Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tardocillin.

 

Indikation:

Anvendes til Syfilis behandling, jf. Syfilis instruks, hvor der er behov for depotvirkning af penicillin.

 

Formål:

Tardocillin er et sammensat præparat med indhold af benzylpenicillin-benzathin samt det lokalbedøvende stof tolycainhydrochlorid.

Anvendes som intramuskulær injektion til behandling af syfilis.

Stoffet har protraheret virkning (depot).

 

 

Farmakokinetik:

Efter injektion i.m hydrolyseres Tardocillin til penicillin G og frigives langsomt fra muskulaturen. Virkningen er baktericid.

 

 

Doseringsforslag:

Der henvises til instruks om syfilis.

 

Forud for indgivelse skal flasken omrystes grundigt i mindst 1 minut.

 

Tardocillin administreres ved injektion i en stor muskel, oftest glutealmuskulaturen. Det er vigtigt at aspirere inden injektion af Tardocillin for at undgå utilsigtet indgift i blodkar.

 

 

Graviditet/amning:

Tardocillin kan passere placentabarrieren, men der kendes ingen teratogene effekter af behandlingen. På baggrund af generelle overvejelser om brug af lægemidler under graviditet tilråder lægemiddelproducenten at behandling kun administreres på tungtvejende indikation, især i første trimester. Tardocillin kan genfindes i modermælken og kan forårsage forstyrrelser i barnets tarmflora, men kan iøvrigt anvendes.

 

Kontraindikationer:

Allergi overfor penicillin eller øvrige indholdsstoffer.

Grundet indhold af Tolycainhydrochlorid må stoffet ikke anvendes ved svære kardielle overledningsforstyrrelser og/eller akut hjerteinsufficiens.

Desuden forsigtighed ved anvendelse til patienter med nedsat krampetærskel, og ved nedsat nyrefunktion.

 

Tardocillin må ikke administreres I.V, da det kan forårsage hjertestop og død.

 

Bivirkninger:

 

Følgende bivirkninger er beskrevet ved parenteral penicillin G- behandling:

(Der foreligger ikke særskilte opgørelser over bivirkninger ved Tardocillin)

 

Herxheimersreaktion (ikke direkte bivirkning til Tardocillin, se syfilis instruks)

Hypersensitivitetsreaktioner og lokale reaktioner ved indstikssted. (Ved allergiske reaktioner under behandling med Tardocillin kan kirurgisk fjernelse af Tardocillin komme på tale.)

Hypotension og bradykardi.

Gastrointestinale gener, inklusiv pseudomembranøs colit.

Hæmolytisk anæmi, leukopeni, thrombocytopeni.

Neurologiske gener inkl. svimmelhed, paræstesier, øresusen, desorientering, kramper og bevidsthedsløring.

Nefropati.

 

Interaktioner:

 

Probenecid og salicylater medfører nedsat renal udskillelse og dermed forhøjet serumkoncentration af Tardocillin.

 

 

Tardocillin er ikke indregistreret i Danmark og skal bestilles via sygehus apoteket. Forefindes på sengeafsnittet.

 

 

Dokumentation:

 

Tardocillins indlægsseddel (Tyskland)