Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapi til indlagte patienter

 

Formål:

At plastikkirurgiske patienter som får foretaget lyskeeksairese, aksileksairese, primær brystrekonstruktion eller sekundær brystrekonstruktion, får opstartet et genoptræningsforløb for at forebygge og behandle seromdannelse eller problemstillinger i bevægeapparatet.

 

Beskrivelse

Når patienten er til klargøring er det sygeplejerskens ansvar at give besked til sekretæren i sengeafdelingen. Sekretæren sender en elektronisk henvisning til fysioterapeuten, når der er tale om nedenstående indgreb. Dette er aftalt som standardydelse.

Er der behov for fravigelse af standard noterer læge eller fysioterapeut dette i journalen.

Øvrige patienter henvises individuelt.

 

Lyskeeksairese

Fysioterapi påbegyndes 2. postoperative dag.

Patienterne instrueres 1-2 gange under indlæggelse.

Der instrueres i respirationsøvelser, venepumpeøvelser for UE, generelle selvspændingsøvelser.

Der udleveres øvelsesprogram til selvtræning under indlæggelse og efter udskrivelse.

Ved behov tilbydes hjælp til mobilisering og udlevering af ganghjælpemiddel, samt instruktion i brug af samme.

Patienterne indkaldes til en kontrol hos fys. ca 6 uger postoperativt.

Ved behov udarbejdes almen genoptræningsplan (GOP) med henblik på opfølgende træning i kommunalt regi.

 

Aksileksairese

Fysioterapi påbegyndes 2. postoperative dag

Patienterne instrueres 1-2 gange under indlæggelse.

Der instrueres i øvelser for OE og skuldre samt lymfødemforebyggelse. Øvelserne udføres under hensyntagen til max belastning på 2-3 kg. og max. abduktion 90 grader de første 2 uger.

Der udleveres øvelsesprogram til brug under indlæggelse og efter udskrivelse.

3-4 uger postoperativt ses patienterne ambulant af fysioterapeuten med henblik på undersøgelse og behandling af vævsforskydelighed, bevægelighed og muskelbalance omkring skulderbæltet. Undersøgelse danner beslutningsgrundlag for vurdering af behov for genoptræning.

Som udgangspunkt tilbydes patienterne almen genoptræning i kommunalt regi.

Følgende patienter tilbydes dog specialiseret genoptræning på sygehuset:

patienter med usædvanlig stor seromdannelse

patienter med ukarakteristiske smerter

patienter med sårhelingsproblemer

Patienter bosiddende i Sygehus Vendsyssel og Thy-Mors´ optageområde kan tilbydes en tilsvarende instruktion/kontrol på hjemsygehuset.

 

Primær brystrekonstruktion

Fysioterapi påbegyndes 1. postoperative dag

Patienterne instrueres 1-2 gange under indlæggelse.

Der instrueres i øvelser for OE og skuldre. Øvelserne udføres under hensyntagen til max belastning på 2-3 kg. og max. abduktion 30- 45 grader indtil suturfjernelse 10. – 14 dag.

Der udleveres øvelsesprogram til brug under indlæggelse og efter udskrivelse.

 

3-4 uger postoperativt ses pt. ambulant af fysioterapeut. med henblik på undersøgelse og behandling af vævsforskydelighed, bevægelighed og muskelbalance omkring skulderbæltet. Undersøgelsen danner beslutningsgrundlag for vurdering af behov for genoptræning.

Som udgangspunkt tilbydes patienterne almen genoptræning i kommunalt regi.

Følgende patienter tilbydes dog specialiseret genoptræning på sygehuset:

patienter med usædvanlig stor seromdannelse

patienter med infektion i cikatricen

patienter med ukarakteristiske smerter

patienter med sårhelingsproblemer

Patienter bosiddende i Hjørring og Thisteds optageområde kan tilbydes en tilsvarende instruktion/kontrol på hjemsygehuset.

 

Sekundær brystrekonstruktion

Fysioterapi påbegyndes 1. postoperative dag

Der instrueres 1-2 gange under indlæggelse.

Patienterne instrueres i øvelser for OE og skuldre. Øvelserne udføres under hensyntagen til max. belastning på 2-3 kg og max. abduktion 30-45 grader indtil suturfjernelse 10. – 14. dag.

Der udleveres øvelsesprogram til brug under indlæggelse og efter udskrivelse.

Inden udskrivelse udarbejdes ved behov almen genoptræningsplan med henblik på opfølgende behandling.