Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cancer prostata - ambulant sygeplejeskekonsultation

 

Formål

At sikre patienterne en ensartet og korrekt sygdomskontrol.

 

Definition af begreber

PSA-profil: Er et sæt blodprøver bestående af Hgb, S-Ca, Crea, Albumin, ALAT, BAS-P og PSA

Bilateral orchiektomi: dobbeltsidig fjernelse af testiklerne, total eller subkapsulær.

Watchfull waiting: regelmæssig kontrol af PSA hos de patienter, der ikke er egnet til en kurativ behandling, men senere kan blive aktuel med behandling for cancer prostata.

 

 

Beskrivelse

Alle patienter med cancer prostatae i stabilt sygdomsforløb kan efter lægelig vurdering gå til kontrol hos sygeplejerske.

Det drejer sig om patienter i watchfull waiting, medicinsk behandling eller patienter, som er behandlet med orchiektomi eller strålebehandling.

 

Formål med kontrolsamtalen

At patienten får mulighed for regelmæssig kontrol af sin prostatacancer samt får sin eventuelle medicin for denne.

At patienten er tryg ved sin kontrol og behandling og oplever kontinuitet deri.

At patienten med udgangspunkt i sin situation får råd og vejledning til at mestre egenomsorg og sikre sig bedst mulig livskvalitet.

At patienten og hans pårørende får mulighed for samtale om og besvarelse af spørgsmål i forhold til aktuelle problemstillinger.

 

Planlægning

Til hver konsultation bookes 30 min.

Forud for hver konsultation tages blodprøver: PSA-profil.

 

Forberedelse

Sygeplejersken læser blodprøvesvar og patientens journal

Ved ændringer i PSA som kræver behandlingsændring eller giver mulighed for medicinpause konfereres med patientens kontaktlæge

Ved abnorme afvigelser i øvrige blodprøver konfereres ligeledes med kontaktlæge

 

Konsultation

Der spørges om patientens aktuelle sygdomstilstand og symptomer, herunder specielt om ernæring, vandladning, aktivitet, søvn, smerter, medicinforbrug, bivirkninger af medicinsk behandling, psykosociale aspekter. Patientens spørgsmål besvares.

 

Ved nytilkomne symptomer som kræver intervention med det samme inddrages patientens kontaktlæge (f.eks. smerter, føleforstyrrelser i UE, vægttab)

 

Patienten informeres om blodprøvesvar.

Patienten informeres om den fortsatte plan for kontrol og behandling

Patienten får i aktuelle tilfælde injektion af medicin eller får udleveret tabletter til fortsat behandling.

 

Eventuel ledsagende pårørende gives mulighed for at få besvaret aktuelle spørgsmål.

 

Patienten får tid med til næste kontrol, ved planlægning af denne tages hensyn til eventuelle ønsker fra patienten om tidspunkt. Hvis patienten ønsker det, kan der tilbydes telefonkonsultation efter individuel vurdering.

 

Data fra konsultationen dokumenteres.

DRG-seddel udfyldes. Sygeplejersken noterer på DRG-sedlen, om der skal sendes journalkopi til egen læge.

 

Referencer

Virksomhedsgrundlag for Kirurgisk Afdeling 2010-2013. Kirurgisk Afdeling. Sygehus Vendsyssel

www.urologi.dk/rapporter/prostatacancer/Prostatacancer, Prostatacancerbetænkning 2005

IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel 2009; standard 2.7.1. Dokumentation for lægemiddelordination.

Data markeret med * er ikke obligatoriske at udfylde (kun de steder, hvor det er relevant).