Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Præcisering af hygiejnekrav til Psykiatriens ansatte

 

Formål

At tydeliggøre kravene i Hygiejneorganisationens retningslinjer med henblik på, at alle medarbejdere kan forstå og efterleve gældende krav vedr. hånd- og uniformshygiejne.

 

Beskrivelse

Af hygiejneorganisationens retningslinjer fremgår overordnede principper for, hvordan medarbejderne udfører håndvask og hånddesinfektion samt hvilke krav, der gælder vedrørende uniformering herunder brug af armbåndsure og smykker.

I det følgende præciseres kravene til Psykiatriens medarbejdere.

 

Direkte patientkontakt og rene/urene arbejdsopgaver afgør hygiejneniveauet

De konkrete hygiejnekrav til den enkelte medarbejder i Psykiatrien afhænger af, om den pågældende medarbejder har direkte patientkontakt og/eller om medarbejderen udfører rene/urene arbejdsopgaver (fx rengøring, madlavning etc.).

Direkte patientkontakt skal forstås som berøringskontakt til patienten ved fysisk pleje, fysisk behandling og somatiske undersøgelsessituationer.

Et almindeligt håndtryk ikke er at forstå som direkte patientkontakt

 

Medarbejdere som har direkte patientkontakt og/eller som udfører rene/urene arbejdsopgaver

Medarbejdere, som har direkte patientkontakt, og/eller som udfører rene/urene arbejdsopgaver, er omfattet af krav om korrekt håndhygiejne (håndvask & hånddesinfektion) samt forbud mod brug af smykker og armbåndsure i arbejdstiden.

Endvidere gælder den særlige regel hos Ældrepsykiatrien, at alt klinisk personale på grund af den særlige patientkontakt altid skal anvende arbejdsdragtbeklædning og/eller overtrækstøj, og at alt klinisk personale er omfattet af krav om korrekt håndhygiejne.

 

Psykiatrisk tilsyn på somatiske sengeafsnit

Læger der foretager psykiatrisk tilsyn på somatiske sengeafsnit skal for at forebygge MRSA anvende uniform.

Krav til uniformen er følgende:

  • • Uniformen skiftes dagligt og derudover hvis den bliver forurenet

  • • Uniformen skal være kortærmet og lukket

  • • Ved brug af personligt tøj skal dette dækkes af uniformen

  • • Ved urent arbejde beskyttes uniformen med éngangsplastforklæde

  • • Uniformen må kun i arbejdsmedfør bæres uden for sygehusets område

  • • Efter arbejdstid skiftes til eget tøj, og det brugte arbejdstøj efterlades i snavsetøjssække beregnet til uniformer

 

For yderligere henvises til PRI-dokumentet Uniformshygiejne.

 

Medarbejdere som ikke har direkte patientkontakt

Medarbejdere som ikke har direkte patientkontakt, og som ikke udfører rene/urene arbejdsopgaver, er ikke omfattet af Hygiejneorganisationens krav vedrørende hånd- og uniformshygiejne.

Af disse medarbejdere forventes blot almindelig god håndhygiejne efter toiletbesøg og andre urene personlige procedurer.

 

Referencer

Uniformshygiejne

Håndhygiejne