Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KAG/PCI i Kardiologisk Laboratorium

 

Patientfunktion

Teknikfunktion

Sterilfunktion

 

Formål

At undersøge koronararterierne (koronararteriografi (KAG)) med henblik på evt. behandlingskrævende stenoser og behandle disse (perkutan koronar intervention (PCI)).

Patientfunktion

KAG/PCI

Modtagelse af patient

 • • Navn og cpr-nr. kontrolleres og dokumenteres på det grønne registreringsark *

 • • Faste, allergi og evt. præmedicin kontrolleres

 • • Medicin kontrolleres i OPUS (INR < 3)

 • • Bekræfte overfor operatøren, at medfølgende oplysninger er i overensstemmelse med patientens identitet og dokumentere dette på det grønne registreringsark *

 • • Patienten informeres om undersøgelsen:

   • • Lokalbedøvelse

   • • Begge lysker klargøres - ved radial adgang evt. kun håndled

   • • Sige til ved smerte/ubehag

   • • Resultatet af undersøgelsen gives efter undersøgelsen

Lejring af patienten

 • • Patienten lejres højt oppe på lejet

 • • Ved radial adgang lejres højre arm på armbord

 • • Benene lægges let spredte evt. med knæpude

 • • Hænderne placeres på brystet eller over hovedet

Klargøring af patienten

 • • Raseringen kontrolleres

 • • Papirble påsættes smalt

 • • Arterie femoralis afmærkes i begge lysker

 • • Ekg-monitorering påsættes

  • • 4 ekstremitets elektroder

  • • 2 præcordial elektroder (3-5)

 • • Venflon gennemskylles med Heparin NaCl

 • • Medvirke ved time-out *

Forrums-arbejde

 • • Label sættes i registreringsbog

 • • Patientdata lægges ind Allura (Se instruks)

Under undersøgelsen/behandlingen

Strålehygiejne

 • • Brug blyforklæde og halskrave

 • • Hjælp med at placere røntgenrørene tæt på patienten

 • • Hold afstand til strålekilden, når der gennemlyses/filmes

 • • Patienten hjælpes med lejring af arme

Diverse

 • • Evt. kabler fjernes fra røntgenfeltet

 • • Patienten informeres løbende om undersøgelsesforløbet

Medicin

Inj. Heparin i.v.i henhold til nedenstående retningslinjer, når kateter er i arcus aortae

 • • Alle KAG femoralt kan Heparin evt. udelades, ellers 1500 U

 • • Alle KAG af CABG 2500 U Heparin

 • • Alle KAG med R1-oplæring 2500 U Heparin

 • • Alle PCI 5000 U Heparin (evt 70 U/kg operatør vurdering)

 • • Alle KAG ved radial adgang 5000 U (operatørvurdering)

Akut medicin administreres efter ordination.

Ved PCI

 • • Inj. Heparin suppleres iht. ordination

 • • Tabl. Clopidogrel 600 mg p.o. til stabil AP, hvis pt. ikke er i Clopidogrel -, Ticagrelor- eller Plasugrel-behandling

 • • Tabl. Ticagrelor 180 mg p.o. til ustabil AP, hvis pt. ikk er i Brilique-, Clopidogrel - eller Prasugrel-behandling

 • • Ring til afsnit S2, hvis KAG fortsætter til PCI

Efter undersøgelsen/behandlingen

Diverse

 • • Plaster påsættes indstikssted ved hæmostase.
  Ved manglende hæmostase komprimeres manuelt og efterfølgende på sættes Tromsø-forbinding.
  Alle akutte påsættes Tromsø-forbinding

 • • Patienten hjælpes i seng - forbindingen kontrolleres

 • • Sygeplejerapport og lægeordinationer skrives i Clinical Suite

 • • Medicin og infusionsvæsker opsættes efter behov

Patienten informeres

 • • Hovedgærdet må eleveres 45 grader

 • • Hovedet må ikke løftes fra puden

 • • Patienten skal være TL i 1 time - ved Tromsø-forbinding 2 timer

 • • Ved femoral adgang og lukkedevice (Angioseal eller Proglide). EL ved ankomst til afdeling

 • • Ved radial KAG må patienten være EL ved ankomst til sengeafdeling

 • • Patienten må spise og drikke lige efter KAG
  Ved PCI drikke - men først spise efter 1-2 timer

 • • Evt. spørgsmål fra patienten afklares eller videregives til sengeafdeling

Referencer

Regional retningslinje: Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Sundhedsstyrelsen juni 2006: Sikring af forvekslinger ved kirurgiske indgreb ”De fem trin”

PRI dokument: Forebyggelse af forveksling ved kirurgiske/invasive indgreb i Kardiologisk Laboratorium

Teknikfunktion

KAG/PCI

Inden undersøgelsen/behandlingen

Fremstilling

 • • Sterile kitler 2 stk.

