Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjertestopoverlevere - samarbejdsaftale mellem Neurologisk Afdeling og intensive afsnit på Aalborg Universitetshospital

Formål

At prognosticering af funktionsniveau hos overlevende, komatøse patienter med tegn på anoxisk hjerneskade efter hjerte-lunge-redning (genoplivning) sker koordineret og standardiseret på evidensbaseret grundlag. ”Hjertestopoverlevere”.

Aftalen tager afsæt i ”Prognosticering af cerebralt udkomme hos patienter med manglende opvågning efter hjertestop” Microsoft Word - Guideline Prognosticering efter hjertestop og manglende opvågning Revideret 2021.docx (dasaim.dk)– udarbejdet og løbende revideret af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) og Dansk Selskab for Intensiv Terapi (DSIT) og med neurologiske speciallæger som konsulenter.

Baggrund

Ved overlevelse efter hjertestop er der behov for intensivbehandling og -pleje i en periode. Behandlingen omfatter bl.a. terapeutisk Targeted Temperature Management-behandling.

Samarbejdsaftalen beskriver arbejdsgange og kommunikation i forbindelse med behandlingsmæssige og diagnostiske tiltag hos patienter, der har overlevet hjertestop, og som ikke viser tegn til opvågning.

Patienterne er typisk indlagt i kardiologisk regi (stamafdeling) med intensiv backup og med neurolog som tilsynsgående. Der arbejdes på tværs af specialerne kardiologi, neurologi og intensiv medicin, ligesom plejen er multidisciplinær med deltagelse af intensive sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter.

Kardiologer og intensivister arbejder med daglig intensiv stuegang, imens man fra neurologisk side kommer på fast tilsyn 2 gange ugentligt – mandag og torsdag – i dagtid frem til kl. 18 og med fast tilknyttet speciallæger.

Definition

Intensive afsnit Aalborg Universitetshospital, der behandler hjertestopoverlevere:

  • • TIA: Thoraxintensivt Afsnit

  • • R: Almen intensivt Afsnit

  • • NOTIA: Neuro-orto-traumeintensivt Afsnit

  • • 103: Intensivafsnit højtspecialiseret for børn og gravide

Myoklonier: Ufrivillige muskelryk

SSEP: Somatosensorisk evokerede potentialer

EEG: Elektroencefalogram

RASS: Richmond Agitation and Sedation Scale GCS: Glasgow Coma Scale/Score

NCSE: Non-convulsiv status epilepticus

CTC: CT af cerebrum

MRC: MR af cerebrum HTB: Hypotermibehandling

TTM: Targeted temperature management

NSE: Neuron Specifik Enolase

WUC: Wake Up Call

Koordinering af samarbejde

Ledende overlæge på Intensivt afsnit og ledende overlæge på Neurologisk Afdeling, har det overordnede, lægefaglige ansvar for koordineringen af samarbejdet i henhold til denne aftale.

Der henvises til vedhæftet bilag ”Flowchart hjertestopoverlevere”

Evaluering

Samarbejdsaftalen evalueres hvert 2.år (eller tidligere ved behov) på initiativ

af TIA overlæge.