Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning Visitation Akut/Planlagt undersøgelse

Instruktion

 

VISITERING AF AKUTTE UNDERSØGELSER ”STORE UNDERSØGELSER”

 

- som lægen skal visitere.

 

 • • I RIS vælg knappen ”AKUT” foroven til højre i RIS

 • • Find patienten, som nu ligger med status ”Klar til visitation”

 • • Skriv evt. en bemærkning i ”Generel note”

 • • Henvisningen skal nu sendes til visitation i en visitationsgruppe

 • • Visitationsgruppen vælges nederst i billedet (se næste side vedr. visitationsgrupper)

 • • Herefter klikkes på genvisitation

 • • Henvisningen ligger nu til visitation hos en visitationsgruppe. Lægen vil nu visitere undersøgelsen.

 

Visitationsgrupper i RIS:

 • • Ortorad

 • • Gastro

 • • A-grafi

 • • Neuro

 • • Onko

 • • ALB Lungebiopsi

 • • Ultralyd og Børn Nord

 • • Mammografier

 • • CT-skanninger Nord

 • • Urologi Nord

 

 

Ortopæd-sektoren:

O – Ortopædkirurgisk afd.

Reum. – Reumatologisk Afd.

Skadestuen

RU af skelet mhp. myelomatose (skriv kun koden for RU af kranie ”UXRA05”)

RU af columna (undtagen kontroller fra afdeling O og afdeling K)

CT columna fra ortopædkirurgisk afd., afdeling C., reumatologisk afd. og Privathospitaler

MR columna fra ortopædkirurgisk afd., afdeling C., reumatologisk afd. og Privathospitaler

CT knogler

MR knogler

UL knogler (også UL inkl. steroidinjektion)

UL mhp. fjernelse af Implanon-stav

CT-vejledt biopsi af knogler/columna

CT af tænder/kæbeled.

CT-thorax/abdomen mhp. cancer – ONKO-gruppen

CT-thorax/abdomen mhp. f.eks. abscess – GASTRO-gruppen

 

PAS - Visitationsgruppe 1

RIS – ORTOrad ASS@aas.its.nja.dk

 

 

Ultralyd – Gastro-sektoren:

A – Kirurgisk Gastroenterologisk afd.

M – Medicinsk Gastroenterologisk afd.

Endo – Endokrinologisk Afd.

UL af gastrointestinale organer

UL hals

UL ben (DVT)

UL af lever mhp. RFA-behandling (ved TM)(undersøgelseskode UXUD10)

RU af mave/tarm (gennemlysning)

fistulografi

MR tyndtarm

MR abdomen fra afdeling A og M – mhp. cancer til ONKO-gruppen

CT abdomen fra afdeling A og M. – mhp. cancer til ONKO-gruppen

 

PAS - Visitationsgruppe 4

RIS – GASTRO ASS@aas.its.nja.dk

 

 

Thorax-Kar-sektoren

E- lungemedicinsk afd./lungeklinikken

S – Kardiologisk afd.

T – Hjerte-lungekirurgisk afd.

V – Karkirurgisk afd.

R/TIA/NOTIA –intensiv afd.

a-grafier (abdominale, renale, UE og OE)

PTC

PTA

PTRA

renin-bestemmelse

shuntografi

CT thorax/øvre abdomen fra lungemed. og thoraxkir. afd., alle afd.  mhp. lungetumor

CT-thorax/abdomen mhp. cancer – ONKO-gruppen

CT-thorax/abdomen mhp. f.eks. abscess – GASTRO-gruppen

MR UE fra karkirurgisk afdeling, ASS.

MR UE fra karkirurgisk afdeling, Viborg Sygehus.

MR-skanning af cor

 

PAS - Visitationsgruppe 5

RIS – A grafi@aas.its.nja.dk

 

 

Neuro-sektoren:

H – Øre-næse-, hals afd.

Øjenafdelingen

N – Neurologisk afd.

K – Neurokirurgisk afd.

CT cerebrum, CT cerebrum/hals

CT columna fra neurologisk og neurokirurgisk afdeling

MR cerebrum

MR columna fra neurologisk og neurokirurgisk afdeling

myelografi + CT.

 

CT-thorax/abdomen mhp. cancer – ONKO-gruppen

CT-thorax/abdomen mhp. f.eks. abscess – GASTRO-gruppen

 

PAS – Visitationsgruppe 7

RIS – Neuro ASS@aas.its.nja.dk

 

 

Onkolog-sektoren:

D - Onkologisk

F – Infektionsmed.

B - Hæmatologisk

CT thorax/abdomen fra onkologisk. (D) infektionsmed. (F) og hæmatologisk (B) afdeling,

Dronninglund sygehus, øvrige onkologiske afdelinger fra hele landet

CT-vejledt biopsi af lunge/pleura

CT-vejledt biopsi af abdomen

MR abdomen fra onkologisk og gynækologisk afdeling

MR columna men henblik på cancer/metastaser

 

PAS - Visitationsgruppe 19

RIS – ONKO ASS@aas.its.nja.dk

 

 

Pædiatri:

MR i narkose og UL af børn

 

PAS - Visitationsgruppe ULB

RIS – Ultralyd og Børn ASNORD@aas.its.nja.dk

 

 

Mammografier:

PAS - Visitationsgruppe MAM

RIS – Mammografier ASNORD@aas.its.nja.dk

 

 

CT-skanninger ASN:

Gynækologisk Afd.

Barsels- og fødegangen

Speciallæger

 

PAS - Visitationsgruppe CTN

RIS – CT-skanninger ASNORD@aas.its.nja.dk

 

 

Urologi-sektoren:

Urologisk Afd.

MR + CT mhp. urololgi

 

PAS - Visitationsgruppe URO

RIS – Urologi ASNORD@aas.its.nja.dk