 • • Sterile handsker 2 par

 • • Lampehåndtag

 • • KAG/PACK

 • • V. radial procedure: hulstykke og afdækning til armbord

 • • Sheath (femoral eller radial) 6Fr

 • • Lokalanæstesi (Lidokain 10 mg/ml)

 • • NaCl med Heparin 250 ml

 • • NaCl med Heparin 1000 ml

 • • Kontrast 100 ml

 • • Diagnostiske katetre JL 4 og JR 4

 • • Klorhexidin til afspritning

 • • Bekræfte overfor operatøren, at alt relevant udstyr er tilgængeligt og dokumentere dette på det grønne registreringsark*

 • • Foretage timeout inden producerestart og dokumentere dette på det grønne registreringsark*

Ved PCI

 • • PCI suppleringssæt

 • • Y-rør og forlængerslange

 • • Indeflator

 • • 20 ml kontrast i skål

 • • Guidingkateter og guidewire

 • • Ballonkateter / stent

Udpakning og opstilling

 • • Steril sygeplejerske og læge hjælpes i kittel og handsker

 • • Sterile ting udpakkes

 • • Namic tilsluttes

 • • Sterile afdækning placeres sammen med den sterile sygeplejerske

PM 5

 • • Patientens data lægges ind (Se instruks)

 • • Ekg snapshot

 • • Nulstil arterietryk

Under undersøgelsen/behandlingen

 • • Relevante data indskrives fortløbende på grønt ark (tidspunkt for kateter ind og ud, sheatstørrelse, ballontryk etc.)

 • • Trykkurver snapshot

 • • Kontrast ophænges ved behov

 • • Katetre og lignende findes efter ordination

 • • Kurver og ekg observeres

 • • Evt. arytmier og ST-ændringer snapshot

Efter undersøgelsen/behandlingen

 • • Slut-ekg snapshot

 • • Data fra det grønne registreringsark samt øvrige hjertedatabasevariable skrives ind i hjertedatabasen

 • • Registreringsbogen udfyldes

 • • Bestille udskiftning af patient hos portørcentralen (elektronisk 08.00-15.00). Vinge af på dagsprogram

 • • Give præmedicin til næste patient

Oprydning

 • • Stuen opryddes

 • • Leje aftørres

 • • Stålbord aftørres med sprit

Referencer

Sundhedsstyrelsen juni 2006: Sikring af forvekslinger ved kirurgiske indgreb ”De fem trin”

PRI dokument: Forebyggelse af forveksling ved kirurgiske/invasive indgreb i Kardiologisk Laboratorium

Sterilfunktion

KAG/PCI

Inden undersøgelsen/behandlingen

Påklædning og vask

 • • Halskrave, blyforklæde

 • • Kirurgisk hånddesinfektion udføres (Se instruks)

 • • Steril kittel og sterile handsker tages på

Opstilling til undersøgelse

 • • De sterile ting udpakkes

 • • Patientens lyske / håndled afsprittes 2 gange med farvet Klorhexidin

 • • Afdækning påsættes på patienten

 • • Klargøring af Namicsæt

 • • Tryktransducer åbnes til fri luft for nulstilling

 • • 20 ml. Lidokain 10mg/ml optrækkes

 • • Røntgenrørene køres i stilling(hak) og gennemlysning aktiveres

 • • Røntgenprogram vælges

 • • Punkturkanyle, sheat,og kathetre skylles igennem med NaCl/Hep

 • • Steril pose påsættes blyskærm

 • • Sterilt lampehåndtag påsættes

Ved PCI

 • • 20 ml kontrast og 20 ml NaCl/Heparin blandes i lille plastbæger

 • • PCI-wire klargøres med introducer

 • • Endeflator klargøres

 • • NTG blanding optrækkes i 1 ml sprøjter

 • • Ballonkateter præpareres / stent klargøres

 • • Evt. betjenes håndsprøjte eller endeflator

 • • Klargøring og håndtering af specielle devices

 • • Røntgenrørerne indstilles før hver optagelse

 • • Ekg og trykkurverne observeres kontinuerligt

Under undersøgelsen/behandlingen

 • • Lægen assisteres med bl.a. saks, kanyle, kateter, guidewire og lignende

 • • Røntgenrørerne indstilles før hver optagelse

 • • Kurverne observeres

Efter undersøgelsen/behandlingen

 • • Røntgenudstyr deaktiveres ved tryk på disable

 • • Patienten afvaskes i lysken

 • • Bord og leje opryddes

 • • Lampehåndtag lægges i steripose

 • • Affaldssæk tømmes

 • • Opfyldning efter behov:

  • • Specielle diagnostiske katetre

  • • Guiding katetre

  • • Balloner/stents, devices

  • • Medicin mv.

 • • Forbrug af utensilier scannes i stregkodesystemet

 • • Aflevering af evt. blodprøver på laboratoriet

 • • Hjælpe færdig på stuen

 • • Efter dagens sidste undersøgelse sættes steriposen i skyllerummet