Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oocytdonation

 

Formål

At sikre laboratorieprocedurer i forbindelse med oocytdonation sker i overensstemmelse med lovgivningen samt Fertilitetsenhedens Aalborg Universitetshospitals politik, mål og kravgrundlag i øvrigt.

Beskrivelse

 

Ansvar

Laboratorielederen har det overordnede ansvar for proceduren. I den daglige drift er laboratoriepersonalet ansvarlig for, at nye medarbejdere informeres og undervises i proceduren. Medarbejderen er herefter personlig ansvarlig for, at proceduren efterleves i praksis.

 

Fremgangsmåde

Sygeplejersker

Når der ved den sidste scanning af donor fastsættes en dato for oocytdonationen, skal sygeplejersken informere recipientparret om følgende:

 

 • • Dato og tidspunkt for aflevering af sædprøve.

 • • At sædprøven skal være så frisk som muligt, og laves evt. på klinikken.

 • • At prøveglasset bliver udleveret af personalet på klinikken.

 • • At en bioanalytiker/laboratorieleder informerer parret om, hvor mange æg de har fået doneret og hvor mange blastocyster der er vitrificeret.

 

Desuden skal laboratoriet have journaler på både donor og recipient/recipienter, hvorpå donornummer (D) og recipientnummer (R) tydeligt skal fremgå. I recipienternes journaler skal der forefindes underskrevne samtykkeerklæringer (IVF og/eller ICSI).

 

Bioanalytiker

Bioanalytikeren har følgende ansvar:

Dagen før aspiration, klargøring

 • • Donor

Til donor skal der kun klargøres asp-bakker. Bakkerne klargøres efter sædvanlig klargøringsprocedure, der skal dog ikke ID på bunden af asp-bakkerne. Hvis der er mere end én recipient, vil det være hensigtsmæssigt at gøre et antal asp-bakker klar, således at det er let at dele bakkerne mellem recipienterne efter aspirationen.

 

 • • Recipient

Klargøring til recipienten/recipienterne følger den almindelige klargøringsprocedure for IVF eller ICSI, dog skal der ikke tilsættes medie til asp-bakkerne, da det kun er lågene der skal bruges.

Desuden skal der klargøres til oprensning af vir’s sædprøve/sædprøver, også her følges de sædvanlige procedurer.

 

 • • Fordeling af oocytter

Hvis der er mere end én recipient bør fordelingen ske ligeligt til hver recipient.

Obs.: Ved et ulige antal oocytter til recipienterne, skal laboratoriet på forhånd vide, hvilken recipient der skal have ”antals-fordel”. Det vil typisk være den patient med det laveste recipientnummer.

På aspirationsdagen

 • • Aspiration af donor foregår som en almindelig aspiration. Dog skal der tages hensyn til antallet af recipienter ved fordeling af oocytter i asp-bakkerne (se”Fordeling af oocytter”).

 • • Recipientens vir afleverer sædprøven på klinikken så frisk som muligt og sædprøven oprenses efter vanlig procedure til IVF eller ICSI.

 • • Oocytterne doneres således, at efter aspirationen byttes lågene på donors asp-bakker ud med lågene på recipienternes asp-bakker og det føres ind i Formatex (se afsnit om ”Dokumentation/registreringer”).

 • • Navn og cpr nummer på donor og recipient kontrolleres af 2 bioanalytiker.

 

Hvis behandlingsmetode ændres fra IVF til ICSI, skal der foreligge en underskrevet samtykke-erklæring fra recipienterne.

 

Alt til vitrificering

 • • Ved oocytdonation skal der aldrig transfereres i frisk cyklus. Alle egnede blastocyster vitrificeres. Der udvælges blastocyster og vitrificeres efter de sædvanlig procedure.

 • • Recipientparret informeres om, hvor mange æg der er doneret, æggenes forløb og hvor mange blastocyster der er vitrificeret.

 

Dokumentation/ registreringer

Formatex

 • • En oocytdonation fra donor til recipient sker på følgende måde:

  • Indtast donors CPR-nummer.

  • Tryk cyklus.

  • Tryk æg/dyrkning.

  • Tryk aktive æg.

  • Tryk donation.

  • Tryk donation til anden kvinde.

  • Der trykkes på modtager.

  • Indtast recipientens CPR-nummer.

 

Oocytter doneres nu over til recipientens cyklus og cyklus data kan indtastes som sædvanligt.

 

 • • Oplysninger på donor og recipient sker på følgende måde:

  • Indtast donor/recipientens CPR-nummer.

  • Tryk på den relevante cyklus.

  • Tryk æg/dyrkning.

  • Tryk asp æg ved søgning under donor.

  • Tryk overførte æg ved søgning under recipient.

  • Tryk donation.

  • Tryk Ja til at tilgang af oplysningen registreres.

  • Oplysningerne på donor og recipient/recipienter vises.