Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitation/Indkaldelse af patienter til undersøgelse og behandling

Formål

At skabe klarhed over arbejdsgange, der relaterer sig til modtagelse og visitering af henvisninger i Audiologisk Afsnit.

At sikre ambulante audiologiske patienter indkaldes til behandling, og at patienterne modtager nødvendig lovpligtig information.

At sikre, at modtagelsen af elektivt henviste patienter er rettidig, planlægges og udføres med respekt for patientens tid, ønske og behov under de givne lovmæssige og lokale rammer.

 

Definition af begreber

Frase: Her angiver lægen antal minutter patienten skal ses af lægen samt patienttype, fx tinnitus-patient eller patient med ukompliceret høretab.

Elektivt: Planlagt i modsætning til akut/subakut.

Visitator: Det fremgår af bookplan, hvilken speciallæge der visiterer henvisninger hver dag. Visitator påfører sit navn i Elektronisk henvisning, når patienten er visiteret.

 

Beskrivelse

I Audiologisk Fællesvisitation, som er placeret i Aalborg, modtages alle nye henvisninger fra praktiserende speciallæger, PPR, Institut for Syn, Hørelse og Døvhed samt andre sygehusafdelinger. Patienter der er kendt i afdelingen, og som er set inden for de sidste 10 år, har mulighed for selv at kontakte afdelingen, for at komme på venteliste.

Henvisninger til Audiologisk Afsnit indgår så vidt muligt elektronisk eller indskrives manuelt til elektronisk visitering.

Lægesekretæren klargør henvisningen til visitation hos lægen, ved at påføre sygdomsforløb, forløbsspor, startmarkør, ekspertområde, CPR-nummer skrives i bemærkninger og diagnose i Elektronisk Visitation. Henvisningen tildeles Audiologi. Henvisninger på børn bliver ændret til BØRN i ekspertområde.

 

Visitator tager stilling til følgende:

  • Om der forud for undersøgelsen på Audiologisk Afsnit skal indhentes yderligere oplysninger.

  • Om der i forbindelse med undersøgelsen skal foretages supplerende undersøgelser (fx – ABR).

  • Om patienten skal ses af speciallæge her på afdelingen eller om høretabet er ukompliceret og patienten kan ses på lokalklinik uden læge.

 

Efter visitering bookes en tid til patienten og der sendes brev med oplysning om tid, indeholdende patientrettigheder samt henvisning til Enheden for Sygehusvalg i forhold til oplysning om aktuelle ventetider.

 

Såfremt patienten har behov for tolk, vil der desuden blive vedlagt et dokument om tolkeregler.

 

Ventetider i Audiologisk Afsnit opdateres månedligt. Se ventetider på www.mitsygehusvalg.dk.

 

For de patienter der er tilmeldt nem-SMS, vil de desuden modtage en SMS forud for den planlagte tid. Denne afsendes automatisk.

 

Referencer

https://rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/dine-rettigheder-som-patient

www.mitsygehusvalg.dk