Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Finnåls- / grovnålsbiopsi

 

 

Formål

 • • At patienten føler sig både skriftligt og mundtligt informeret om undersøgelsen og de komplikationer, der kan opstå i forbindelse med indgrebet

 • • At der stilles en diagnose

 

Definition af begreber

Ingen

 

Beskrivelse

Biopsi-tagningen foregår i undersøgelsesstue i Lungemedicinsk Dagafsnit

 

Forberedelse af patienten

 • • Patienten informeres mundtligt og skriftligt om undersøgelsen. Der udleveres pjece om biopsi

 • • Er patienten i AK-behandling tages INR, som skal være under 1,5

 

Patientsikkerhed

 • • Der henvises til administrativ retningslinje: Sikker kirurgi - hvor der ikke er anæstesi tilstede (se dokumentrelationer)

 • • Patienten får identifikationsarmbånd på, og identifikationsskema udfyldes

 • • Der laves time out, før undersøgelsens start for at sikre, at patient, journal og indgreb er identiske

 

Patientinformation før biopsi

 • • Patienten informeres om, hvorfor undersøgelsen skal laves og om mulige komplikationer. Derudover får patient løbende information under proceduren

 • • Patienten får patientskjorte på, og informeres om at sige til, hvis der opstår smerter, bliver dyspnøsk, utilpas eller skal hoste

 

Patienten er siddende eller liggende på et leje under proceduren / undersøgelsen afhængig af, hvor biopsien tages fra

Lægen ultralydsscanner hudområdet og markerer området, hvor biopsien skal tages

 

Inden biopsi-tagningen anlægger lægen lokalbedøvelse med 10 ml Lidokain-adrenalin 10 mg/ml, som sygeplejersken har klargjort. Lægen desinficerer hudområdet x 2 med alkohol-swabs inden bedøvelsen anlægges

 

Steril opdækning

Opdækningen foregår, når patienten har fået anlagt lokalbedøvelsen.

Lægen udfører hånddesinfektion og ifører sig sterile medicinske engangshandsker.

Sygeplejersken åbner utensilier til lægen, som så klargør disse.

 

 • • 1 stk. grønt afdækningsstykke

 • • 1 stk. skalpel

 • • 1 stk. steril gallipot med gazekrøller

 • • Klorhexidinsprit

 • • Sterile skåneærmer

 • • 1 stk. steril hulstykke

 • • Sterile handsker til læge og evt. sygeplejerske

 • • 2 stk. alkohol-swabs

 • • 1. stk. plaster

 • • Evt. 1 stk. finnål/vaku-nål

 • • Evt. trucut-nål

 • • 1 stk. Millipore til biopsien

 • • Evt. glas til forsendelse af prøvemateriale fra vaku-cut

 • • Journal og labelsark på patienten

 

Til prøver

 • • Husk CPR-nr. på alle prøveglas samt rekvisitionsnummer og label med lokalisation

 • • Millipore anvendes til materiale fra trucut-nålen og sendes i formalin

 • • Strygeglas anvendes til prøvemateriale fra vacu-cut og sendes i vugger

 

Proceduren

Sygeplejersken støtter og informerer løbende patienten, hvad der foregår under proceduren samt assisterer lægen.

Lægen vurderer, hvilken nål, der skal anvendes og rækkefølgen

 

 • • Lægen udfører hånddesinfektion og ifører sig sterile handsker

 • • Hudområdet desinficeres med Klorhexidin

 • • Der lægges et lille snit med skalpel

 • • Prøvematerialet udtages og lægges i relevante forsendelser

 • • Efter endt biopsi-tagning pålægges sterilt plaster over indstiksstedet

 • • Lægen vurderer, om og evt. hvornår der skal tages kontrolrøntgen af thorax, hvis det er en biopsi fra lungen

 • • Prøver sendes til diverse undersøgelser

 

Observation af patienten efter biopsi

 • • Patienten observeres for smerter og blødning

 • • Observation af dyspnø, smerter i bryst (symptomer på pneumothorax)

 • • Patienten kan sidde i observationsstuen eller ved venteareal i Lungemedicinsk Dagafsnit

 • • Patienten informeres om at henvende sig til personalet, hvis han/hun oplever ubehag i form af smerter, hæmoptyse, dyspnø eller andet

 • • Hvis der skal tages kontrolrøntgen følges patienten til røngtenafdelingen i Medicinerhuset

 • • Patienten kan udskrives, når røntgenbilledet er set af læge og denne ikke finder kontraindikation

 • • Patientens identifikationsarmbånd tages af

Opfølgning efter biopsi

 • • Patienten skal ved udskrivelsen have en aftale for, hvornår han/hun skal komme igen og få svar på undersøgelsen og opfordres til at tage en pårørende med til samtalen. – Udlevere blå kort til svartidspunkt samt sikre, at patienten har fået udleveret kontaktpersonskort

 • • Patienten skal ved udskrivelsen have information om, hvordan han/hun skal forholde sig ved problemer relateret til biopsien, og ved symptomer skal vagtlægen kontaktes

 

Referencer

Der henvises til administrativ retningslinje

Sikker kirurgi - hvor der ikke er anæstesi tilstede (se dokumentrelationer)