Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

KAG/PCI i Kardiologisk Laboratorium

 

Patientfunktion

Teknikfunktion

Sterilfunktion

 

Formål

At undersøge koronararterierne (koronararteriografi (KAG)) med henblik på evt. behandlingskrævende stenoser og behandle disse (perkutan koronar intervention (PCI)).

Patientfunktion

KAG/PCI

Modtagelse af patient

 • • Navn og cpr-nr. kontrolleres og dokumenteres på det grønne registreringsark *

 • • Allergi og evt. præmedicin kontrolleres. Kvinder under 55 år spørges ind til graviditet forud for røntgen

 • • Medicin kontrolleres

 • • Bekræfte overfor operatøren, at medfølgende oplysninger er i overensstemmelse med patientens identitet og dokumentere dette på det grønne registreringsark *

 • • Patienten informeres om undersøgelsen:

   • • Lokalbedøvelse

   • • Sige til ved smerte/ubehag

   • • Resultatet af undersøgelsen gives efter undersøgelsen

Lejring af patienten

 • • Patienten lejres højt oppe på lejet

 • • Ved radial adgang lejres højre arm på armbord

 • • Benene lægges let spredte evt. med knæpude

Klargøring af patienten

 • • Ekg-monitorering påsættes

  • • 4 ekstremitets elektroder

  • • 2 prækordiale elektroder (3-5)

 • • Venflon gennemskylles

 • • Medvirke ved time-out *

Forrums-arbejde

 • • Label sættes i registreringsbog

 • • Patientdata lægges ind Azurion (Se instruks)

Under undersøgelsen/behandlingen

Strålehygiejne

 • • Brug blyforklæde og halskrave

 • • Hold afstand til strålekilden, når der gennemlyses/filmes

 • • Patienten hjælpes med lejring af arme

Diverse

 • • Evt. kabler fjernes fra røntgenfeltet

 • • Patienten informeres løbende om undersøgelsesforløbet

Medicin

Medicin administreres efter ordination.

Ved PCI

 • • Inj. Heparin suppleres iht. ordination

 • • Besked til Afsnit S2 via Cetrea, hvis KAG fortsætter til PCI

Efter undersøgelsen/behandlingen

Diverse

 • • Patienten hjælpes i seng – forbindingen/TR-bånd kontrolleres

 • • Sygeplejerapport og lægeordinationer skrives i NordEPJ

 • • Medicin og infusionsvæsker opsættes efter behov

Patienten informeres

 • • Forholdsregler afhængigt at adgangsvej radial/brachial/femoral

 • • Informeres om forventet udskrivelsestidspunkt

 • • Evt. spørgsmål fra patienten afklares eller videregives til sengeafdeling

Referencer

Regional retningslinje: Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

Sundhedsstyrelsen juni 2006: Sikring af forvekslinger ved kirurgiske indgreb ”De fem trin”

PRI dokument: Forebyggelse af forveksling ved kirurgiske/invasive indgreb i Kardiologisk Laboratorium

Teknikfunktion

KAG/PCI

Inden undersøgelsen/behandlingen

Fremstilling

 

 • • KAG pakke

 • • Sheath (femoral eller radial) 6Fr

 • • Lokalanæstesi (Lidokain 10 mg/ml), Heparin og Nitroglycerin trækkes op

 • • NaCl med Heparin 1000 ml

 • • Kontrast

 • • Klorhexidin til afspritning

Ved PCI

 • • PCI suppleringssæt

 • • Y-rør

 • • Indeflator

 • • 20 ml kontrast i skål

 • • Guidingkateter og guidewire

 • • Ballonkateter / stent

Udpakning og opstilling

 • • Steril sygeplejerske og læge hjælpes i kittel og handsker

 • • Sterile ting udpakkes

 • • Sterile afdækning placeres sammen med den sterile sygeplejerske

Hemosystem

 • • Patientens data lægges ind (Se instruks)

 • • Ekg snapshot

 • • Nulstil arterietryk

Under undersøgelsen/behandlingen

 • • Relevante data indskrives fortløbende på grønt ark (tidspunkt for kateter ind og ud, ballontryk etc.)

 • • Trykkurver snapshot

 • • Kontrast ophænges ved behov

 • • Katetre og lignende findes efter ordination

 • • Kurver og ekg observeres

 • • Evt. arytmier og ST-ændringer snapshot

Efter undersøgelsen/behandlingen

 • • Slut-ekg snapshot

 • • Data på det grønne registreringsark udfyldes færdig og afleveres til lægen

 • • Registreringsbogen udfyldes

 • • Bestille udskiftning af patient på Columna

 • • Bookplan/Cetrea ajourføres under hele undersøgelsen (Modtagelse/Procedurestart/PCI/Afslutning )

 • • Der noteres ”præ” på Cetrea til næste patient

Oprydning

 • • Stuen opryddes

 • • Leje aftørres

 • • Stålbord aftørres med sprit

Referencer

Sundhedsstyrelsen juni 2006: Sikring af forvekslinger ved kirurgiske indgreb ”De fem trin”

PRI-dokument: Forebyggelse af forveksling ved kirurgiske/invasive indgreb i Kardiologisk Laboratorium

Sterilfunktion

KAG/PCI

Inden undersøgelsen/behandlingen

Påklædning og vask

 • • Halskrave, blyforklæde

 • • Kirurgisk hånddesinfektion udføres (Se instruks)

 • • Steril kittel og sterile handsker tages på

Opstilling til undersøgelse

 • • De sterile ting udpakkes

 • • Patientens lyske / håndled afsprittes 2 gange med farvet Klorhexidin

 • • Afdækning påsættes på patienten

 • • Klargøring af kontrastsystem

 • • Tryktransducer åbnes til fri luft for nulstilling

 • • Lidokain optrækkes

 • • Røntgenrørene køres i stilling(hak) og gennemlysning aktiveres

 • • Punkturkanyle, sheath og katetre skylles igennem med NaCl/Hep

 • • Steril pose påsættes blyskærm

 • • Sterilt lampehåndtag påsættes

Ved PCI

 • • 20 ml kontrast og 20 ml NaCl/Heparin blandes i lille plastbæger

 • • PCI-wire klargøres med introducer

 • • Indeflator klargøres

 • • Ballonkateter præpareres

 • • Evt. betjenes Indeflator

 • • Klargøring og håndtering af specielle devices

 • • Røntgenrørerne indstilles før hver optagelse

 • • Ekg og trykkurverne observeres kontinuerligt

Under undersøgelsen/behandlingen

 • • Lægen assisteres

 • • Kurverne observeres

Efter undersøgelsen/behandlingen

 • • Røntgenudstyr deaktiveres

 • • Bord og leje opryddes

 • • Affaldssæk tømmes

 • • Opfyldning efter behov:

  • • Specielle diagnostiske katetre

  • • Guiding katetre

  • • Balloner/stents og evt. andre devices

  • • Medicin mv.

 • • Forbrug af utensilier scannes i stregkodesystemet

 • • Hjælpe færdig på stuen

 • • Efter dagens sidste undersøgelse sættes steriposen i skyllerummet