Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til Øjenspecialet

 

Forløbsbeskrivelse for henvisninger

Henvisningen sendes til specialet fra vores samarbejdspartnere og skrives ud af en sekretær.

 

Sekretæren stempler med visitationsstempel og sorterer i:

 • • Katarakthenvisninger – til sekretær, der administrerer katarakt. I øjeblikket Jeanette T eller afløser

 • • AMD – lægges til AMD gruppen

 • • Restgruppen

Restgruppen visiteres af den læge, der har dagens visitation. Det skal gøres før middagskonference, og der er sat tid af i bookingsystemet.

 

Det vurderes om henvisningen skal visiteres af en læge fra et subspeciale:

 

VR kirurgi

lægges til VR kirurger

Børn/skelere

lægges til børne/skelegruppen

Retina

lægges til medicinsk retinagruppen

Neuro

lægges til neurooftalmolog

Glaucom

lægges til glaucomgruppen

Eksterna

lægges til eksternagruppen

Tåreveje

lægges til tårevejsgruppen

Restgruppe

visiteres færdig her

 

VIGTIGT: Lægen må IKKE lægge en henvisning, hvis der ikke er sikkerhed for at der er en til stede fra gruppen!

De visiterede henvisninger leveres tilbage til de relevante sekretærer.

 

Hvis en elektiv henvisning kommer fra en praktiserende læge, og I mener, patientens symptom med fordel kan håndteres i speciallægepraksis, må vi gerne tilbagesende henvisningen til lægen, for eksempel med følgende ordlyd: ” henvisningen tilbagesendes da problemstillingen kan klares i øjenlægepraksis, hvortil henvisningen bedes tilsendt” og med navn på den læge, der har taget stillingen. Hvis I er i tvivl må I gerne konferere med ledende overlæge. I øjeblikket Kirsten Lau Baggesen.
 

Visitering

Patienten skal have en henvisningsdiagnose og en ventegruppe.

Stemplet skal udfyldes.

 

 

Billede 1

 

 • • Visitator – eget navn

 • • Operation, hvis dette kan afgøres ud fra henvisningen. Det må gerne være en hovedgruppe inden for operationstypen. Oplysningen bruges når patienten skal sendes til udvidet frit sygehus, hvis vi ikke kan opfylde behandlingsgaranti selv.

 • • Dagens dato, altså den dag visiteringen udføres.

 • • Undersøger: Udfyldes hvis en speciel læge eller gruppe skal se patienten. For eksempel YL, navngiven læge eller speciallæge.

 

Til sidst skal der tages stilling til patientens rettigheder:
 

 • • Udredningsret: Hvis henvisningen er sendt med henblik på at stille en diagnose, og der ikke er diagnoser i forvejen

 • • Hvis patienten har udredningsret, skal henvisningen til bakken for udredningsret, med henblik på at vurdere om afdelingen har kapacitet til at udføre undersøgelsen inden for 30 kalenderdage.

 • • Behandlingsgaranti 1 måned. Patienter, der har en alvorlig sygdom, der vil forværres, hvis de ikke behandles. (se oversigten med henblik på hjælp til hvilke sygdomme, der kommer i denne kategori).

 • • Behandlingsgaranti 2 måneder

 • • Kontrolpatient/ikke ventende

 • • Henvisningerne leveres i bakken til sekretærerne.

 

Kodning i forbindelse med henvisninger udføres af sekretærerne, på baggrund af de oplysninger lægerne giver.

 

Formål

At få vurderet de henvisninger der kommer til specialet med hensyn til:

 • • at de patienter, der har synstruende sygdomme, vurderes og behandles først

 • • at henvisningerne prioriteres så patienterne får den rigtige behandling på det rette tidspunkt

 • • at specialets ressourcer udnyttes optimalt

 • • at vi opfylder lovkrav om udredningsret og behandlingsgaranti