Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG skulder fraktur

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder.

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

Standardoptagelser

AP- og Y-billede

OBS samme billeder ved kontrol af traume.

Positionering

AP-billede: Patienten står eller sidder med ryggen mod detektorpladen. Drejes 45 grader mod aktuelle side/skulder. Scapula skal flugte detektorpladen. Armen holdes i ”slyngeposition”.

 

PA Y-billede: PA-position med kroppen drejet 45 grader, så den dårlige skulder kommer tæt ind mod detektorpladen.

 

Hvis patienten ikke kan medvirke til PA-billede tages billedet AP.

 

AP Y-billede: AP-position. Patienten drejes ca. 45 grader, så den dårlige skulder kommer væk fra detektorpladen.

 

Centrering

AP-billede: Røret kippes 15 grader cranio-caudalt. Centrer på det ”bløde sted” under og medialt for caput humeri.

Skulderkile på rum 4.

 

PA Y-billede: Røret kippes 15 grader cranio-caudalt. Centrering ca. 1 cm lateralt fra scapulas kant – i højde med klaviklen.

 

AP Y-billede: Centrering midt på armen lige under caput. Evt. kipning caudo-cranielt.

 

Billedkriterier

AP- billede: AC- led og 10-15 cm af humerus skal medfotograferes.

 

PA Y-billede: Scapula i profil skal ligne et Y. Caput humeris øverste kant skal kunne ses i ”gaflen på y-et”, så man kan vurdere en evt. luksationsretning. Bunden af scapula skal være med.

 

AP Y-billede: Scapula i profil skal ligne et Y. Caput humeris øverste kant skal kunne ses i ”gaflen på y-et”, så man kan vurdere en evt. luksationsretning. Bunden af scapula skal være med.

 

Husk højre/venstre markering.

 

 

AP-billede

Y-billede

 

Billede 1

Billede 3