Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæring: Screening, ernæringsplan, monitorering og opfølgning

Formål1

Hvilke patienter skal ernæringscreenes1

Undtaget fra ernæringscreening1

Ansvarlige1

Ernæringscreening1

Resultat af screening og ordination af ernæringsplan2

Ernæringsplan for risikopatienter2

Monitorering og opfølgning2

Udskrivelse3

Formål

At alle indlagte patienter ved indlæggelse bliver risikovurderet ernæringsmæssigt og at der udarbejdes en individuel ernæringsplan, som følges under indlæggelsen.

Ansvarsfordelingen på ernæringsområdet skal være klar.

Hvilke patienter skal ernæringscreenes

Alle patienter skal ernæringsscreenes indenfor de første 24 timer efter indlæggelse i Afsnittet ud fra ernæringsscreening i den elektroniske patientjournal.

Undtaget fra ernæringscreening

Ernæringsscreening fravælges ved terminale patienter og patienter som forventes indlagt postoperativt i mindre end to døgn

I ernæringsscreening i den elektroniske patientjournal sættes i kryds i øverste rubrik: ”Ernæringsscreening fravalgt” og der sættes kryds i begrundelse fra fravalgt ernæringsscreening.

Ansvarlige

(Signatur forklaring)

L= læge

S = sygeplejerske

Ernæringscreening

Ved modtagelse af patienten måles højde, vægt samt taljemål og BMI udregnes(S).

Ud fra ernæringsscreening i den elektroniske patientjournal udføres ernæringscreening af patienten (S):

  1. Patientens ernæringstilstand

2Sværhedgrad af sygdom: Patienter som får foretaget cardiaresektion, CABG, hjerteklap, pneumonektomi skal screenes som moderat score.

Den elektroniske patientjournal udregner ernæringsrisikoen og tillægger automatisk 1 point til den samlede score hvis patienten er over 70 år.

Udfra ernæringscreening udarbejdes en ernæringsplan, som inderholder følgende punkter:

  • • Kostform

  • • Beregning af energi- og proteinbehov for voksne (herunder om det er vedligeholdelse/normal vægt eller vægtøgning)

  • • Om patienten er sengeliggende eller oppegående

Herefter udregner den elektroniske patientjournal energi- og proteinbehovet.

Resultat af screening og ordination af ernæringsplan

Resultat af ernæringsscreening noteres i patientens indlæggelsesjournal og det ordineres at patienten følger afsnittets ernæringsstandarder for hjerte-, lunge- eller cardiapatienter (L).

Kvalitetsmål: Alle patienter skal senest 3. postoperative dag indtage minimum 75 % af deres energi- og proteinbehov.

Ikke risiko patient: Tilbydes energi- og proteinrig kost. Anbefales 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider og/eller 3 proteindrikke.

Ernæringsplan for risikopatienter

Risiko patient: Tilbydes energi- og proteinrig kost. Anbefales 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider og/eller 3 proteindrikke samt 1 stk. multivitamin dagligt. Problemet ”ernæring” oprettes i Clinical Suite med tilhørende sygeplejehandling:

  1. 1. Patienten skal indtage minimum 75% af sit energi- og proteinbehov.

  2. 2. Patienten ernæringsscreenes 1. dag og herefter hver 3. dag.

  3. 3. Daglig vægt.

  4. 4. Kostregistrering (S). Ud fra dette vurderes der dagligt behovet for parenteral- eller interalernæring (L).

  5. 5. 1. stk multivitaminpille dagligt.

  6. 6. Rescreenes ved et større vægttab

 

Diagnose om ernæring oprettes i den elektroniske patientjournal (S).

Svært overvægtig: BMI mellem 30 og 50. Tilbydes energi- og proteinrig kost. Anbefales 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider og/eller 3 proteindrikke.

Alle patienter modtager mundtlig og skriftlig information om ernæring ved indlæggelsessamtalen. Ved BMI over 30 henvises til Sund Info.(S).

Behovet ved svær overvægt nedsættes automatisk i Clinical Suite. Nedsættes med 10%

Svært overvægtige patienters behov udregnes ud fra deres idealvægt.

Sengeliggende patienter: 85 KJ/kg og 0,9 g protein/kg.

Oppegående patienter: 100 KJ/kg og 1,2 g protein/kg (S).

Ved vægttab under indlæggelsen skal den aktuelle vægt bruges, da det drejer sig om vægtvedligeholdelse

Der foreligger særskilte beskrivelser af ernæringsstandarden til cardiapatienten, lungepatienten og hjertepatienten i PRI.

Monitorering og opfølgning

Alle patienter der vurderes i risiko rescreenes i den elektroniske patientjournal på 4. postoperative dags morgen (S).

Ikke risikopatient; Fortsat energi- og proteinrig kost. 3 hovedmåltider, 3 mellemmåltider og 3 proteindrikke dagligt.

Risikopatient; Kostregistrering udføres og der laves status ved vagtskifte (S). Patienten vejes dagligt (S).

Til stuegang ordineres ernæringsplan, så patienten sikres minimum 75 % af sit energi- og proteinbehov det pågældende døgn. Behov for supplering med sondeernæring eller parenteralernæring vurderes. Ernæringsplanen noteres i stuegangsnotatet (L).

Til stuegang tales med patienten om evt. årsager til det utilstrækkelige kostindtag (L/S).

Kostregistreringsskemaet udregnes ud fra computerprogram og resultatet dokumenteres i den elektroniske patientjournal (S).

Efterfølgende laves daglig vurdering til stuegang om ernæringsplanen er tilstrækkelig eller bør revurderes (S/L)

Der foreligger instruks i forhold til sondeernæring og parenteralernæring i PRI.

Svært overvægtige patienter skal også indtage minimum 75 % af sit energi- og proteinbehov under indlæggelsen og følger også ovenstående instruks.

Udskrivelse

Ved patienter i ernæringsmæssig risiko skal det noteres i lægeepikrisen med henblik på opfølgning ved egen læge (L)

Udskrivelsesstatus mhp om patienten skal udskrives med ernæringsterapi.

Elektronisk ernæringsdata til kommunen udfyldes via E-breve.

Overordnet dokument for Aalborg Universitetshospital: https://pri.rn.dk/sider/12892.aspx

Ved overflytning til andet sygehus/eller udskrivelse til hjemmet noteres patientens ernæringsstatus i sygeplejeepikrisen med henblik på opfølgning ved modtagende sygehus og primær sektoren (S).

Risikopatienter tilbydes grøn recept på proteindrik ved udskrivelsen (L/S).

Ernæringstatus ved udskrivelse noteres i den elektroniske patientjournal (S).

Ved udskrivelsessamtalen gives mundtlig og skriftlig information om sufficient ernæring efter udskrivelse.

Ved svært overvægtige patienter laves forebyggende samtale i forhold til risikofaktorerne: Kost, rygning, alkohol og fysisk aktivitet i forbindelse med udskrivelsessamtalen og ved hjerte- og lungerehabiliteringssamtalerne (S).

Ved overflytning til andet sygehus noteres patientens ernæringsstatus i sygeplejeepikrisen (S).

Ved svær overvægt noteres det i lægeepikrisen med henblik på opfølgning ved egen læge (L).