Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Registreringsvejledning til patienter i Hæmodialyse

 

1Introduktion til dialyseregistrering –

 Ambulante patienter  Side 1

2Hæmodialyse på ambulante patienterSide 2

2ANotat til ambulant hæmodialyse Side 3

2BAfbud/udeblivelse til hæmodialyse Side 5

2CBlodtransfusion   Side 6

2DUdlevering af immundæmpende medicinSide 7

3Hæmodialyse på gæstedialysepatienterSide 9

4Introduktion til dialyseregistrering –

 Indlagte patienter   Side 12

4AHæmodialyse på indlagte patienter –

 De planlagte   Side 13

4BHæmodialyse på indlagte patienter –

 De akutte    Side 14

 

 

 

 

1Introduktion til dialyseregistrering –

Ambulante patienter

Hver enkelt dialyse, som afdelingen har udført, skal registreres.

Der skelnes først og fremmest mellem ambulante og indlagte patienter, som almindeligvis kører dialyse i Dialyseafsnit 3Ø.

Hvis en patient eksempelvis er for dårlig til at køre dialyse i Dialyseafsnit 3Ø, kan dialysen køres på den sengeafdeling, hvor patienten er indlagt.

 

Dette er på nuværende tidspunkt muligt på følgende afdelinger:

Intensiv Afdeling R

NOTIA

TIA

Thoraxkirurgisk Afdeling T

Kardiologisk Afdeling S

Nyremedicinsk Afdeling 8Ø.

 

 

Sygeplejerskens kode:

Vi bruger den funktionsansvarlige sygeplejerskes kode (Jonna Borg) ved kodning af dialyser på både de ambulante og de indlagte hæmodialyse-patienter.

 

Lægens kode:

Vi bruger den enkelte læges kode.

 

Side 1

2Hæmodialyse på ambulante patienter

Der er flere hold dialysepatienter om dagen – dog kun et hold på lørdage og søndage.

Gå ind i ”AM, PRO” – husk at vælge det åbne forløb.

Har patienten flere åbne forløb, fx et i Dagafsnittet og et i Ambulatoriet, må Dagafsnittet aldrig vælges - kun det i ambulatoriet.

Billede 7

Skriv den korrekte dato for dialysebehandlingen.

 

Der registreres en ca. dialysetid på 4 timer afhængig af, hvilket hold patienten har kørt dialyse på:

Kl. 08.00 – 12.00.

Kl. 13.00 – 17.00.

Kl. 16.00 – 20.00.

Kl. 18.00 – 22.00.

 

Tiden kl. 08.17 – 12.27 registreres således som kl. 08.00 – 12.00.

 

Side 2

2ANotat til ambulant hæmodialyse

 

Hvis der skal kobles et notat til dialyseregistreringen, så gå ind i ”AM, INS”.

Skriv K på linjen ude til venstre og ret til den dikterendes læges kode i feltet ”Pers”. Picture 3

Enter – Ret til den dikterendes læges kode i feltet ”LÆO”.Picture 4

Enter og tryk F9. Side 3

Overskriften skrives som vist nedenfor – brug den dato, som notatet er dikteret.

Picture 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 4

2BAfbud/udeblivelse til hæmodialyse

Gå ind i ”AM,PRO”.

Billede 2

Ved afbud udfyldes feltet ”Besøgsart” med 22 og koden ZPP31 skrives på med BJFD20 som tillægsdiagnose.

Ved udeblivelse udfyldes feltet ”Besøgsart” med 21 og koden ZPP30 skrives på med BJFD20 som tillægsdiagnose.

 

 

 

 

 

 

 

Side 5

2CBlodtransfusion

Blodtransfusion skal altid kodes ifm. en dialyse.

Gå ind i “AM, PRO” og vælg den dialyse, hvor blodtransfusionen er givet.Billede 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 6

2DUdlevering af immundæmpende medicin

Billede 1

Enter – Den immundæmpende medicin skal altid kodes ifm. en ambulant kontrol eller dialyse. Den ambulante kontrol eller dialysen skal altid kodes først, men den rykker nederst, når der bliver trykket Enter.

Billede 20

Se næste side ……. Side 7

 

Immundæmpende medicin er fx:

Ciclosporin (Sandimmun):  BOHJ20

Advagraf (Tacrolimus, Prograf, Adport): BOHJ21

CellCept (Mycophenolatmofetil): BOHJ22

Myfortic (Mycophenolsyre): BOHJ22B

Rapamune (Sirolimus):  BOHJ23

Certican (Everolimus):  BOHJ24

Prednison (Prednisolon, Azathioprin, Lodobra):BOHJ28

Imurel (Azathioprin):  BWHB83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 8

3Hæmodialyse på gæstedialysept.’er

Hvis det er første gang, at patienten skal have en gæstedialyse i afdelingen, skal patienten først oprettes i systemet ved at gå ind i ”AM, INS”:

Picture 6

Enter og F1 - Henv. årsag skal ALTID udfyldes med DN189.

Henv. Instans skal udfyldes med koden på patientens stamsygehus.

Henv. dato skal udfyldes med samme dato som i Inds. den.

Picture 7

Side 9

Gå ind i ”AM, DIA”.

Picture 8

Enter – Gå ind i ”AM, PRO”.

Registreres som under punkt 2: Hæmodialyse på ambulante pt.’er - Enter og F1.

Picture 9

Tillægskoden for gæstedialyse skrives på og Enter. Side 10

Når gæstedialysepatienten er færdig med at få dialyse i afdelingen, skal der gøres følgende:

Gå ind i ”AM, UDA”.

Picture 10

Feltet ”Instans” skal udfyldes med koden for gæstedialysepatientens stamsygehus – Enter.

Gå ind i ”AM, DIA”.

Picture 11

Koden for hovedfunktionsniveau – AZCA2 – skal altid skrives på ved lukning af et gæstedialyseforløb – Enter.

Side 11

3Introduktion til dialyseregistrering –

Indlagte patienter

 

Ved de indlagte patienter skelner man imellem to typer:

  • • De planlagte – disse patienter er som hovedregel vores ambulante dialyse-patienter, der kommer fast til dialyse i Dialyseafsnittet, når de ellers ikke er indlagt.

Hvis en af vores planlagte dialysepatienter er indlagt på en anden afdeling end vores egen Sengeafdeling 8Ø og kommer her i Dialysen til sædvanlig dialyse-behandling, skal denne registreres som en ambulant dialyse – se side 1.

 

  • • De akutte - disse patienter får et pludseligt behov for dialyse, mens de er indlagt og bliver dialyseret i Dialyseafsnittet (medmindre de er indlagt på en Intensiv Afdeling som før beskrevet).

 

OBS.: Ved registrering af indlagte patienter er det ikke muligt at bruge makroer, som ved de ambulante patienter, da disse skal registreres med det helt præcise klokkeslæt for, hvornår dialysen starter og slutter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 12

3AHæmodialyse på indlagte patienter – De planlagte

Gå ind i ”AM,PRO” – Husk at vælge det åbne forløb.

Skriv ”P” i feltet ”Plan/Akut” og brug den planlagte dialysekode: BJFD20.

Picture 12

Enter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 13

3BHæmodialyse på indlagte patienter – De akutte

Gå ind i ”AM, PRO” – Husk at vælge det åben forløb.

Skriv ”A” i feltet ”Plan/Akut” og brug den akutte dialysekode: BJFD00.

Picture 13

Enter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 14