Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neoplasma malignum cervicis uteriDefinition
Invasive læsioner med primært udgangspunkt i cervix.
Langt hovedparten af tumorerne udgøres af planocellulære karcinomer. Adenokarcinomer udgør formodentligt 10-15%. Andre typer (adenosquamøse, neuro-endokrine, mesenkymale melanomer etc.) er alle meget sjældne tumorer i cervix.
Cervix cancer stadieinddeles rent klinisk som den eneste gynækologiske cancersygdom. Stadieinddelingen er baseret på gynækologisk undersøgelse i generel anæstesi, cystoskopi +/÷ rectoskopi, intravenøs urografi samt røntgen af thorax.
Der udføres præoperativ PET/CT-skanning.


Ætiologi
Alle planocellulære karcinomer og adenokarcinomer formodes betingede af forudgående præinvasive læsioner, der igen er betingede af persisterende HPV-infektion (human papillom virus).


Symptomer
Tidlig cervix cancer (stadium I og II) er i de fleste tilfælde en symptomløs sygdom.
Ved avanceret sygdom er postmenopausal blødning og kontaktblødning signifikante symptomer.
Ildelugtende blodigt fluor vaginalis, cystitis-symptomer, urininkontinens (fisteldannelse) og neurogene smerter er ligeledes symptomer ved avanceret sygdom.
Da ca. 50% af cervix cancer tilfældene diagnosticeres hos postmenopausale kvinder, bør postmenopausal blødning i alle tilfælde rejse mistanke om eventuel cervix cancer.


Undersøgelse
Er diagnosen cervix cancer bekræftet histo-patologisk, indlægges patienten til klinisk stadieinddeling ('staging'), hvor der i samarbejde med Onkologisk Afdeling foretages:

Gynækologisk undersøgelse i generel anæstesi.

Cystoskopi.

Røntgen af thorax

Intravenøs urografi

PET/CT-skanning

På basis af disse undersøgelser stadieinddeles de enkelte tilfælde.
Andre undersøgelser kan i forbindelse hermed ordineres og udføres, men har som tidligere anført ingen indflydelse på stadieinddelingen.


Behandling
Behandlingen af invasiv cervix cancer er afhængig af påvist sygdomsstadium
Der henvises til gynækologisk onkologisk instruksbog.
Generelt kan det anføres, at cervix cancer stadium I behandles kirurgisk:
 

1a1:

Konisation.
 

1a2/1b1:

Radikal hysterektomi og pelvin lymfeglandelfjernelse.
 

1b2:

Radikal hysterektomi, pelvin og parametrial lymfeglandelfjernelse.
 

Cervix cancer II - IV behandles generelt primært med: Kombineret stråle- og kemoterapi


Behandlingen følger DGCG`s retningslinje.


Opfølgning
Patienter, der er behandlet kirurgisk for cervixcancer følger afdelingens opfølgningsprogram efter kræftbehandling.

Kommer således til behovsvurderingssamtale 8 uger efter operationen, og deltager i patientskole/patientuddannelse.
Patienterne skal herudover komme til fremmøde kontrol efter 6 mdr. og efter 12 mdr. hvor der tages cervixcytologi og HPV test fra vaginaltoppen. Herefter kan patienterne afsluttes.

Patienterne er orienteret om advarselssymptomer, og kan henvende sig efter gældende retningslinjer til afdelingen.