Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udredning af patienter, mistænkt for prostatacancer (PC), der er kandidater til kurativ behandling

 

Formål

At beskrive arbejdsgangen for hvordan udredning foregår af patienter mistænkt for at have prostatacancer, hvor kurativ behandling kan komme på tale.

 

Definition af begreber

Gleason score bruges til at forudsige kræftens aggressivitet – scoren fastsættes ud fra celleforandringernes gradering og udseende.

Kurativ behandling betyder helbredende - og denne behandling gives med henblik på at fjerne al kræftsygdom i kroppen.

 

Beskrivelse

Patienter med en skønnet restlevetid på mindst 10-15 år, typisk under 70-75-år, kan komme på tale til intenderet kurativ terapi.

PC mistænkes ved forhøjet PSA eller suspekt rektaleksploration.

Der gøres transrektal ultralydskanning af prostata (TRUSP) med biopsier. Ved fund af PC vurderes T-kategori ud fra rektaleksploration, TRUSP og histologisvaret (ekstraprostatisk tumorvækst).

 

Radikal prostatektomi:

Patienter med T1-T2, N0 og M0 kan være kandidater

Ved PSA < 15 ng/ml og Gleason-score ≤ 6 undlades lymfeknude- og fjernmetastaseudredning.

Ved PSA ≥ 15 ng/ml og/eller Gleason-score ≥ 7 bestilles knogleskintigrafi samt røntgen af thorax.

 

Intenderet kurativ strålebehandling:

Patienter med T1-T3(4), N0, M0 kan være kandidater.

Ved PSA < 15 ng/ml og Gleason-score ≤ 6 og T1-T2-undlades lymfeknude- og fjernmetastaseudredning.

Ved PSA ≥ 15 ng/ml og/eller Gleason-score ≥ 7 bestilles knogleskintigrafi samt røntgen af thorax

I forbindelse med at patienten får mikroskopisvar henvises han til Urologisk Afdeling, Aalborg. Patienten afleverer spørgskema i Aalborg og får også svar på eventuel skintigrafi og thorax ved første besøg i Aalborg.

Referencer