Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Respiratorbehandling af nyfødte/præmature med SLE 5000 respiratorer – avanceret

 

OBS denne vejledning er til SLE, der er vejledninger på vej til Leoni, men i overgangsperiode har vi begge typer respiratorer

 

Se også:

 • • ”Respiratorbehandling af nyfødte / præmature med SLE 5000 respiratorer – alment

 • • ”Højfrekvens oscillatorisk ventilation (HFO = HFV = HFOV med SLE 5000 respiratorer”

 • • ”Nitrogenoxid (NO)-behandling (inhaleret NO = iNO med SLE 5000 respiratorer)”

 • • ” Sedation, analgesi og relaksation v. intubation og respiratorbehandling af nyfødte børn.”

 

Respirator:
Afdelingen anvender SLE 5000 respiratorer. Disse kan principielt ventilere med flg. overordnede modi:

 • • Almindelig konventionel trykstyret ventilation –CMV.

 • • Patient styret ventilation (PTV, PSV, SIMV)

 • • Tidal Targeted Ventilation (TTV). Kan kombineres med CMV, PTV, PSV og SIMV)

 • • Høj Frekvens Oscillation (HFO= HFV = HFOV)

 

Valg af ventilationsform:

Da flere former kan kombineres, kan indstilling, ændringer og alarm-indstillinger blive ret kompleks. Det er derfor vigtigt kun at anvende ventilationsformer, man er helt fortrolig med. Nedenstående diagram viser kombinationsmuligheder under patient styret ventilation.

Organization Chart 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientstyret ventilation:

Alt andet lige er patientstyret ventilation oftest en fordel. Umiddelbare fordele: mindre asynkroni, mindre ubehag for barnet, mindre behov for sedation, mulig reduktion i lungeskader (BPD) og frekvensen af blødning intracerebralt.

Oftest anvendes SIMV til de større børn og SIMV med PS til de mindre (små tubediametre). Kan evt. kombineres med Termination sensitivity og Tidal Targeted Ventilation (TTV).
SLE 5000 kan overordnet give 3 former for patient-styret ventilation.

 

 1. 1. PTV (Patient Trigged Ventilation)

  1. a. Flow trigged (kan også anvendes tryk-trigged, men ikke til nyfødte)

  2. b.  PIP, PEEP, Ti, back-up frekvens, Apnø tid, trigger sensitivity indstilles

  3. c. På hvert forsøg får barnet en inspiration med de indstillede værdier.

  4. d. barnet kontrollerer frekvens, dvs. kan starte en inspiration.

 2. 2. PSV (Pressure Support Ventilation)

  1. a. Flow trigged

  2. b. PIP, PEEP, Tick-up frekvens, apnø tid, trigger sensitivity indstilles

  3. c. På hvert forsøg får barnet en inspiration med de indstillede værdier. Forskellen i forholdt til PTV er, at man kan tillægge Termination Sensitivity og lade barnet styre eksspirationen

  4. d. Med PSV kontrollerer barnet frekvens, dvs. kan starte en inspiration. Herudover kan det (med Termination Sensitivity) afslutte inspirationen til en eksspirationsfase.

 3. 3. SIMV( Synchronized Intermittent Mandatory ventilation)

  1. a. Flow trigged

  2. b. PIP, PEEP, Ti, Back-up frekvens, apnø tid, trigger sensitivity indstilles

  3. c. Synkroniseret med barnets forsøg, får det et fastindstillede antal inspirationer med det fastsatte tryk. Har barnet flere forsøg end det indstillede, tager det inspirationerne på egne konditioner (med det indstillede PEEP). Barnet får altså kun trykstøtte på det præ-indstillede antal inspirationsforsøg.
   Når SIMV kombineres med PS, kan barnets ikke-tryksstøttede forsøg alligevel trykunderstøttes med fra 0-100 % af det indstillede PIP. Barnet får altså delvis støtte på det antal forsøg, der overskrider ”back-up-frekvensen”. Sættes PS til 100 % svarer det til såkaldt assist/control-ventilation

  4. d. Med SIMV kontrollerer barnet de ekstra inspirationer det ønsker, men får et vist antal inspirationer (synkroniseret med dets egne forsøg) med et PIP, PEEP, Ti og frekvens der er indstillet. Med PS sat til kan hvad der egentlig er barnets ustøttede forsøg også understøttes med tryk på 0-100 % af PIP.
   Kombineres yderligere med Termination Sensitivity kan barnet altså styre frekvens (dvs. kan starte en inspiration), få et minimum antal inspirationer med fuldt PIP og afslutte inspirationen til en eksspirationsfase.

 

Termination sensitivity

Under SIMV og PSV (hvor inspirationen kan initieres af barnet) kan man også lade barnet styre hvornår det vil ekspirere, og således opnå delvis kontrol over hele cyklus. Dette kan opnås ved at anvende Termination sensitivity oveni SIMV (eller PSV). Termination sensitivity er flow styret. Sættes Termination sensitivity fx til 20 % betyder det, at barnet kan påbegynde eksspiration, når 80 % af det beregnede maksimale flow er opnået.
Normalt sættes Termination sensitivity til (præmatur): 5 (-10) %

Tidal Targeted Ventilation (TTV)

Når TTV anvendes, ventileres med en hybrid form mellem tryk og volumen-styret respirator. Respiratoren er stadig begrænset af det maksimale tryk man tillader (PIP), men man definerer også et ønsket tidal-volumen. Opnås dette volumen reducerer respiratoren selv i Ti og PIP. Opnås volumen ikke, øges Ti og PIP til det nødvendige. Men aldrig over de definerede tider og tryk. Man mindsker hermed formentlig både baro- og volumen-traumer i lungerne. For at volumen målinger er valide, skal tuben være tæt. Bliver Ti for kort (dvs. trykkurvens peak meget spids) kan formen ændres ved at ændre flow med ”change wave shape” (i menuen: ”værktøjskasse”)

 

Tilstræbte tidal volumina:

Præmatur: 4-6 ml/kg

Matur : 5-8 ml/kg