Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Skift af trakealkanyle med oplæring af patient/pårørende i Øre-, Næse-, Halskirurgisk Ambulatorium

 

Formål: 

 • • At oplære patient/pårørende/hjælper i at skifte trakealkanyle i hjemmet 

 • • At patient/pårørende/hjælper føler sig tryg og motiveret til kanyleskift i hjemmet 

 • • At patienten får større sygdomsindsigt og at sikre mindst mulige gener ved brug af trakealkanylen 

Målgruppe 

Patienter med trakealkanyle I stabile forløb 

 

Oplæring af patient/pårørende/hjælper kan finde sted når 

 • • Læge/sygeplejerske har vurderet patient/pårørende/hjælper er i stand til at skifte kanylen selv 

 • • Kanyleskiftet er ukompliceret, dvs. at der er stabil kanal/placering af kanylen 

 • • Stabilt kanylevalg, dvs. ikke ændret på kanyletype og størrelse 

 • • Ingen lægelige problemstillinger 

 • • Der er forståelse for fysiske/anatomiske forhold 

 • • Patient/pårørende/hjælper føler sig motiveret og tryg ved skift af trakealkanyle i hjemmet 

 • • Der skal være en anden voksen tilstede ved kanyleskiftet i hjemmet, som kan rekvirere hjælp, hvis der opstår problemer med kanyleskiftet. 

 

Fremstilling: 

Trakealkanyle 

2 stk. krøller 

Kompres 

Fikseringsbånd 

Eksplorationscreme 

NaCl 

Derma/Barriere creme 

Sugekateter  

Handsker 

 

Fremgangsmåde: 

Sygeplejersken sikrer sig at der en læge i nærheden og en anden sygeplejerske i umiddelbar nærhed. 

Sygeplejersken orienterer patient/pårørende/hjælper om det forestående kanyleskift og underviser i fremgangsmåden. 

 

Sygeplejersken lader patient/pårørende/hjælper selvstændigt skifte trakealkanylen og dermed bevise, at de mestrer denne handling på forsvarlig vis. Dette sker nogle gange ved de ambulante besøg, inden sygeplejersken vurderer, at patient/pårørende/hjælper er oplært i selvstændigt kanyleskift i hjemmet. 

 

Handsker påtages. 

Sygeplejersken tjekker at det er rette trakealkanyle og størrelse. 

Ny trakealkanyle smøres med eksplorationscreme, fikseringsbånd sættes fast i den ene side af kanylen. 

Sugekateter klargøres, og krøller fugtes med NaCl. 

Patientens trakealkanyle fjernes 

Stoma og hud soigneres med fugtig krølle, efterfulgt af tør krølle. Vurderes med henblik på rødme og smøres ved behov med Derma/barriere creme 

Den ny kanyle sættes i, kompres påsættes og trakealkanylen fikseres. 

Efter individuelle behov vejledes patienten med hensyn til 

 • • sugning 

 • • hudpleje 

 • • taleventil 

 • • hjælpemidler 

 • • rengøring af trakealkanyle 

 • • hvis kanylen hopper ud. 

 

Man sikrer sig, at de har forstået vigtigheden i at have en anden voksen til stede under skiftet i hjemmet. 

 

Patient/pårørende/hjælper får at vide, at man altid er velkommen til at henvende sig i Øre-,Næse-Halskirurgisk Ambulatorium ved evt. problemer 

 

Kort med telefonnumre på Kanyleansvarlig sygeplejerske/ambulatorium/sengeafdeling udleveres til patient/pårørende/hjælper. 

 

Sygeplejersken dokumenterer skiftet i EPJ/ hvidt ark i kanylebakken. (dato) 

Læge/kanyleansvarlig sygeplejerske skriver i EPJ at patienten overgår til skift i hjemmet. 

Der aftales med hensyn til forsendelse af nye trakealkanyler til patienten, hvilket skrives i EPJ. 

   

Sølvkanylerne kan afleveres i H-Ambulatoriet til rengøring, hvor de vil blive pudset op med creme.