Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering af servietter ved operationer

 

Formål:

Korrekt måling af blodtab og optælling af servietter ved operation.

Vigtige afsnit

Nøglepunkter

 

 

 

Ved opdækning til operation tælles servietter

af 1 assisterende sygeplejerske og 1 gulvsygeplejerske

Den assisterende sygeplejerske beholder én servietmærkat.

Den anden mærkat modtages af gulvsygeplejersken og anbringes på servietstativet.

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer

 

Den assisterende sygeplejerske og gulvsygeplejersken er enige om antallet af servietter.

 

Et fadstativ med blå fad med sort pose over og et stativ monteret med klar plastpose placeres ved siden af hinanden.

Peroperativt samles de brugte servietter i den sorte pose - og tælles af den assisterende sygeplejerske og gulvsygeplejersken

Servietterne optælles 5 ad gangen - og placeres i plastposen.

 

 

 

Den assisterende sygeplejerske og gulvsygeplejersken er enige om antallet af brugte servietter.

 

Efter optælling lukkes plastposen og vejes

Plastposens og servietternes vægt fratrækkes resultatet

Resultatet nedskrives

 

Man opnår nøjagtigt resultat i gram for blodtab

 

 

Efter vejning hænges posen med servietter på servietstativet.

På hver pose sættes en servietmærkat.

 

Før lukning af operationssåret, tælles servietterne af den assisterende sygeplejerske og gulvsygeplejersken

For at udelukke risikoen for at glemme servietter i operationsfeltet

Efter lukning af huden, tælles servietterne af den assisterende sygeplejerske.

Den assisterende sygeplejerske kan dokumentere, at serviet tallet stemmer

Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer

16/2-2023