Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overskuelige patientlister

Med dette menes, at der ved vagtens afslutning eller løbende, hvis muligt, tages stilling til alle undersøgelser der ikke er foretaget i vagten – såvel dagvagt som øvrige vagter.

 

Besked om, hvorfor undersøgelsen ikke er foretaget skrives i ”Note” som information til næste vagt. (Se instruks vedr. brug af note)

 

Undersøgelser udsat til næste dag fremdateres og afdelingen informeres. Hvis muligt, gøres dette før vagtskifte af sekretær eller plejepersonale. I vagten er det plejepersonalet der kontakter afdelingen.

 

Undersøgelser som skal udsættes flere dage: se link til ”Booking/planlægningforetaget af plejepersonalet

 

Ved indlagte (akutte), som ikke er nået, undlades at skrive i note, hvilket så er ensbetydende med, at patienten ikke er nået i dagvagten og skal kaldes ned i vagten (rød kurv).

 

Hvem er ansvarlig for "oprydning" i patientlisterne:

”Dagsoversigt”:

Ved vagtens afslutning har plejepersonalet ansvaret for "oprydning" af:

Akutte patienter. I CT og UL i samråd med radiolog.

 

Ved vagtens afslutning har sekretærer ansvaret for oprydning af:

Åben røntgen patienter

Elektive patienter

Udeblevne patienter

”Forkerte” patienter (fx dobbelt bookede eller andet)

 

Således, at patientlisterne er overskuelige til vagten.

 

"Alle akutte henvisninger på afdelingen":

Listen kan gøres overskuelig, så kun dagens undersøgelser fremstår.

Skriv ”I dag” i feltet over ”Planlagt start”.

Er der akutte undersøgelser der ikke er nået i vagten, er det vagten der formidler dette - jvf. ovenstående.

"Klar til visitering":

Se instruks vedr. "Visitering af akutte undersøgelser".