Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lomholt kaskadefugter

 

LOMHOLT KASKADEFUGTER, TYPE MR730

Gennemgang af knapper, startende øverst til venstre

 

MR730JHY2

 

Mute, knappen med en streg over højttaleren

 • • Alarmer stille i 3 min.

Temp probe

 • • Er temperatur sensoren tilsluttet/ virker den?

Heater wire

 • • Skal være lys i den da det indikerer at varme-wiren er tilsluttet

Chamber temp high

 • • Er der vand nok i kammeret?

 • • Tryk på ”mute” knappen og kontroller at temperaturen falder i kammeret

 • • Defekt sensor/maskine

Airway temp high

 • • Kan skyldes at proben er tildækket eller andet står og varmer på sensoren

Chamber temp low

 • • Er kammerets sensor korrekt tilsluttet?

 • • Kondenserer det i slangen/kammeret?

Airway temp low

 • • Er ilttilførslen afbrudt/forkert tilsluttet?

 • • Er der kondens på proben?

See manual

 • • Skal sendes til reparation

 • • Der vises en kode på display, som skal oplyses ved henvendelse til firma

 

Øverst til højre

Airway temperature control

 • • For patienter med maske skal den stå på 34

 • • For patienter som har næsekateter, skal den stå på 34

Chamber temp

 • • Ved tryk på denne knap, fås oplyst kammerets temperatur

Standby

 • • Trykkes i 1 sekund vil maskinen gå i standby, indtil der igen trykkes i 1 sekund og maskinen starter igen

Heater wire

 • • Trykkes på indtil heater wire knappen lyser i venstre side af maskinen. Den skal være slukket, hvis der ingen varme-wire er tilsluttet

Chamber control

 • • Den skal stå på -3 for at modvirke kondensering i slangerne

Set low

 • • Indikerer at fugtigheden i den luft der gives til patienten er meget lav

 

Montering og anvendelse af Lomholt kaskadefugter

 • • For Lomholt virker optimalt, at output iltprocent svarer til, hvad manometeret viser, kræves et flow svarende til 15 liter ilt/min. Derfor skal der altid tilkobles flowmeter når lomholt bruges – ellers vil patienten ikke få den ordinerede mængde ilt

 • • Kammeret og slangen skal skiftes hver 7. dag – skriv dato for skift på

 • • For at patienterne får det optimale ud at iltbehandlingen, skal temperaturen ved luftrøret være 37 grader. Dette opnås ved, at lomholt apparatur indstilles som nedenstående:

   • • Ilt på maske til patienter – temperaturen skal stå på 34 grader og chamber control på -3

   • • Ilt på næsekateter til patienter skal temperaturen stå på 34 grader og chamber control på -3

   • • Ved temperaturforskel på 3 dannes ikke kondens, men dette sker ved en temperaturforskel på 2

 

 

C:\Users\mm84\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\K8RY32DU\IMG_5912.jpg

 

Fremgangsmåde

 • • Flowmeter tilkobles ilt udtag i væggen

 • • Se nedenstående skema, hvor den ordinerede iltprocent i skemaet svarer til et bestemt tryk, som manometeret D skal indstilles på

 • • 100 % ilt kan godt gives, men da skal det ledes uden om manometeret og kobles direkte på fugterskålen

 • • Ventilen E på flowmeteret indstilles på 11,5 – 7.5 l/min alt efter, hvad den ønskede ilt mængde skal være

 • • Studsen ved ventil E påmonteres et stykke plastslange – sugeslange – 50 – 75 cm, således at luftindtaget ikke bliver i sengehøjde. Dette for at undgå larm

 • • Afløbsstudsen C på flowmeteret forbindes med kaskadefugterens studs med ca. 1 meter sugeslange

 

Ilt procent:

 

Indstilling:

Manometer

D

Indstilling:

Flowmeter

E

Indstilling:

Reduktionsventil

B

Afløbsstuds

Blanding:

C

60 % ilt

5,0 kg

7,5 l/min

7,5 l/min

15 l/min

DC3AF3DC

60% og 100% er det vi kan administrerer på Kardiologisk afd. S1 med nuværende udstyr.

 

 

DC3AF3DC