Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Væskebalance peroperativt, beregning af

Beskrivelse

Der udregnes væskebalance for patienter med indlæggelsestid i opvågningsafsnittet over 8 timer, samt efter komplicerede indgreb med større blødning, sepsis eller lignende.

 

Væskeskemaet gøres op dagligt kl. 06.00, 14.00 og 22.00.

I væskeregnskabet påføres al væskeindgift (i.v. per sonde og per os) samt væskeudgift (blodtab under operation, dræn, aspirat, diurese, afføring, perspiratio under operation og døgnperspiratio).

Døgnperspiratio beregnes til 750 ml/døgn (250 ml per vagt). Ved feber vurderes det, om døgnperspiratio bør øges.

Udregning af peroperativ perspiratio følger operationstiden, som er markeret på anæstesiskemaet med en prik inde i en cirkel for start og slut.

Perspiratio under selve operationen anslås til 1 ml/kg/time uanset operationens omfang.

Resultatet vurderes af en anæstesilæge med henblik på videre væsketerapi og evt. andre tiltag.

 

Såfremt et anæstesiafsnit selv har lavet et væskeskema og foretaget beregning af væskebalancen efter operationen, accepteres denne væskebalance som gældende, og opvågningsafsnittets egen væskebalance fortsætter med dette udgangspunkt resten af døgnet.

Formål

Ensretning af væsketerapi til operationspatienter.

Referencer

DASAIM – Vejledning i perioperativ væskebehandling