Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patient forlader sengeafsnit uden udskrivelse

 

Der skelnes mellem følgende:

  1. 1. Patient, der er i stand til at varetage egne interesser

  1. 2. Patient, der ikke er i stand til at varetage egne interesser

 

 

Ad 1

  • • Lægen kontaktes

  • • Der noteres i EPJ, at patienten har forladt sengeafsnittet efter eget valg og evt. imod givet råd

  • • Sygeplejersken beskriver handlingsforløbet i EPJ

 

Ad 2

Der foretages en konkret vurdering af patientens resurser før nedenstående iværksættes:

  • • Sygeplejersken kontakter portørcentralen og informationen. Der gives oplysning om patientens navn og kendetegn med henblik på at deltage i eftersøgningen

  • • Vagthavende læge kontaktes. Afhængig af patientens tilstand beslutter lægen og sygeplejersken, hvad der yderligere skal iværksættes (orientering af pårørende/orientering af politi med henblik på efterlysning)

  • • Episoden og handlingsforløbet beskrives i EPJ af henholdsvis lægen og sygeplejersken

  • • Hvis patienten er tilknyttet hjemmesygeplejen, kan de også være relevante at orientere/samarbejde med.

 

Hvis patienten efterlyses via politi, vurderes det i den konkrete situation, om der er behov for at orientere Specialeledelsen umiddelbart. Hvis patienten efterlyses via pressen orienteres Specialeledelsen altid.

Ud fra en konkret vurdering skønner specialeledelsen, om der herefter er behov for at kontakte/informere Klinikledelsen/Hospitalsledelsen.

 

Hvis patienten i vagtperiode kun har været forsvunden kortvarigt og fundet uden bistand af politi og pressen orienteres lederen af Specialet straks ved dagarbejdstids begyndelse den 1. hverdag.

 

Hvis patienten returnerer til Afsnittet med taxa eller lignende og der opstår problemer med betalingen, udfylder den ansvarshavende sygeplejerske en befordringsrekvisition til Kørselskontoret.