Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

MedOnc – retningslinjer for udarbejdelse af ”Summary”

 

Formål

At sikre en ensartethed i udarbejdelse af MedOnc dokumentet ”Summary” i Onkologisk Afdeling.

At personalet har viden om de enkelte medicinske cancerbehandlinger, og at denne viden er fyldestgørende, dette sikres ved at ”Summary” indeholder nedenstående informationer.

 

Definition

MedOnc: Elektronisk ordinationssystem til medicinsk cancerbehandling.

Summary: Kortfattet resume i forhold til medicinsk cancerbehandling.

Retningslinier for udarbejdelse af ”Summary”

Sygdomsgruppe

 • • Adj./pallierende, 1., 2. 3. linie etc.

 • • Rækkefølge på indgift af stofferne skal fremgå

 

Kriterier for ordination

 • • Blodprøveværdier fremgår af MedOnc – klik på de røde hængelåse

 • • Undersøgelser f.eks. MUGA, EKG o.l.

 

Behandling

 • • Dosis (mg/m2)

 • • Indløbstid

 • • Kadence

 

Navn på stofferne (hver for sig)

 • • Observation/forholdsregler, f.eks.

 - BT/P

 - Skemaer

 - Urinstix

 - CAVE f. eks. NaCl, glukose o.l.

 - Udlevere medicin til patienten (f.eks. Imodium)

 - Præmedicin, f.eks. atropin 20 min. før behandling, tavegyl o.l.

 

Blodprøver

 • • Hvornår

 • • Hvilke(n) blodprøveprofil/-er

 

Vægt/BSA

 • • Hvor ofte

 

Undersøgelser

 • • Diverse undersøgelser f.eks.

 - MUGA

 - GFR

 - EKG

 • • Hvor ofte

 

Status

 • • Hvilke undersøgelser hvornår

 • • Lægesamtale

 

Må behandlingen præordineres: Ja/nej
 

Kontraindikationer

 

Follow-up

 • • Hvornår samt hvad der evt. skal ske ved follow-up besøg