Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CervixcancerDefinition
Invasive læsioner med primært udgangspunkt i cervix.
Langt hovedparten af tumorerne udgøres af planocellulære karcinomer. Adenokarcinomer udgør formodentligt 10-15%. Andre typer (adenosquamøse, neuro-endokrine, mesenkymale melanomer etc.) er alle meget sjældne tumorer i cervix.
Cervixcancer stadieinddeles rent klinisk som den eneste gynækologiske cancersygdom. Stadieinddelingen er baseret på gynækologisk undersøgelse i generel anæstesi, cystoskopi +/- rectoskopi samt billeddiagnostik mhp. +/- hydronefrose.


Ætiologi
Alle planocellulære karcinomer og adenokarcinomer formodes betingede af forudgående præinvasive læsioner, der igen er betingede af persisterende HPV-infektion (human papillom virus).

Symptomer
Tidlig cervixcancer (stadium I og II) er i de fleste tilfælde en symptomløs sygdom.
Ved avanceret sygdom er postmenopausal blødning og kontaktblødning signifikante symptomer.
Ildelugtende blodigt fluor vaginalis, cystitis-symptomer, urininkontinens (fisteldannelse) og neurogene smerter er ligeledes symptomer ved avanceret sygdom.
Da ca. 50% af cervixcancer tilfældene diagnosticeres hos postmenopausale kvinder, bør postmenopausal blødning i alle tilfælde rejse mistanke om eventuel cervix cancer.

 

Undersøgelse
Diagnosen stilles ved biopsi fra cervixtumor eller sjældnere konisation. Ved avanceret cervixcancer er ureterafklemning hyppigt forekommende, hvorfor undersøgelse for nyrefunktion er relevante, f.eks. kreatinin.

Diagnose
Diagnosen stilles ved portiobiopsi/biopsi fra tumor/konisation.

Behandling
Ved påvist cervixcancer henvises patienten til Aarhus Universitetshospital, Skejby, mhp. yderligere undersøgelser, stadieinddeling og behandling, herunder stillingtagen til evt. viderehenvisning til Rigshospitalet til trachelektomi ved fremtidigt graviditetsønske.

 

Opfølgning
Opfølgning varetages af behandlende afdeling.