Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akupunkturbehandling ved urge og urinretention

 

Formål

Ensartet procedure for behandlingen.

 

Definition af begreber

Medicinresistent urge: Patienter, som har forsøgt flere medicamina mod urge, og som ikke er tilfreds med behandlingseffekten.

Urinretention: Mere end 100 ml i blæren efter miktion.

 

Beskrivelse

Patienter fra ovenstående patientkategorier tilbydes behandlingen af en af de urogynækologiske overlæger og henvises til akupunktursygeplejerske.

Der sættes seddel i akupunkturmappe på Afdeling G3 med patientens CPR og telefonnummer.

Sygeplejersken indkalder telefonisk patienten til behandling i tidsrummet 8–18 på Afdeling G3.

Der gives 1 behandling/uge.

Efter 5 behandlinger vurderes effekten af behandlingen sammen med urogynækologisk overlæge mhp. ændring/afslutning eller fortsat behandling.

 

Dokumentation:

Sygeplejersken beskriver behandlingen og effekten i et IPJ sygeplejerske ambulant notat.

Der lægges seddel til sekretær mhp. kodning

 

Ansvar:

Lægeligt ansvarlig er overlæge Steen Elmelund.

 

Diagnosekoder:

N394C Urge-inkontinens

R339 Urinretention

Behandlingskoder:

BAFA0 Akupunktur

 

Referencer

Obstet Gynecol. 2005 Jul;106(1):138-43.Acupuncture for overactive bladder: a randomized controlled trial. Emmons SL, Otto L, J Wound Ostomy Continence Nurs. 2009 Nov-Dec;36(6):661-70.The efficacy of acupuncture in treating urge and mixed incontinence in women: a pilot study.Engberg S, Cohen S, Sereika SM.