Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fleksibelt bronkoskop

Rengøring, desinfektion og sterilisation

Beskrivelse1

Baggrund1

Fremstilling1

Fiberskopvogn1

Fleksible bronkoskoper1

Manuel rengøring på stuen umiddelbart efter brug1

Manuel rengøring i skyllerum1

Rengøring og desinfektion af lysgenerator1

Rengøring af fleksibelt bronkoskop1

Vask af bronkoskop i CLEANTOP på OP1

Desinfektion i rent skyllerum1

Sterilisation1

Forberedelse til autoclavering Sterrad1

Autoklavering i sterilcentral1

Dokumentation1

Formål1

Definition af begreber1

Referencer1

Beskrivelse

Baggrund

Fleksible bronkoskoper er med deres lange tynde kanaler vanskelige at rengøre. De tåler ikke temperaturer over 60 grader C og kan derfor ikke steriliseres på normal vis.

Fleksible bronkoskoper må i stedet dekontamineres med en kompliceret sammensat rengørings- og desinfektionsprocedure, hvor selv små afvigelser fra gældende retningslinjer kan medføre spredte, periodiske svigt af proceduren.

I sådanne tilfælde kan patienten i forbindelse med invasive procedurer udsættes for smitte, med risiko for alvorlige infektioner, inklusiv hepatitis.

Fleksible bronkoskoper rengøres og vaskes EFTER BRUG i henhold til nedenstående instruks.

Fremstilling

Fiberskopvogn

Fiberskopvognen står i det rene skyllerum.

 • • Skopbakken indeholder:

 • • 

 • • Blåt underlag 60 x 60

 • • 1 grønt sterilt afdækningsstykke

 • • Minilysgenerator

Laila 2018 188

 • • Tilbehørsbakken:

 • • Blåt underlag 60 x 60

 • • Swirvel vinkelstykke (skab nr. 5 rene skyllerum:

 • • 1 stk. grøn

 • • 1 stk. med gul prop

 • • Antidug (skab nr. 10 rent skyllerum)

 • • Sort prop med biopsikanal (skab nr. 5 rene skyllerum)

 • • Grå sugeventil til Stortz skop (skab nr. 5 rene skyllerum)

 • • Endoskpi maske: lille (ref. Nr. 30-40-111) og 1 stor (ref. Nr. 30-40-333). Hentes på Anæsteisen. Skab 7 hylde 2).

 • • 1 lille og 1 stor bidering

 • • Skilt med tekst: ”LANG PROCES”

 • • Nederste hylde indeholder:

 • • Skylleskål

 • • Kande

 • • Meche

Fleksible bronkoskoper

I 103 anvendes PENTAX bronkoskop (voksne) samt STORTZ bronkoskop med og uden sugekanal (børn). Bronkoskoperne findes i rent skyllerum i skab nr. 3.

Manuel rengøring på stuen umiddelbart efter brug

Lægen der har anvendt bronkoskopet har ansvaret for at skylle bronkoskopet igennem på stuen – efter følgende procedure:

Laila 2018 186

 1. 1. Lysgeneratoren afmonteres, den må ikke nedsænkes i vand, men skal rengøres særskilt

 2. 2. Engangsmateriale kasseres på stuen

 3. 3. Kanalindgangene skylles med vand indtil skyllevandet er rent (brug skålen under bordet

 4. 4. Skopet aftørres udvendigt med meche vædet med vand

Laila 2018 188

Laila 2018 186

 

 1. 5. Skopet lægges på et lyseblåt underlag i den grå bakke i rullebordet. Markeres som ”URENT”

 2. 6. Skopet køres straks i skyllerummet til videre rengøring.

Den videre rengøring af skopet skal foregå umiddelbart efter brug.

Manuel rengøring i skyllerum

I dagvagt på hverdage udføres rengøringen af servicemedarbejder.

Udenfor dagarbejdstid, udføres rengøringen sygeplejepersonalet på 103.

Brug beskyttelsesbriller, maske, forklæde og nitril hansker).

Se vejledningen, som findes på bronkoskopvognen.

