Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Varicebehandling, Endoskopisk

Beskrivelse1

Undersøgelsen kan rekvireres1

Indikationer1

Kontraindikationer1

Forberedelse1

Procedure1

Overvågning2

Forholdsregler efter undersøgelsen2

Beskrivelser af undersøgelsesresultat2

Referencer2

Beskrivelse

Undersøgelsen kan rekvireres

Af Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling A og Medicinsk Gastroenterologisk afdelings læger ved kontakt til lok. 63500.

Detaljeret behandling inkl. Medicin, kirurgi og opfølgning efterfølgende findes i  PRI dokumentet ”Varicer i øsofagus og fundus” (https://pri.rn.dk/Sider/30235.aspx)

 

Indikationer

Endoskopisk påviste oesophagusvaricer, som bløder aktuelt, eller hvor der er sikre tegn på nylig blødning. Kan evt. være opfølgning af akut behandling startet af afdeling A under indlæggelse dér. Hertil kan store varicer, selvom de ikke har blødt, udtages til primær profylaktisk endoskopisk behandling.

Kontraindikationer

 • • Nyligt AMI (<3 mdr.)

 • • Oesophagusdivertikler (relativ)

 • • Elektive (relative!): Hb < 6,0 mmol/l, trombocytter < 40 x 109/l, APTT > 80 s, INR > 1,5

 

Forberedelse

 • • Patienten modtager skriftlig patientvejledning med angivelse af mulige komplikationer

 • • Faste fra midnat

 • • Følgende blodprøver skal foreligge: Levertal samt forprøver. Der skal være Glypressin på stuen, og Sengstakensonde skal forefindes på undersøgelsesstuen

 

Procedure

 • • Der anlægges evt. venflon ved ambulatoriesygeplejerske mhp. sedation – se instruksen ”Sedation og analgesi ved endoskopi

 • • Ved patienter med arteriosklerotisk hjertelidelse og patienter over 75 år gives O2på næsekateter 2l/min[2]

 • • Evt. protese fjernes og bidering påsættes

 • • Gastroskopet påsmøres Lidocain gel 2%, nedføres let flekteret bag tungeroden, udrettes og føres med blød hånd ned i oesophagus, samtidig med at patienten udfører en synkebevægelse

 • • Som primære metode anvendes ligatur (banding) med f.eks. ”Speed-Band” eller ”Six-Shooter”

 • • Som sekundær metode (bla. aktuel blødning) anvendes sklerosering med Aethoxysklerol 1% i depoter á 1 ml langs med varicerne. Typisk anvendes 5-15 ml Aethoxysklerol per skleroseringsprocedure

 • • Varicer behandles om muligt til afglatning ved gentagne procedurer med intervaller på (2-)3 uger

 

Overvågning

Hos patienter, hvor O2 gives, foretages efter lægeligt skøn monitorering af EKG, puls, BT og O2-mætning med pulsoxymeter.

 

Forholdsregler efter undersøgelsen

Patienterne må ikke indtage føde og drikke 1 time efter undersøgelsen, de næste 4 timer alene koldt flydende, og indtil næste morgen må der kun indtages flydende kost. Hvis der er givet sedering, skal patienterne i reglen forblive på afdelingen mindst 1 time efter undersøgelsen, og de må ikke føre bil eller betjene farlige maskiner på undersøgelsesdagen.

Opfølgningslogistik varierer mellem Aalborg og Hjørring se PRI dokumentet ”Varicer i øsofagus og fundus” (https://pri.rn.dk/Sider/30235.aspx).

 

Beskrivelser af undersøgelsesresultat

Skriftlig besked om resultatet af undersøgelsen tilsendes egen læge senest dagen efter undersøgelsen. For fremmede afdelinger indføres på blåt ark for specialundersøgelser.

 

Referencer

 1. 1. The Prova study group. Prophylaxis of first hemorrhage from esophageal varices by sclerotherapy, propranolol or both in cirrhotic patients: a randomized multicenter trial.
  Hepatology 1991; 14: 1016-24

 2. 2. Bell GD, Bown S, Morden A, Coady T, Logan RFA. Prevention of hypoxaemia during upper-gastrointestinal endoscopy by means of oxygen via nasal cannulae.
  Lancet 1987; i: 1022-4.

 3. 3. Bosch J, Abraldes JG, Groszmann R. Current management of portal hypertension.
  J Hepatology 2003; 38:S54-S68

 4. 4. Krag A, Møller S. og Bendtsen F. Behandling af oesophagusvaricer hos patienter med cirrose. Ugeskr Læger 2007; 169/34: 2753-58