Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af børn i Neonatalafsnit 12 og 13

FORMÅL

 • • At yde relevant sundhedsprofessionel observation og pleje i forbindelse med modtagelse.

 • • At familien gennem modtagelsen får relevant/præcis information i forhold til barnets aktuelle tilstand og relevante rutiner i afsnittet, som bidrag til deres mestring af indlæggelsen.

 • • At familien er ventet i afsnittet og inddrages i modtagelsen, så de føler sig velkomne.

 • • At sikre forældrene mulighed for samvær med barnet afhængig af barnets tilstand som støtte til den tidlige tilknytning.

 

Der er i afsnittet som hovedregel tre former for modtagelse.

 

1. Det respiratorisk ustabile barn med behov for umiddelbar støtte til vitale funktioner,

( modtages af modtagesygeplejerske, koordinator/ansvarshavende og en ekstra hjælper hvis muligt samt læge.)

 

2. Det relativt stabile barn med brug for observation og behandling ex. infektionsbørn, ikke iltkrævende cpap børn, diabetesbørn.

(modtages af modtagende sygeplejerske og koordinator/ansvarshavende spl. og læge)

 

3. Stabile børn ex. med behov for fototerapi eller hjælp til trivsel.

(modtages af modtagende sygeplejerske og læge når muligt)

 

Før modtagelse af barn

 • • Barnet meldes af neonatalvagten til ansvarshavende/koordinator, som visiterer barnet internt i neonatalafsnittet på baggrund af oplysninger om barnets tilstand

 • • Det aftales med lægen, hvilket teknisk udstyr som skal klargøres. Eksempelvis kuvøse, CPAP, inf.pumper og overvågning

 • • Derudover findes vægt, stetoskop, relevant observationsskema, Comfort neoskema og børnepose frem

 • • Lægejournal, sygeplejemappe og vægtkurve findes frem

 • • Det aftales hvorvidt neonatalsygeplejerske skal hente barn i neofødegangskuvøse eller om jordemoderen selv transporterer barnet til neonatal i fødegangskuvøsen

 • NB bestil portør til at afhente fødegangskuvøse, hvis jordemoderen ikke selv tager den med tilbage

 

Modtagelse af barn

 • • Med barnet følger enten mundtlig eller skriftlig information vedrørende: Årsag til overflytning, evt. diagnose, hidtidige forløb/behandling og planlagte undersøgelser/behandling

 • • Børn skal altid identificeres når de modtages (se Patientindikation)

   • • Hvis de kommer fra FØ/OP har jordemoderen foretaget den initiale identifikation og har påsat og underskrevet armbånd på barnet

   • • Hvis barnet kommer fra andet sygehus, er det initialt identificeret der og har armbånd på

   • • Ved modtagelse af barnet i neonatalafsnittet gentages kontrollen og det dokumenteres i Clinical Suite

 • • Når barnet modtages på stuen installeres det i kuvøse eller vugge

 • • Plejepersonalet skal bruge handsker, så længe der er blod, fostervand på barnet (HIV profylakse).

 • • Vurdér om barnet er iltkrævende, og om barnet eventuelt skal suges.

 • • Barnet ernæringsscreenes ved at veje (fotograferes gerne på vægt), måle længde og kranieomfang, og der planlægges/ordineres på baggrund heraf ernæringsplan. Abdominalomfang måles desuden til jordemødrenes registrering. Kontrollér puls, respiration, temperatur og start ordineret monitorering af barnet.

 • • Udfyld observationsskema inklusiv aflæsning af vitale værdier og udregn døgnmængde for mad, hyppighed og mælkeprodukt. (Husk at give besked til mælkekøkkenet)

 • • Udfør ordinationer f. eks. CPAP, early feeding, blodprøver

 • • I samarbejde med ansvarshavende/koordinator: Afklare om mor og / eller evt. far skal indlægges som rask ledsager sammen med barnet samt afklare / vurdere hvor forælderen skal indlægges (barselsstue, familierum, alternativt Barselsafsnit 11, patienthotel).

 • • Barnet skal så hurtigt som det er praktisk muligt hud mod hud hos enten sin far eller mor.

 • • ”Værd at vide” udleveres og gennemgås, og der informeres om hygiejne, besøgsregler, især andre børn og antal gæster.

 • • Forældre vises rundt i afdelingen, dokumenter både hud-mod-hud samt rundvisning i Nord EPJ.

 • • Udfyld modtagelse af patient i Nord EPJ. Husk at oprette standardplejeplaner

 • • Sygeplejersken skal udfylde neobaseskema ved indlæggelse

 • • Samtlige papirer vedr. patienten påklistres labels og den lille indlæggelsesseddel lægges i sekretærens bakke.

 

Børn fra Børnemodtagelsen

 • • Som hovedregel modtages børn fra hjemmet til og med 28. levedøgn. OBS! hvis barnet eksempelvis har virus, diarré, ”snottet” el. har smittesuspekt udslet, må det ikke modtages i neonatalafsnittet. I særlige tilfælde vurderer bagvagten, at et barn med særlig sygdom skal ”isoleres” på afsnittet.

 • • Barnet hentes som regel i Børnemodtagelsen efter det er meldt til ansvarshavende/koordinator af sygeplejerske fra Neonatalafsnittet.

 • • Akut-lægejournal følger enkelte gange med barnet fra Børnemodtagelsen. Ellers skal barnet gennemgås af en forvagt i afsnittet i forbindelse med modtagelsen, hvilket også gælder ved overflytninger fra andre sygehuse.

 • • Pt. indlagt fra fødegangen, OP eller Børnemodtagelsen registreres i PAS af afgivende afsnit og 1 ark label kommer med derfra. Er pt. indlagt fra et andet sygehus eller fra hjemmet, indlægger du selv pt.

 • • Mor / far indlægges i PAS som rask ledsager.