Rengøring og desinfektion af lysgenerator

Afmontér lysgeneratoren.

VIGTIGT! På skop ned sugekanal påsættes metalbeskyttelseshætten (ligger i rengøringskassen) på lyskanalen, hvor lysgeneratoren sad. Der må IKKE komme vand ind i lyskanalen. Det vil ødelægge bronkoskopet.

 

Laila 2018 187

Lyskilden: aftørres med sæbevand og sprittes af. Må ikke komme i vand.

Laila 2018 188

 

Lysgeneratoren aftørres med almindelig sæbevand (flydende ren sæbe) og sprittes af med 70 % sprit– må ikke nedsænkes i vand.

Rengøring af fleksibelt bronkoskop

Den grå kassen med diverse ting til rengøring af bronkoskoper findes i skabet med urinkander. Kassen indeholder mecher, rensebørster, sprøjter, sort og grøn vaskestuds og Leak-testslange.

 1. 1. Skop-bakke fyldes med opløsning af 2 l. vand og 10 ml. cleantop (sprøjte og cleantop ligger i rengæringskassen. Skopet nedsænkes i opløsningen og rengøres forsigtigt i alle kanaler med engangsrensebørste (rengøringskassen).

Laila 2018 192

Laila 2018 193

 

 1. 2. Alle kanaler gennemskylles med opløsningen.

 2. 3. Bakken tømmes for cleantop-opløsningen og frisktappet vand fyldes i, hvorefter endoskopets kanaler skylles igennem og skopet aftørres udvendigt med meche vædet med vand.

 3. 4. Skopet lægges på viskestykke og bakken aftørres.

 4. 5. Skopet og evt. bideklods lægges tilbage i bakken på et rent blåtunderlag (findes i TILBEHØRSBAKKEN)

Laila 2018 186

 

 1. 6. STORTZ-bronkoskop med sugekanal påsættes grøn iblødsætningshætte på sugekanal. Iblødsætningshætten findes i rengøringskassen

Laila 2018 196 Iblødsætningshætte.

 

Skopet er nu klar til vask i Cleantoppen på OP. Rum nr. B.03.092 overfor ANÆ kaffestue. I det inderste rum.

Den grå bakke sprittes af efter skpoet er kommet i Cleantoppen.

Vask af bronkoskop i CLEANTOP på OP

Kontakt altid OP-personale før brug af CLEANTOP på tlf. 6 3293.

Der skal altid stå ”READY” i displayet på låget af CLEANTOPPEN, når den er klar til brug. Hvis ikke kontakt OP personale igen, til udtagning af eget apparatur på tlf. 6 3293.

Laila 2018 199

 

 1. 7. Placer bronkoskopet i maskinen – løse dele placeres i kurven i midten.

 

IMG_3644

 

Der er 3 klare slanger i maskinen. De monteres på følgende måde:

Laila 2018 200

Laila 2018 202

IMG_3645

 

Den røde prop fjernes fra den ene slange og lægges til højre for maskinen, hvor LEAKtest-slangen til skopet ligger. Slangerne sættes sammen med luer lock.

 1. 8. Leaktest-slangen påsættes skopet. Første billede viser skop med sugekanal – andet uden sugekanal.

Laila 2018 204

Laila 2018 205

IMG_3647

 

 1. 9. Klar slange med luer lock påsættes biopsikanalen.

 2. 10. Klar slange påsættes sugekanal (fjern og gem evt. hvid luer lock prop) Ved vask af skop uden sugekanal lægges slangen løst. Skopet er nu klar til vask.

 3. 11. Maskinen startes og vaskes ca. 12 min.

 4. 12. Når maskinens display viser desinfektion OK, kan lågen åbnes.

Laila 2018 209

Laila 2018 207

Laila 2018 208

Laila 2018 210

IMG_3647

IMG_3649

Laila 2018 211

Laila 2018 212

Laila 2018 213

Laila 2018 214

Før udtagning udføres håndhygiejne.

Efter endt vask køres skopet tilbage til 103, hvor desinfektion udføres.

