Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Konstansmåling - Akutmodtagelsen, Thisted

 

Beskrivelse

Der findes 1 mobilt gennemlysningsapparat i depotrum i Akutafsnittet.

Superbrugerne har ansvaret for at lave konstanstest på dette gennemlysningsapparat hver måned.

Alle indberetninger ligger under ”QA-basen”, som styres af Røntgenfysik.

Ved fejl underretter superbrugerne den daglige ledelse herom.

 

Formål

At sikre effektiv og sikker håndtering af apparatur for hermed at forebygge brugerfejl og/eller utilsigtede hændelser.

At sikre systematisk vedligeholdelse af apparatur.