Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Artrofibrose efter knæalloplastik

Baggrund

Efter knæalloplastik skal bevægeligheden være mindst 10-90 grader ved udskrivelsen.

Bevægeligheden forringes ofte når patienten kommer hjem, fx pga. mindre fokus på bevægelighed eller mindre smertestillende medicin eller fordi, der kan opstå en meget smertefuld myotendinit eller synovit på et hvilket som helst tidspunkt i forløbet.

Myotendinit skyldes ofte, at musklerne efter operation får en lidt ændret arbejdsbelastning, som de skal vænne sig til, lige som en tennisspiller langsomt skal vænne sig til en ny ketcher for ikke at få tennisalbue.

Hvis bevægeligheden ikke vedligeholdes, heler ledkapslen og ledbånd i en forkortet tilstand, ligesom et forstuvet fingerled, der ikke bliver bevæget tilstrækkeligt hurtigt nok.

Disse årsager til vedvarende smerter og/eller utilstrækkelig bevægelighed efter operation skal diagnosticeres og behandles adækvat hver for sig.

Krav til Bevægeligheden

0-90 grader efter 3 uger

0-110 grader efter 6 uger

Brissement forcé

Hvis 0-110 grader ikke opnås efter 8 uger, og der ikke har været bedring over de sidste par uger, skal brissement forcé overvejes.

Diagnosticering

  1. 1. Under behandling med smertestillende medicin:

Gennemsnitlig smerteintensitet er ”til at leve med” (VAS < 3)

  1. 2. Myotendinit:

Meget ømme steder i sener eller muskler (findes hyppigt sv.t. tractus iliotibialis og pes

anserinus)

 

  1. 3. Synovit:

Leddet er hævet og ømt.

Behandling

  1. 1. Medikamentel behandling: Der skal forsøges a – d samtidigt

  1. a. Pamol i fuld døgndosis i mindst 4 uger

  2. b. NSAID i fuld dosis i mindst 4 uger, hvis patienten kan tåle det.

  3. c. Klorzoxazon 500 mg x 3 i mindst 2 uger

  4. d. Stærk smertestillende medicin efter behov (morfin, oxycodon, kodein eller tramadol)

  1. 4. Fysioterapi af myotendinit

  2. 5. Steroid injektionsbehandling af tendinit og synovit, hvis ovennævnte behandling i 2 uger ikke har medført bedring.

 

Referencer

Anna Emilie Livbjerg, Sara Froekjaer, Ole Simonsen, Michael S. Rathleff

Pre-Operative Patient Education is Associated With Decreased Risk of Arthrofibrosis

After Total Knee Arthroplasty,- A Case Control Study. J Arthroplasty 2013

 

Obs dokumentet er godkendt på vegne af oprindelig godkender: Poul Torben Nielsen, idet der er tale om formaliteter og design.