Desinfektion i rent skyllerum

Fjern beskyttelseshætten og grøn iblødsætningshætte fra skopet med sugekanal.

Laila 2018 219

 

 1. 1. Skopet aftørres grundigt, udvendigt og i alle kanaler med trykluft max 0,5 bar.

 2. 2. Sprøjtes igennem med hospitalssprit 70 % og aftørres udvendigt med sprit.

 3. 3. Tørres igen med trykluft maks. 0,5 bar, så det er helt tørt inden videre procedure.

 4. 4. Lægges derefter i den blå STORTZ-kasse som foreskrevet.

Laila 2018 220 Laila 2018 221

 

Laila 2018 223

Laila 2018 224 Laila 2018 225

 

Laila 2018 220 Laila 2018 221

 

Sterilisation

Bronkoskopet skal steriliseres / autoklaveres inden for 6 timer ellers skal rengøring og desinfektion gentages.

Forberedelse til autoclavering Sterrad

 1. 1. Skopet lægges i den blå STORTZ-kasse.

 2. 2. Skop med sugekanal påmonteres med klare sterrad adapterer på suge- og biopsikanal.

 3. 3. Sterradbooster aktiveres og sættes på adaptererne. (Boosteren fås på OP).

 4. 4. Gassterilliseringshætte sættes på (Cap for pressure compensation)

Laila 2018 227

Laila 2018 229

Laila 2018 230

IMG_3650

Laila 2018 231

Laila 2018 232

Laila 2018 233

Laila 2018 234

Laila 2018 236

Laila 2018 237

IMG_3652

 

 

 

Laila 2018 228

 

 

 

 

 

Laila 2018 238

Laila 2018 239 IMG_3651

 

 

 

 

 1. 5. Kassen lukkes

Laila 2018 226

 

 1. 6. Steril-posen klippes. (Kassen står oven på skab 7 i rent skyllerum).

 2. 7. På posen skrives Afd. 103 Nord samt hvilke skop det er: med sugekanal eller uden sugekanal.

Laila 2018 240

Laila 2018 241

Laila 2018 242

Laila 2018 243

 

 1. 8. STORTZ- kasse og pose samt seddel med teksten ”LANG PROCES” lægges i grå sterikasse (står på OP-gangen ud for dør B.03.064) med seddel om, at skopet skal køres ved lang proces.

 2. 9. Skriv i dagsmappen i overvågningen på 103, at skopet er sent til autoclavering.

Laila 2018 244

Autoklavering i sterilcentral

Der kan gå op til 24 timer inden bronkoskopet er retur i afdelingen. Ved problemer kan sterilcentralen kontaktes på: 97 66 20 22.

Ansvarlig på Sterilcentralen er Krister Ripadal – tlf.: 97 66 20 20 og Helle Blindbæk – tlf.: 97 66 20 21.

Dokumentation

Rengøring, desinfektion og sterilisation af bronkoskoperne dokumenteres i logbog

 • • Findes logbog på FIBERSKOP-vognen

Formål

 • • At ensarte rengøringsprocedure, som opfylder kravene i Fleksible endoskoper 8.11, udarbejdet af Infektionshygiejnen, Region Nordjylland

 • • At patienten ikke udsættes for smitte med risiko for alvorlige infektioner, inklusiv hepatitis i forbindelse med invasive procedurer. Fleksible endoskoper skal dekontamineres med en sammensat manuel- og maskineldesinfektionsprocedure

 • • At sikre nænsom håndtering af fleksible endoskoper

Definition af begreber

Ved skoper forstås: Fleksibelt bronkoskop af typen STORTZ.

Referencer

Infektionshygiejnen Region Nordjylland:

Medicinske éngangshandsker til afbrydelse af smitteveje (2.1.5)

Fleksible endoskoper (8.11)

Råd og anvisninger om rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper, Statens Serum Institut, København 2001.

Odense Universitetshospital. Hygiejne-komiteens retningslinjer. Februar 2009.

Statens Serum Institut: Desinfektion i sundhedssektoren.

Statens Serum Institut: Rengøring og desinfektion af fleksible endoskoper.