Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation til Øjenspecialet

 

Forløbsbeskrivelse for henvisninger

Henvisning sendt elektronisk fra vores samarbejdspartnere til øjenafdelingen, hvor visitationen også er elektronisk.

 

Sekretæren fordeler henvisningerne i subspecialerne:

 • • Katarakt

 • • AMD

 • • VR Kirurgi

 • • Børn/Skele

 • • Retina

 • • Neuro

 • • Glaukom

 • • Externa

 • • Tåreveje

 • • TestgruppeAkutte og tilsyn visiteres af A-teamet

 

Hvis en elektiv henvisning kommer fra en praktiserende læge, og den visiterende læge vurderer, at patienten med fordel kan håndteres i speciallægepraksis, kan henvisningen returneres til den henvisende læge følgende ordlyd: ” Henvisningen tilbagesendes da problemstillingen kan klares i øjenlægepraksis”, hvortil henvisningen bedes tilsendt og med navn på den læge, der har taget beslutningen. I tvivlstilfælde konfereres med den ledende overlæge.

Visitering
 

Patienten skal have en henvisningsdiagnose og en ventegruppe, som sekretæren sætter på.

 • • Visitator – eget navn

 • • Operation, hvis dette kan afgøres ud fra henvisningen. Det må gerne være en hovedgruppe inden for operationstypen. Oplysningen bruges når patienten skal sendes til udvidet frit sygehus, hvis vi ikke kan opfylde behandlingsgaranti selv.

 • • Undersøger: Udfyldes hvis en speciel læge eller gruppe skal se patienten. For eksempel YL, navngiven læge eller speciallæge.

Til sidst skal der tages stilling til patientens rettigheder:

Sekretæren indkalder patienter efter de visiterede rettigheder, når henvisningen er markeret visiteret af læge
 

 • • Udredningsret: Hvis henvisningen er sendt med henblik på at stille en diagnose, og der ikke er diagnoser i forvejen

 • • Hvis patienten har udredningsret, skal henvisningen til bakken for udredningsret, med henblik på at vurdere om afdelingen har kapacitet til at udføre undersøgelsen inden for 30 kalenderdage.

 • • Behandlingsgaranti 1 måned. Patienter, der har en alvorlig sygdom, der vil forværres, hvis de ikke behandles. (se oversigten med henblik på hjælp til hvilke sygdomme, der kommer i denne kategori).

 • • Behandlingsgaranti 2 måneder

 • • Kontrolpatient/ikke ventende

Kodning i forbindelse med henvisninger udføres af sekretærerne, på baggrund af de oplysninger lægerne giver.

Formål

At få vurderet de henvisninger der kommer til specialet med hensyn til:

 • • at de patienter, der har synstruende sygdomme, vurderes og behandles først

 • • at henvisningerne prioriteres så patienterne får den rigtige behandling på det rette tidspunkt

 • • at specialets ressourcer udnyttes optimalt

 • • at vi opfylder lovkrav om udredningsret og behandlingsgaranti