Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks vedrørende seromtømning

 

Beskrivelse

 • • Serom er sårvæske, som dannes i en lomme mellem hud og brystmuskel efter mastektomi.
  Serom danner sig også i aksillen efter aksilrømning.

 

Indikationer på tømning

 • • Serom, der generer patienten og spænder således, at patienten ikke kan lave fysioterapi-øvelser eller har svært ved at sove om natten

 • • Infektion i området, der befordrer daglig tømning

 • • Udspændt hud pga. af store serommængder

 • • Skrøbelig hud

 

Materialer

 • • Assistancebord

 • • Kande

 • • Sterile handsker

 • • Sterile krøller

 • • Klorhexidinsprit 0,5 % farvet

 • • Sprøjte 60 ml excentrisk spids

 • • Trevejshane

 • • Hvid/lyserød kanyle

 • • Plaster Mepore pro 6x7 cm

 

Fremgangsmåde

 • • Patienten sidder på lejet.

 • • Der palperes, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at stikke kanylen ind.

 • • Sterile handsker tages på

 • • Der afvaskes med Klorhexidin to gange

 • • Sprøjte, trevejshane og kanyle samles

 

Proceduren foretages

 • • Ved fyldt sprøjte lukkes trevejshanen, og væsken udtømmes i kanden.

 • • Efter endt procedure påsættes plaster

 • • Patienten informeres om at fjerne plastret efter 24 timer

 • • Seromvæsken udtømmes i bækkenkoger

 • • Serommængde og udseende af væsken dokumenteres i EPJ

 

Ved tegn på infektion (rødme, pus, uklar serom) kontaktes lægen, hvis muligt PAL.

Ved sårhelingsproblemer (defekt i cikatricen, nekrose, sivning af sårvæske) kontaktes lægen, hvis muligt PAL

Ved langvarigt behov for seromtømning (mere end 4 uger) kontaktes læge, hvis muligt PAL. Det aftales med læge, hvordan patienten skal tømmes fremover, og om der skal anlægges et dræn.

Hos patienter, der får anlagt dræn, lægger lægen plan for, hvor tit det skal tømmes og af hvem. Hvis der skal skylles på drænet, afgør lægen, om det skal være her i ambulatoriet eller af en hjemmesygeplejerske.

Lumpektomerede patienter skal som udgangspunkt ikke tømmes for serom. Enkelte patienter kan på grund af hæmatom i brystet eller gener pga. stor væskeansamling have behov for tømning. Det er læge (PAL) som tager stilling til tømning og udfører dette. Det kan aftales, at sygeplejersken overtager, hvis tømningen skal gentages.

Patienter bosiddende på Mors eller i Thy udleveres information om tilbud vedr. seromtømning på Thisted Sygehus i Dagkirurgisk Afsnit. Der har oplærte sygeplejersker mulighed for at tømme på hverdage efter aftale.

 

Serom og strålebehandling

Strålebehandling starter som regel 6 uger efter operationen. For at strålebehandlingen skal have fuld effekt må der max. gå 12 uger.

Som hovedregel må der max. være 100 ml serom inden opstart af strålebehandling.