Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Respiratorbehandling af nyfødte/præmature med SLE 5000 respiratorer – alment

OBS denne vejledning er til SLE, der er vejledninger på vej til Leoni, men i overgangsperiode har vi begge typer respiratorer

 

Se også

 • • ”Respiratorbehandling af nyfødte / præmature med SLE 5000 respiratorer – avanceret

 • • ”Højfrekvens oscillatorisk ventilation (HFO = HFV = HFOV med SLE 5000 respiratorer”

 • • ”Nitrogenoxid (NO)-behandling (inhaleret NO = iNO med SLE 5000 respiratorer)”

 • • ” Sedation, analgesi og relaksation v. intubation og respiratorbehandling af nyfødte børn.”

Respirator

Afdelingen anvender SLE 5000 respiratorer. Disse kan principielt ventilere med følgende overordnede modi:

 • • Almindelig konventionel trykstyret ventilation - også kaldet continous mandatory ventilation (CMV)

 • • Patient styret ventilation (PTV, PSV, SIMV)

 • • Tidal Targeted Ventilation (TTV). Kan kombineres med CMV, PTV, PSV og SIMV.

 • • Høj Frekvens Oscillation (HFO= HFV = HFOV)

 

Konventionel (trykstyret) mekanisk ventilation (CMV):

Valg af ventilationsstrategi

Er man ikke fuldstændig fortrolig med de mange ventilationsformer SLE 5000 respiratoren kan give, kan man med fordel starte med den mest enkle form for ventilation: konventionel mekanisk ventilation (CMV). Respiratoren er her trykstyret og relativt enkelt at indstille og regulere.

Grundindstilling – CMV:

Inden barnet tilsluttes udføres følgende grundindstilling af respiratoren:

 • • Respiratoren tændes bagpå (rund metal knap)

 • • Efter software check fremkommer skærmbillede.

 • • På touch-screen:

  • • tryk ”vælg indstillinger”

  • • tryk ”CMV”

  • • tryk ”bekræft” (bemærk, at ved ændring af modus kan ny en modus’ indstillinger foretages mens respiratoren kører i gammelt modus. Ændringer træder først i kraft efter tryk på ”bekræft”)

 • • Kalibrer flow-sensor: følg billedvejledning på skærm

 • •  Med den kunstige lunge påmonteret indstilles følgende:

 

GRUNDINDSTILLING

 

FiO2

0,4

PIP

22 cm H20

PEEP

5 cm H2O

Inspirationstid (”Inspiratory time” Tin)

0,5 sek.

Frekvens (”Ventilator rate”)

40/min.

 

Tilslutning af barn

 • • Barnet tilsluttes og en endelig individuel indstilling udføres afhængig af barnets tilstand.

 • • Et lunge-raskt barn kan sædvanligvis ventileres med et lavt tryk 16-20 cm H2O, PEEP 5-6 cm H2O, frekvens 40/min og Ti = 0,4-0,5 sek

Alarmgrænser, der skal sættes

 • • Højt og lavt tryk (+/- 5 cm H2O omkring PIP)

 • • Høj og lav tidalvolumen (normal tidal volumen for præmatur: 4-6 ml/kg; for matur: 5-8 ml/kg)

  

Specielle problemstillinger og løsninger - CMV:

PaO2 for lav:

 • • Øger FiO2

 • • Øge PIP

 • • Øge inspirationstid Tin (dvs.reducere I:E:ratio)

 • • Øge PEEP

 • • Øge frekvens (”VENTILATOR RATE”).

 • • Ændre flow-profil: Tryk ”værktøjskasse”, tryk på ”flow-kurve”, tryk ”pil-op” for øgning af flow (mere ”firkantet” flow-kurve )

 • • Modarbejder barnet respiratoren (hvilket ofte er det primære problem) kan patient trigged ventilation med høj frekvens forsøges (PSV / SIMV). Evt. kan barnet sederes/relakseres hårdere, men principielt kan man i høj grad ”ventilere” sig væk fra asynkroni, uro og ubehag.

PaCO2 for høj:

 1. 1. Øge frekvens (”VENTILATOR RATE”)

 1. 2. Øge PIP

 2. 3. Reducere PEEP (ikke under (3-) 5 cm H2O).

PaO2 for høj:

 1. 4. Reducere FiO2

 1. 1. Reducere PIP

 2. 2. Reducere PEEP.Reducere frekvens (”VENTILATOR RATE”).

 3. 3. Ændre flow-profil: Tryk ”værktøjskasse”, tryk på ”flow-kurve”, tryk ”pil-ned” for reduktion af flow (mindre ”firkantet” flow-kurve )

PaCO2 for lav:

 1. 5. Reducere frekvens (”VENTILATOR RATE”).

 2. 6. Reducere PIP under hensyntagen til PaO2

Specielle lungesygdomme - CMV:

 

RDS
Ved svær RDS startes primært med I:E = 1,1, senere, eller ved lettere grader af RDS ændres I:E-ratio til 1:2. Undgå ”inverse-ratio-ventilation” (dvs ratio I:E >1 – fare for air-trapping)

Surfactantbehandling (Curosurf®)

Sædvanligvis falder O2-behovet efter 2-10 minutter idet tiltagende antal alveolerne åbnes op (rekrutteres). Compliance for hele lungen øges formentlig lidt langsommere og pCO2 falder sædvanligvis ikke så hurtigt. Man skal derfor forblive ved respiratoren og reducere tryk relativt hurtigt. FiO2 reduceres primært, herefter PIP med 1-2 cm H2O. Frekvensen mindskes til sidst.

Meconiumaspirationssyndrom (MAS)

Respiratorindstilling primært: FiO2 = 1,0, PIP 25-30 cm H2O. Frekvens 30-60/MIN. I:E-ratio 1:2- 1:3. PEEP så lavt som muligt, evt. 0 initialt (pga. fare for airtrapping – airleak – pneumothorax). Hvis iltningen ikke hurtigt retter sig skiftes til HFO kombineret med inhaleret NO (iNO – se speciel vejledning)

Diaphragmahernie

Respiratorindstilling primært: FiO2 = 1,0. PIP 25-30 cm H2O. PEEP så lavt som muligt, evt. 0, senere 2-5 cm H2O. Frekvens 60/MIN. I:E-RATIO 1:2. Når barnet er stabiliseret reduceres PIP 1(-2) cm H2O og FiO2 3-5% ad gangen, dvs. langsomt af hensyn til evt. ”flip-flop-fænomen”. Når barnet er stabilt, overflyttes det til Afd. H, Odense (oftest BRITA) med Børnetransportholdet. Skal barnet forblive i afdelingen skiftes til HFO evt kombinetet med iNO (se speciel vejledning)