve. på app. tastatur.
Ul-apparatet starter op og efter få minutter kommer skærmbilledet frem med et tomt scanningsbillede.

Tryk på ikonet med mennesker til ve. øverst på ul-apparatet her efter trykkes på ikonet get worklist og dagens pt.er kommer frem.
Det er vigtigt, at EasyViz er åbnet op på dagens pt.ér, for at de kan findes på ul-app.!

Når du skal vælge på skærmen fungerer trackball´en som ”mus” og der vælges ved at trykke på SET-knappen lige over track-ball´en.

 

Registrering af pt.´er og opstart af undersøgelse:

Vælg pt fra listen med trackball og tryk SET. Navnet bliver markeret blå.

Tjek i boksen PATIENT INFORMATION, at det er den rigtige pt. der er valgt.

Vælg STUDY INFORMATION, under EXAM.TYPE og vælg hvilken undersøgelse.

Klik derefter på START.
På skærmen kommer pt´s navn frem.

Ul-apparatet er nu klar til undersøgelse.

 

Afslutning af pt. og afsendelse af billeder til PACS:

Tryk på ikonet med mennesker.

 

Billeder sendes automatisk i PACS

 

Hvis billederne ikke er blevet sendt til PACS

 

Vælg patient fra listen med afsluttede patienter via PATIENT BROWSER.

Marker patienten og vælg COPY under PACS via trackball og SET-knappen.

Kig i JOBSTATUS. Står der COMPLETED udfor pt´s navn, er billederne sendt i PACS.

 

Nedlukning af ultralydsapparatet

Tryk på power-knappen øverst i ve. hjørne på ul-apparatet.

Et nedlukningsbillede kommer frem på skærmen, klik på SHUT DOWN og vent.

Der går ca. 1 min med at ul-apparatet lukker ned og først når skærmen er mørk, og man kan høre at app. slukker, kan der slukkes på kontakten på væggen.

 

Slette gamle undersøgelser

I ID skrives et navn – confirm med SET knappen.

Tryk på PATIENT BROWSER . –Tryk på feltet all list, så det bliver blåt.

Med SET-knappen kan feltet køres op og ned, ud for den dato man ønsker at slette fra.

Hold Shift tasten på tastaturet nede under hele næste punkt.

Marker den første ptt som ønskes slettet med SET-knappen på ul apparatet, og scroll ned til sidste ptt som skal slettes. Marker ligeledes denne med SET-knappen på ul apparatet.

Nu er alle ptt som ønskes slettet blevet blå. Tryk på TOOLS i højre hjørne i skærmbilledet.

Tryk på delete.

Et skærmbillede kommer frem med en advarsel: ”The images can not be deleted. They belong to the patient under the exam. Please try again.” Tryk ok.

Nyt skærmbillede kommer frem: Do you really want to delete the selected objects? Tryk yes.

Tryk på ikonet med menneskerne på øverst I venstre hjørne på ul apparatet, og dagens ptt liste kommer frem.

 

Der slettes undersøgelser d. 1. mandag i måneden.

 

Dato ændring på Toshiba UL-skanner

Se bilag 1 for vejledning i ændring af dato/tid.