Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rekvirering, opsamling og forsendelse af døgnurin til creatininclearance -vejledning til personale i Dialysen Thisted

 

Formål

At sikre korrekt procedure ved rekvirering, opsamling og forsendelse af døgnurin til creatininclearance fra dialysepatienter.

Definition af begreber

Døgnurin: urin opsamlet over et døgn.

Beskrivelse

Procedure:

  1. 1. Plastdunke findes i skyllerummet

  2. 2. På det klokkeslæt, der fastsættes som periodens begyndelse, lades vandet, og denne urin kastes.

  3. 3. Starttidspunktet noteres på dunken med klokkeslæt, dato, patientens navn og cpr-nummer.

  4. 4. Herefter opsamles al urin i dunken (mænd kan lade vandet direkte i dunken, og kvinder lader det i et bæger). Urinen opbevares så koldt som muligt.

  5. 5. Hvis der under opsamlinger forekommer spild af urin, skal opsamlingen starte forfra.

 

Sammen med døgnurin skal der tages en p-creatinin, inden dialysestart.

Med døgnurinen skal følge en rekvisition, bestilles via Labka på Hotel.

Urin afleveres på lab.